Nguyên tắc cơ bản của Google Tìm kiếm

Nguyên tắc cơ bản của Google Tìm kiếm nêu ra những yếu tố chính yếu giúp cho nội dung mà bạn cung cấp trên web (trang web, hình ảnh, video hoặc tài liệu công khai khác mà Google tìm thấy trên web) đủ điều kiện xuất hiện và hoạt động hiệu quả trên Google Tìm kiếm:

  • Yêu cầu về kỹ thuật: Những yêu cầu của Google đối với một trang web để có thể cho thấy trang web đó trên Google Tìm kiếm.
  • Chính sách về nội dung rác: Những hành vi và chiến thuật có thể khiến một trang hoặc toàn bộ trang web bị giảm hạng hoặc hoàn toàn bị bỏ qua trên Google Tìm kiếm.
  • Các phương pháp hay quan trọng: Những yếu tố chính có thể giúp cải thiện cách trang web của bạn xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm.

Bất kể người khác nói với bạn như thế nào, sự thật là không hề mất phí để được xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm. Xin lưu ý rằng việc một trang đáp ứng toàn bộ yêu cầu và phương pháp hay nhất nêu tại đây không có nghĩa là Google sẽ thu thập dữ liệu, lập chỉ mục hay phân phát nội dung của trang đó. Tìm hiểu thêm về Cách hoạt động của Google Tìm kiếm.

Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật là tài liệu trình bày những điều kiện tối thiểu mà Google Tìm kiếm đặt ra đối với trang web để có thể đưa trang đó vào kết quả tìm kiếm. Thực sự có rất ít thao tác kỹ thuật bạn cần thực hiện đối với một trang web; hầu hết trang web đều đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật mà không hề nhận ra.

Chính sách về nội dung vi phạm

Chính sách về nội dung rác nêu chi tiết những hành vi và mánh khoé có thể khiến một trang hoặc toàn bộ trang web bị giảm hạng hoặc hoàn toàn bị bỏ qua trên Google Tìm kiếm. Nếu tập trung vào việc cung cấp nội dung và trải nghiệm tốt nhất cho mọi người đồng thời giữ vững tinh thần mà các nguyên tắc của chúng tôi đề ra, thì khả năng cao là trang web sẽ hoạt động tốt trong kết quả của Google Tìm kiếm.

Các phương pháp hay quan trọng

Tuy có rất nhiều việc bạn có thể thực hiện để cải thiện khả năng SEO của trang web của mình, nhưng có một số phương pháp chính yếu có thể đem lại tác động lớn nhất đến thứ hạng và sự hiện diện của nội dung của bạn trên Google Tìm kiếm: