Dữ liệu có cấu trúc Băng chuyền phim (Movie)

Hình minh hoạ cách một kết quả nhiều định dạng về phim có thể xuất hiện trên Google Tìm kiếm. Nó cho thấy 3 bộ phim riêng biệt của cùng một trang web theo định dạng băng chuyền, tại đây người dùng có thể khám phá và chọn một bộ phim cụ thể

Hãy đánh dấu danh sách phim của bạn bằng dữ liệu có cấu trúc để người dùng có thể khám phá các bộ phim trên Google Tìm kiếm theo những cách mới. Bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết về phim, chẳng hạn như nhan đề phim, đạo diễn và hình ảnh trong phim. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng giao diện băng chuyền phim chỉ có trên thiết bị di động.

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trên trang. Nếu mới làm quen với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Sau đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc. Để xem hướng dẫn từng bước về cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào một trang web, hãy tham khảo lớp học lập trình về dữ liệu có cấu trúc.

 1. Thêm các thuộc tính bắt buộc. Tùy theo định dạng bạn đang sử dụng, hãy tìm hiểu nơi chèn dữ liệu có cấu trúc trên trang.
 2. Tuân theo các nguyên tắc.
 3. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng rồi sửa mọi lỗi nghiêm trọng. Bạn cũng nên cân nhắc việc khắc phục mọi vấn đề không nghiêm trọng có thể bị gắn cờ trong công cụ này, vì những vấn đề này có thể giúp cải thiện chất lượng của dữ liệu có cấu trúc của bạn (tuy nhiên, bạn không nhất thiết thực hiện việc này để nội dung đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng).
 4. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và sử dụng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu có vẻ như trang không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu các URL của mình.
 5. Để thông báo cho Google về các thay đổi sau này, bạn nên gửi một sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hoá quy trình này bằng Search Console Sitemap API.

Ví dụ

Trang tóm tắt + nhiều trang chi tiết đầy đủ

Trang tóm tắt có đoạn mô tả ngắn về từng mục trong danh sách. Mỗi đoạn mô tả trỏ đến một trang chi tiết riêng và nội dung trên trang chi tiết tập trung hoàn toàn vào mục đó. Dưới đây là một ví dụ về danh sách phim tóm tắt ở dạng JSON-LD:

<html>
 <head>
  <title>The Best Movies from the Oscars - 2024</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context":"https://schema.org",
   "@type":"ItemList",
   "itemListElement":[
    {
     "@type":"ListItem",
     "position":1,
     "url":"https://example.com/a-star-is-born.html"
    },
    {
     "@type":"ListItem",
     "position":2,
     "url":"https://example.com/bohemian-rhapsody.html"
    },
    {
     "@type":"ListItem",
     "position":3,
     "url":"https://example.com/black-panther.html"
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Danh sách đầy đủ trong một trang duy nhất

Danh sách đầy đủ trong một trang duy nhất chứa tất cả thông tin của danh sách, bao gồm cả nội dung đầy đủ của từng mục. Dưới đây là một ví dụ về danh sách phim đầy đủ trong một trang duy nhất ở dạng JSON-LD:

<html>
 <head>
  <title>The Best Movies from the Oscars - 2024</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "ItemList",
   "itemListElement": [
    {
     "@type": "ListItem",
     "position": "1",
     "item": {
      "@type": "Movie",
      "url": "https://example.com/2024-best-picture-noms#a-star-is-born",
      "name": "A Star Is Born",
      "image": "https://example.com/photos/6x9/photo.jpg",
      "dateCreated": "2024-10-05",
      "director": {
        "@type": "Person",
        "name": "Bradley Cooper"
       },
      "review": {
       "@type": "Review",
       "reviewRating": {
        "@type": "Rating",
        "ratingValue": "5"
       },
       "author": {
        "@type": "Person",
        "name": "John D."
       }
      },
       "aggregateRating": {
        "@type": "AggregateRating",
        "ratingValue": "90",
        "bestRating": "100",
        "ratingCount": "19141"
       }
      }
     },
    {
     "@type": "ListItem",
     "position": "2",
     "item": {
      "@type": "Movie",
      "name": "Bohemian Rhapsody",
      "url": "https://example.com/2024-best-picture-noms#bohemian-rhapsody",
      "image": "https://example.com/photos/6x9/photo.jpg",
      "dateCreated": "2024-11-02",
      "director": {
        "@type": "Person",
        "name": "Bryan Singer"
       },
      "review": {
       "@type": "Review",
       "reviewRating": {
        "@type": "Rating",
        "ratingValue": "3"
       },
       "author": {
        "@type": "Person",
        "name": "Vin S."
       }
      },
       "aggregateRating": {
        "@type": "AggregateRating",
        "ratingValue": "61",
        "bestRating": "100",
        "ratingCount": "21985"
       }
      }
     },
    {
     "@type": "ListItem",
     "position": "3",
     "item": {
      "@type": "Movie",
      "name": "Black Panther",
      "url": "https://example.com/2024-best-picture-noms#black-panther",
      "image": "https://example.com/photos/6x9/photo.jpg",
      "dateCreated": "2024-02-16",
      "director": {
        "@type": "Person",
        "name": "Ryan Coogler"
       },
      "review": {
       "@type": "Review",
       "reviewRating": {
        "@type": "Rating",
        "ratingValue": "2"
       },
       "author": {
        "@type": "Person",
        "name": "Trevor R."
       }
      },
       "aggregateRating": {
        "@type": "AggregateRating",
        "ratingValue": "96",
        "bestRating": "100",
        "ratingCount": "88211"
       }
      }
     }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Nguyên tắc

Bạn phải tuân theo các nguyên tắc sau để đủ điều kiện xuất hiện trong băng chuyền phim.

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải sử dụng các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể sử dụng các thuộc tính nên có để bổ sung thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Movie

Ngoài các thuộc tính của Băng chuyền, hãy xác định các thuộc tính sau trong đối tượng Băng chuyền của bạn.

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Movie tại schema.org/Movie.

Sau đây là các thuộc tính được Google hỗ trợ:

Thuộc tính bắt buộc
image URL hoặc ImageObject

Hình ảnh đại diện cho bộ phim. Nguyên tắc bổ sung về hình ảnh:

 • URL hình ảnh phải cho phép Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục.
 • Hình ảnh phải mang tính đại diện cho nội dung được đánh dấu.
 • Hình ảnh phải ở định dạng .jpg, .png hoặc .gif.
 • Hình ảnh phải có độ phân giải cao và có tỷ lệ khung hình 6:9. Mặc dù Google có thể cắt các hình ảnh có tỷ lệ khung hình gần bằng 6:9, nhưng những hình ảnh hơn kém quá nhiều so với tỷ lệ này sẽ không đủ điều kiện sử dụng tính năng này.
name Text

Tên phim.

Thuộc tính nên có

aggregateRating

AggregateRating

Chú thích cho điểm đánh giá trung bình được gán cho một bộ phim. Hãy tuân thủ các nguyên tắc về đoạn trích thông tin đánh giá và danh sách các thuộc tính AggregateRating bắt buộc và nên có.

dateCreated Date hoặc DateTime

Ngày phát hành bộ phim.

director Person

Đạo diễn của bộ phim. Ví dụ:


"director": {
 "@type": "Person",
 "name": "Bradley Cooper"
}

review

Review

Nội dung đánh giá (Review) của bộ phim được lồng ghép vào. Hãy tuân thủ nguyên tắc về đoạn trích thông tin đánh giá và danh sách các thuộc tính Review bắt buộc và nên có.

Khắc phục sự cố

Nếu gặp sự cố khi triển khai hoặc gỡ lỗi dữ liệu có cấu trúc, thì bạn có thể tham khảo một số tài nguyên trợ giúp sau đây.