Uporządkowane dane na stronie profilu (ProfilePage)

Ilustracja przedstawiająca filtr Komentarze w wynikach wyszukiwania

Znaczniki ProfilePage są przeznaczone dla witryn, w których twórcy (osoby lub organizacje) dzielą się swoimi komentarzami. Dzięki temu wyszukiwarka Google może wyróżniać informacje o twórcy (np. jego imię i nazwisko lub nick, zdjęcie profilowe, liczbę obserwatorów lub popularność treści). Znaczniki te są też używane w wyszukiwarce Google do rozróżniania twórców, a także w funkcjach takich jak Komentarze oraz Dyskusje i fora.

Znaczników ProfilePage mogą też używać inne funkcje dotyczące uporządkowanych danych. Przykład: uporządkowane dane Article i Recipe mają autorów, a w uporządkowanych danych forum dyskusyjnego i Strony z pytaniami i odpowiedziami często jest podanych kilku autorów.

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Poniżej omawiamy sposób tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych. Szczegółowe instrukcje dodawania uporządkowanych danych do strony internetowej znajdziesz w ćwiczeniach z programowania poświęconych uporządkowanym danym.

 1. Dodaj wymagane właściwości. Dowiedz się, w którym miejscu na stronie umieścić uporządkowane dane w zależności od używanego formatu.
 2. Przestrzegaj wskazówek.
 3. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi i napraw błędy krytyczne. Rozważ też usunięcie niekrytycznych problemów, które mogą zostać zgłoszone w narzędziu – to może poprawić jakość uporządkowanych danych (ale nie jest to konieczne, aby witryna kwalifikowała się do wyników z elementami rozszerzonymi).
 4. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wygląda dobrze, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresów URL.
 5. Aby na bieżąco informować Google o przyszłych zmianach, prześlij mapę witryny. Możesz zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu Search Console Sitemap API.

Przykłady

Oto przykład strony profilu ze znacznikami:

JSON-LD

<html>
 <head>
  <title>Angelo Huff on Cool Forum Platform</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "ProfilePage",
   "dateCreated": "2019-12-23T12:34:00-05:00",
   "dateModified": "2019-12-26T14:53:00-05:00",
   "mainEntity": {
    "@type": "Person",
    "name": "Angelo Huff",
    "alternateName": "ahuff23",
    "identifier": "123475623",
    "interactionStatistic": [{
     "@type": "InteractionCounter",
     "interactionType": "https://schema.org/FollowAction",
     "userInteractionCount": 1
    },{
     "@type": "InteractionCounter",
     "interactionType": "https://schema.org/LikeAction",
     "userInteractionCount": 5
    }],
    "agentInteractionStatistic": {
     "@type": "InteractionCounter",
     "interactionType": "https://schema.org/WriteAction",
     "userInteractionCount": 2346
    },
    "description": "Defender of Truth",
    "image": "https://example.com/avatars/ahuff23.jpg",
    "sameAs": [
     "https://www.example.com/real-angelo",
     "https://example.com/profile/therealangelohuff"
    ]
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
Mikrodane

<html>
 <head>
  <title>Angelo Huff on Cool Forum Platform</title>
 </head>
 <body itemtype="https://schema.org/ProfilePage" itemscope>
  <meta itemprop="dateCreated" content="2019-12-23T12:34:00-05:00" />
 	<meta itemprop="dateModified" content="2019-12-26T14:53:00-05:00" />
  <div itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
   <div><span itemprop="alternateName" id="handle">ahuff23</span> (<span itemprop="name" id="real-name">Angelo Huff</span>)</div>
   <meta itemprop="identifier" content="123475623" />
   <div itemprop="description">Defender of Truth</div>
   <img itemprop="image" src="https://example.com/avatars/ahuff23.jpg" />
   <div>Links: <a itemprop="sameAs" href="https://www.therealangelohuff.com">Home Page</a><br />
         <a itemprop="sameAs" href="https://example.com/profile/therealangelohuff">Other Social Media Site</a></div>
   <div><span itemprop="interactionStatistic" itemtype="https://schema.org/InteractionCounter" itemscope>
       <span itemprop="userInteractionCount">5</span>
       <span itemprop="interactionType" content="https://schema.org/LikeAction">likes</span>
      </span>,
      <span itemprop="interactionStatistic" itemtype="https://schema.org/InteractionCounter" itemscope>
       <span itemprop="userInteractionCount">1</span>
       <span itemprop="interactionType" content="https://schema.org/FollowAction">follower</span>
      </span>, and
      <span itemprop="agentInteractionStatistic" itemtype="https://schema.org/InteractionCounter" itemscope>
       <span itemprop="userInteractionCount">2346</span>
       <span itemprop="interactionType" content="https://schema.org/WriteAction">posts</span>
      </span>
    </div>
  </div>
 </body>
</html>

Wytyczne

Aby uporządkowane dane strony profilu mogły być używane w wyszukiwarce Google, musisz przestrzegać tych wytycznych:

Wskazówki dotyczące treści

 • Strona musi być skupiona głównie na 1 osobie lub organizacji powiązanych z całą witryną. Oto kilka przykładów stron profilu:

  Prawidłowe użycie:

  • Strona profilu użytkownika na forum lub w serwisie społecznościowym
  • Strona o autorze w witrynie z wiadomościami
  • Strona „O mnie” w witrynie bloga
  • Strona pracownika w witrynie firmy

  Nieprawidłowe użycie:

  • Główna strona główna sklepu (zwykle zawiera wiele informacji niezwiązanych z profilem).
  • Witryna z opiniami o organizacji (organizacja nie jest powiązana z witryną).

Wskazówki techniczne

Jeśli strona profilu zawiera też ostatnią aktywność twórcy, możesz użyć znaczników adresów URL w tych obiektach, aby wskazać stronę z pełną treścią i znacznikami. Oto na przykład jedna z możliwych struktur znaczników:

{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "ProfilePage",
 "mainEntity": {
  "@id": "#main-author",
  "@type": "Person",
  "name": "Marlo Smith"
 },
 "hasPart": [{
  "@type": "Article",
  "headline": "Things to see in NJ",
  "url": "https://example.com/things-to-see-nj",
  "datePublished": "2014-02-23T18:34:00Z",
  "author": { "@id": "#main-author" }
 }]
}

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby uporządkowane dane mogły wyświetlać się w wynikach wyszukiwania, musisz w nich stosować wymagane właściwości. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, aby wzbogacać informacje o stronach profili dla wygody użytkowników.

ProfilePage

Pełną definicję znaczników ProfilePage znajdziesz na schema.org/ProfilePage.

Właściwości wymagane
mainEntity

Person lub Organization

Osoba lub organizacja, której dotyczy ta strona profilu. Wskazuje to, że strona zawiera głównie informacje o danym podmiocie.

Jeśli takie informacje są dostępne (to znaczy wiadomo, czy strona reprezentuje osobę czy organizację), postaraj się użyć odpowiedniego typu. W przeciwnym razie ustaw domyślną wartość Person (na przykład jeśli jest to nieznany typ konta).

Właściwości zalecane
dateCreated

DateTime

Data i godzina utworzenia profilu (w stosownych przypadkach) podane w formacie daty ISO 8601.

dateModified

DateTime

Data i godzina zmiany informacji w profilu (w stosownych przypadkach) podana w formacie daty ISO 8601. Najlepiej byłoby, gdyby te dane odzwierciedlały tylko zmiany w metadanych zmodyfikowanych przez człowieka w profilu (np. dodanie dodatkowych linków do miejsc, w których występują odwołania do tego profilu, nie jest modyfikacją).

Person lub Organization

Zarówno schema.org/Person, jak i schema.org/Organization mają wspólne właściwości używane przez Google.

Właściwości wymagane
name

Text

Jest to podstawowy sposób identyfikacji osoby lub organizacji. Zalecamy korzystanie z tego pola w przypadku prawdziwych imion i nazwisk (oraz alternateName w przypadku nicków w mediach społecznościowych). Możesz jednak użyć tego pola, aby określić nick do mediów społecznościowych, jeśli tylko tak jest identyfikowana dana osoba w Twojej witrynie.

Właściwości zalecane
agentInteractionStatistic

InteractionCounter

Statystyki użytkownika dotyczące zachowania podmiotu strony profilu (w stosownych przypadkach).

Google rozpoznaje te dane interactionTypes:

alternateName

Text

Alternatywny identyfikator publiczny (w stosownych przypadkach). Przykład: nick do mediów społecznościowych, jeśli w polu name używane jest prawdziwe imię i nazwisko osoby.

description

Text

Informacje o użytkowniku jako autorze lub odpowiedni certyfikat (w stosownych przypadkach).

identifier

Text

Każdy unikalny identyfikator używany w Twojej witrynie (w stosownych przypadkach). Może to być wewnętrzny identyfikator bazy danych, którego Twoja witryna używa do identyfikowania użytkownika, nawet jeśli zmieniają się jego profile w mediach społecznościowych.

image

URL lub ImageObject

Adres URL lub ImageObject zdjęcia profilowego twórcy (w stosownych przypadkach). Jeśli nie ma żadnych obrazów, nie umieszczaj w tym polu domyślnego obrazu, ikony ani obrazu zastępczego.

Dodatkowe wytyczne dotyczące obrazów:

 • Na każdej stronie musi się znajdować co najmniej jeden obraz (niezależnie od tego, czy są do niego dodane znaczniki). Google wybierze obraz najlepiej pasujący do wyników wyszukiwania pod względem rozdzielczości i współczynnika proporcji.
 • Adresy URL obrazów muszą być dostępne do pobrania i zindeksowania. Aby sprawdzić, czy Google może uzyskać dostęp do Twoich adresów URL, użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL.
 • Obrazy muszą symbolizować treści objęte znacznikami.
 • Pliki graficzne muszą być w formacie obsługiwanym przez Grafikę Google.
 • Najlepsze efekty zapewni użycie wielu obrazów o wysokiej rozdzielczości (o iloczynie szerokości i wysokości wynoszącym co najmniej 50 tys. pikseli) i tych formatach obrazu: 16:9, 4:3 i 1:1.

Przykład:

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]
interactionStatistic

InteractionCounter

Statystyki dotyczące użytkowników stosowane do elementu strony profilu (w stosownych przypadkach). Podaj tylko statystyki dotyczące platformy, na której jest hostowana strona profilu (nie wspominaj, że twórca ma 100 tys. obserwatorów na stronie głównej).

Google rozpoznaje te dane interactionTypes:

sameAs

URL

Adres URL innych profili zewnętrznych lub stron głównych profilu (w stosownych przypadkach).

Monitorowanie wyników z elementami rozszerzonymi w Search Console

Search Console to narzędzie, które pomaga monitorować skuteczność stron w wyszukiwarce Google. Aby Twoja witryna mogła pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google, nie musisz rejestrować jej w Search Console. Jeśli jednak to zrobisz, lepiej zrozumiesz, jak robot Google widzi Twoją witrynę i jak możesz mu ułatwić jej skanowanie. Zalecamy sprawdzenie danych w Search Console w tych przypadkach:

 1. po pierwszym wdrożeniu uporządkowanych danych,
 2. po opublikowaniu nowych szablonów lub zaktualizowaniu kodu,
 3. podczas okresowego analizowania ruchu.

Po pierwszym wdrożeniu uporządkowanych danych

Gdy Google zindeksuje Twoje strony, poszukaj problemów w odpowiednim raporcie o stanie wyników z elementami rozszerzonymi. W idealnej sytuacji powinno się pojawić więcej elementów prawidłowych, a liczba elementów nieprawidłowych nie powinna się zwiększyć. Jeśli zauważysz problemy w uporządkowanych danych:

 1. Napraw nieprawidłowe elementy
 2. Sprawdź opublikowany adres URL, by zobaczyć, czy problem nadal występuje.
 3. Poproś o weryfikację, korzystając z raportu o stanie.

Po opublikowaniu nowych szablonów lub zaktualizowaniu kodu

Po wprowadzeniu istotnych zmian w witrynie monitoruj wzrost liczby nieprawidłowych elementów w uporządkowanych danych.
 • Możesz zauważyć większą liczbę elementów nieprawidłowych, jeśli wprowadzisz nowy szablon, który nie działa, lub jeśli Twoja witryna wykorzystuje istniejący szablon w nowy i nieprawidłowy sposób.
 • Jeśli okaże się, że jest mniej prawidłowych elementów (ale liczba nieprawidłowych elementów się nie zwiększyła), być może na swoich stronach nie umieszczasz już uporządkowanych danych. Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, by dowiedzieć się, co jest przyczyną problemu.

Okresowe analizowanie ruchu

Analizuj ruch w wyszukiwarce Google za pomocą raportu skuteczności. Zawarte w nim dane pokazują, jak często Twoja strona wyświetla się w wyszukiwarce jako wynik z elementami rozszerzonymi, jak często użytkownicy ją klikają i jaka jest jej średnia pozycja w wynikach wyszukiwania. Możesz też pobrać te wyniki automatycznie za pomocą interfejsu Search Console API.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań: