Przesyłanie adresów URL do Google

Najprostszym sposobem przesłania nowych i zaktualizowanych adresów URL jest zweryfikowanie własności witryny w Search Console. Po weryfikacji użyj raportu Mapy witryn, aby sprawdzić, które mapy witryny zostały przetworzone i jakie błędy przetwarzania wystąpiły, lub przesłać nową mapę witryny.

Poniższy film wyjaśnia, czym jest mapa witryny, czy w przypadku Twojej witryny jest ona potrzebna oraz jak przesłać mapę witryny i śledzić jej stan w Search Console.

Powiadamianie nas o zmianach

Gdy wprowadzisz zmiany w uporządkowanych danych i zechcesz powiadomić o nich nasze systemy, zanim odczytają je zgodnie z własnym harmonogramem, prześlij mapę witryny do Search Console, korzystając z tej samej procedury co przy jej pierwszym przesłaniu.

Jeśli używasz formatu XML, w polu <lastmod> zamieść datę zmiany. Więcej informacji o tym polu znajdziesz w definicjach tagów na Sitemap.org. Inne pliki XML mają podobne pole, np. <updated> w przypadku pliku XML kanału Atom. Dowiedz się, jak utworzyć taką datę.

Jeśli chcesz, możesz też nas powiadomić o aktualizacjach treści za pomocą tych zautomatyzowanych metod:

  • Użyj polecenia ping, by przekazać Google lokalizację mapy witryny:
    http://www.google.com/ping?sitemap=URL/of/file
  • Skorzystaj z protokołu Pubsubhubbub, jeśli używasz kanału Atom/RSS dla mapy witryny, by przekazać informacje o zmianach również do wyszukiwarek innych niż Google.

Dowiedz się więcej o tym, jak utworzyć mapę witryny i udostępnić ją Google.