Uporządkowane dane aplikacji (SoftwareApplication)

Dodaj na stronie internetowej znaczniki do danych swojej aplikacji, żeby informacje o niej lepiej się prezentowały w wynikach wyszukiwania Google.

Wynik z elementami rozszerzonymi dotyczący aplikacji w wynikach wyszukiwania Google

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Poniżej omawiamy sposób tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych. Szczegółowe instrukcje dodawania uporządkowanych danych do strony internetowej znajdziesz w ćwiczeniach z programowania poświęconych uporządkowanym danym.

 1. Dodaj wymagane właściwości. Dowiedz się, w którym miejscu na stronie umieścić uporządkowane dane w zależności od używanego formatu.
 2. Przestrzegaj wskazówek.
 3. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi i napraw błędy krytyczne. Rozważ też usunięcie niekrytycznych problemów, które mogą zostać zgłoszone w narzędziu – to może poprawić jakość uporządkowanych danych (ale nie jest to konieczne, aby witryna kwalifikowała się do wyników z elementami rozszerzonymi).
 4. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wygląda dobrze, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresów URL.
 5. Aby na bieżąco informować Google o przyszłych zmianach, prześlij mapę witryny. Możesz zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu Search Console Sitemap API.

Przykłady

JSON-LD

Oto przykład danych o aplikacji zapisanych w postaci kodu JSON-LD:


<html>
 <head>
  <title>Angry Birds</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "SoftwareApplication",
   "name": "Angry Birds",
   "operatingSystem": "ANDROID",
   "applicationCategory": "GameApplication",
   "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "4.6",
    "ratingCount": "8864"
   },
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "price": "1.00",
    "priceCurrency": "USD"
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
RDFa

Oto przykład danych o aplikacji zapisanych w postaci kodu RDFa:


<div vocab="https://schema.org/" typeof="SoftwareApplication">
 <span property="name">Angry Birds</span> -

 REQUIRES <span property="operatingSystem">ANDROID</span>
 TYPE: <span property="applicationCategory" content="GameApplication">Game</span>

 RATING:
 <div property="aggregateRating" typeof="AggregateRating">
  <span property="ratingValue">4.6</span> (
  <span property="ratingCount">8864</span> ratings )
 </div>

 <div property="offers" typeof="Offer">
  Price: $<span property="price">1.00</span>
  <meta property="priceCurrency" content="USD" />
 </div>
</div>
 
Mikrodane

Oto przykład danych o aplikacji zapisanych w postaci mikrodanych:


<div itemscope itemtype="https://schema.org/SoftwareApplication">
 <span itemprop="name">Angry Birds</span> -

 REQUIRES <span itemprop="operatingSystem">ANDROID</span>
 TYPE: <span itemprop="applicationCategory" content="GameApplication">Game</span>

 RATING:
 <div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="https://schema.org/AggregateRating">
  <span itemprop="ratingValue">4.6</span> (
  <span itemprop="ratingCount">8864</span> ratings )
 </div>

 <div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
  Price: $<span itemprop="price">1.00</span>
  <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
 </div>
</div>
 

Wytyczne

Aby aplikacja mogła się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz przestrzegać tych wytycznych.

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby treści mogły się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz w nich stosować właściwości wymagane. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, by wzbogacać informacje o treściach dla wygody użytkowników.

SoftwareApplication

Pełną definicję znaczników SoftwareApplication znajdziesz na schema.org/SoftwareApplication.

Właściwości obsługiwane przez Google:

Właściwości wymagane
name

Text

Nazwa aplikacji.

offers.price

Offer

Oferta sprzedaży aplikacji. Na stronach deweloperów właściwość offers może wskazywać sklepy, w których aplikacja jest dostępna. Na stronach sklepów offers umożliwia podanie ceny konkretnej wersji aplikacji.

Jeśli aplikacja jest dostępna bez opłat, ustaw 0 na offers.price. Na przykład:


"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": "0"
}

Jeśli cena aplikacji jest większa niż 0, musisz użyć właściwości offers.currency. Na przykład:


"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": "1.00",
 "priceCurrency": "USD"
}
Ocena lub opinia

Ocena aplikacji lub opinia o niej. Musisz użyć jednej z tych właściwości:

aggregateRating

AggregateRating

Średnia ocena aplikacji. Przestrzegaj wytycznych dotyczących fragmentów opinii i zapoznaj się z listą wymaganych i zalecanych właściwości AggregateRating.

review

Review

Pojedyncza opinia o aplikacji. Przestrzegaj wytycznych dotyczących fragmentów opinii i zapoznaj się z listą wymaganych i zalecanych właściwości Review.

Właściwości zalecane
applicationCategory

Text

Typ aplikacji (np. BusinessApplication lub GameApplication). Wartość musi być obsługiwanym typem aplikacji.

Lista obsługiwanych typów aplikacji

 • GameApplication
 • SocialNetworkingApplication
 • TravelApplication
 • ShoppingApplication
 • SportsApplication
 • LifestyleApplication
 • BusinessApplication
 • DesignApplication
 • DeveloperApplication
 • DriverApplication
 • EducationalApplication
 • HealthApplication
 • FinanceApplication
 • SecurityApplication
 • BrowserApplication
 • CommunicationApplication
 • DesktopEnhancementApplication
 • EntertainmentApplication
 • MultimediaApplication
 • HomeApplication
 • UtilitiesApplication
 • ReferenceApplication
operatingSystem

Text

Wymagane systemy operacyjne (np. Windows 7, OSX 10.6, Android 1.6).

Rozszerzone właściwości podtypów aplikacji

W przypadku aplikacji mobilnych i internetowych Google obsługuje też typy MobileApplicationWebApplication .

Google nie wyświetla wyników z elementami rozszerzonymi w przypadku aplikacji, dla których określono tylko typ VideoGame. Aby sprawdzić, czy Twoja aplikacja może być wyświetlana jako wynik z elementami rozszerzonymi, wpisz typ VideoGame razem z innym typem, np.:

{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": ["VideoGame", "MobileApplication"],
 ....
}

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań: