Uporządkowane dane edukacyjnych pytań i odpowiedzi (Quiz, Question i Answer)

Jeśli masz strony z fiszkami, możesz pomóc uczniom w znajdowaniu odpowiedzi na pytania edukacyjne, dodając do tych stron uporządkowane dane Quiz. Dzięki temu Twoje treści będą mogły pojawiać się w karuzeli Edukacyjne pytania i odpowiedzi w wynikach wyszukiwania Google, Asystencie Google i wynikach Obiektywu Google.

Przykład wyniku z elementami rozszerzonymi typu Edukacyjne pytania i odpowiedzi

W karuzeli Edukacyjne pytania i odpowiedzi mogą pojawiać się te rodzaje stron:

 • Strona z fiszkami: strona z fiszkami, na których po jednej stronie znajduje się pytanie, a po drugiej odpowiedź. Jeśli chcesz oznaczyć strony z fiszkami, w dalszej części tego przewodnika znajdziesz informacje, jak dodać schemat edukacyjnych pytań i odpowiedzi.
 • Pojedyncza strona z pytaniem i odpowiedziami: strona zawiera tylko 1 pytanie wraz z odpowiedziami przesłanymi przez użytkowników. Aby oznaczyć pojedyncze strony z pytaniem i odpowiedziami, dodaj znaczniki QAPage.

Dostępność funkcji

Karuzela edukacyjnych pytań i odpowiedzi jest dostępna w języku angielskim we wszystkich regionach, w których działa wyszukiwarka Google. Ta funkcja jest dostępna tylko podczas wyszukiwania tematów edukacyjnych na komputerach i urządzeniach mobilnych. Na przykład wypróbuj zapytanie "the measure of three angles of a quadrilateral are 80 90 and 103 degrees" lub "the ratio of surface energy to surface area is".

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Poniżej omawiamy sposób tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych. Szczegółowe instrukcje dodawania uporządkowanych danych do strony internetowej znajdziesz w ćwiczeniach z programowania poświęconych uporządkowanym danym.

 1. Dodaj wymagane właściwości. Dowiedz się, w którym miejscu na stronie umieścić uporządkowane dane w zależności od używanego formatu.
 2. Przestrzegaj wskazówek.
 3. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi i napraw błędy krytyczne. Rozważ też usunięcie niekrytycznych problemów, które mogą zostać zgłoszone w narzędziu – to może poprawić jakość uporządkowanych danych (ale nie jest to konieczne, aby witryna kwalifikowała się do wyników z elementami rozszerzonymi).
 4. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wygląda dobrze, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresów URL.
 5. Aby na bieżąco informować Google o przyszłych zmianach, prześlij mapę witryny. Możesz zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu Search Console Sitemap API.

Przykłady

Oto przykład strony z fiszkami z uporządkowanymi danymi edukacyjnych pytań i odpowiedzi.


<html>
 <head>
  <title>Cell Transport</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Quiz",
   "about": {
    "@type": "Thing",
    "name": "Cell Transport"
   },
   "educationalAlignment": [
    {
     "@type": "AlignmentObject",
     "alignmentType": "educationalSubject",
     "targetName": "Biology"
    }
   ],
   "hasPart": [
    {
     "@context": "https://schema.org/",
     "@type": "Question",
     "eduQuestionType": "Flashcard",
     "text": "This is some fact about receptor molecules.",
     "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "receptor molecules"
     }
    },
    {
     "@context": "https://schema.org/",
     "@type": "Question",
     "eduQuestionType": "Flashcard",
     "text": "This is some fact about the cell membrane.",
     "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "cell membrane"
     }
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
</html>

Wytyczne

Aby Twoja strona mogła pojawiać się w wynikach z elementami rozszerzonymi typu edukacyjne pytania i odpowiedzi, musisz przestrzegać tych wytycznych:

Wskazówki techniczne

 • Umieść uporządkowane dane na najbardziej szczegółowej stronie leaf page. Nie dodawaj ich do stron bez pytań.
 • Wszystkie pytania muszą korzystać z wartości Flashcard we właściwości eduQuestionType. Strony zawierające inne typy pytań nie mogą być wyświetlane w karuzeli edukacyjnych pytań i odpowiedzi. W przypadku stron z innymi typami pytań możesz skorzystać z Ćwiczeń.
 • Upewnij się, że ustawienia obciążenia Twojego hosta umożliwiają częste indeksowanie stron.
 • Pytania w Twojej witrynie powinny być od razu widoczne dla użytkowników, co oznacza, że nie są one przechowywane tylko w pliku danych lub pliku PDF.
 • Jeśli na stronie jest tylko 1 pytanie i kilka odpowiedzi przesłanych przez użytkowników, użyj znaczników QAPage.

Wskazówki dotyczące treści

Opracowaliśmy te wskazówki dotyczące treści edukacyjnych pytań i odpowiedzi, aby nasi użytkownicy mieli dostęp do odpowiednich zasobów edukacyjnych. Jeśli znajdziemy treści, które naruszają te wytyczne, odpowiednio zareagujemy, co może skutkować m.in. podjęciem ręcznych działań i niewyświetlaniem Twoich treści w wynikach z elementami rozszerzonymi dotyczącymi edukacyjnych pytań i odpowiedzi w Google.

 • Edukacyjne pytania i odpowiedzi muszą być zgodne z tymi samymi wskazówkami dotyczącymi treści stron z pytaniami i odpowiedziami.
 • Strona musi zawierać pytania i odpowiedzi dotyczące edukacji. Na stronie musi znajdować się co najmniej 1 para pytanie – odpowiedź, a odpowiedź musi być odpowiedzią na pytanie użytkownika.
 • Odpowiadasz za dokładność i jakość swoich stron z edukacyjnymi pytaniami i odpowiedziami, udostępnianymi za pomocą tej funkcji. Jeśli pewna część Twoich treści zostanie uznana za niepoprawną na podstawie procesów oceny jakości i funkcji pedagogicznej, do czasu rozwiązania tych problemów niektóre strony z pytaniami i odpowiedziami (lub żadna z nich) mogą nie kwalifikować się do skorzystania z tej funkcji.

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby treści mogły wyświetlać się w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz określić dla nich wymagane właściwości. Możesz też dodać do nich właściwości zalecane, by wzbogacić informacje o treściach i zwiększyć w ten sposób komfort użytkowników.

Quiz

Quiz to zestaw fiszek (co najmniej jednej), które są zwykle związane z tym samym pojęciem lub tematem.

Pełną definicję typu Quiz znajdziesz na schema.org. Właściwości obsługiwane przez Google:

Właściwości wymagane
hasPart

Question

Zagnieżdżone informacje o konkretnym pytaniu z fiszki w quizie. Użyj 1 właściwości hasPart, aby określić 1 fiszkę.

Aby dodać kilka fiszek, powtórz tę właściwość.


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question"
 }
}
Właściwości zalecane
about

Thing

Zagnieżdżone informacje o podstawowym zagadnieniu, jakie porusza dany Quiz.


{
 "@type": "Quiz",
 "about": {
  "@type": "Thing"
 }
}
about.name

Text

Zagnieżdżone informacje o podstawowym zagadnieniu, jakie porusza dany Quiz. Dozwolonych jest wiele wpisów tej właściwości.


{
 "@type": "Quiz",
 "about": {
  "@type": "Thing",
  "name": "Cell transport"
 }
}
educationalAlignment

AlignmentObject

Dostosowanie quizu do przyjętego planu nauczania. Tę właściwość można powtarzać, aby dostosować quiz do danej dziedziny nauki i oceny docelowej lub standardu edukacyjnego.


{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment": []
}
educationalAlignment.alignmentType

Text

Kategoria dostosowania zasobów edukacyjnych i węzła planu nauczania, któremu podlega dany quiz. Wyszukiwarka Google korzysta ze standardu LRMI.

Powtórz właściwość alignmentType, aby określić zarówno dziedzinę nauki, jak i docelową ocenę lub standard edukacyjny.

 • Aby określić dziedzinę nauki, której dotyczy dany quiz, ustaw właściwość alignmentType na wartość educationalSubject.
 • Aby określić docelową ocenę lub standard edukacyjny quizu, ustaw właściwość alignmentType na wartość educationalLevel.

Oto jak określić zarówno właściwość educationalSubject, jak i educationalLevel.


{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment": [
   {
    "@type": "AlignmentObject",
    "alignmentType": "educationalSubject",
    "targetName": "Biology"
   },
   {
    "@type": "AlignmentObject",
    "alignmentType": "educationalLevel",
    "targetName": "Fifth grade"
   }

 ]
}
educationalAlignment.targetName

Text

Nazwa węzła przyjętego planu nauczania. Przykład: „Klasa 7: Struktura komórki”.


{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment": [
   {
    "@type": "AlignmentObject",
    "targetName": "Grade 7: Cell Structure"
   }
 ]
}

Question

Każde pytanie odpowiada jednej fiszce, zagnieżdżonej we właściwości hasPart elementu Quiz. Te wymagania danych Question różnią się od wymagań dotyczących pytań dla danych QAPage.

Pełną definicję typu Question znajdziesz na schema.org. Właściwości obsługiwane przez Google:

Właściwości wymagane
acceptedAnswer

Answer

Pełna treść odpowiedzi na pytanie z fiszki. Może występować tylko 1 właściwość acceptedAnswer na każdy typ Question.


{
 "@type": "Question",
 "acceptedAnswer": {
  "@type": "Answer",
  "text": "cell membranes"
 }
}
eduQuestionType

Text

Typ pytania. Musisz użyć tej stałej wartości: Flashcard.


{
 "@type": "Question",
 "eduQuestionType": "Flashcard”
}
text

Text

Pełna treść pytania z fiszki.


{
 "@type": "Question",
 "text": "A protein on the surface of HIV can attach to proteins on the surface of healthy human cells. What are the attachment sites on the surface of the cells known as?"
}

Monitorowanie wyników z elementami rozszerzonymi w Search Console

Search Console to narzędzie, które pomaga monitorować skuteczność stron w wyszukiwarce Google. Aby Twoja witryna mogła pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google, nie musisz rejestrować jej w Search Console. Jeśli jednak to zrobisz, lepiej zrozumiesz, jak robot Google widzi Twoją witrynę i jak możesz mu ułatwić jej skanowanie. Zalecamy sprawdzenie danych w Search Console w tych przypadkach:

 1. po pierwszym wdrożeniu uporządkowanych danych,
 2. po opublikowaniu nowych szablonów lub zaktualizowaniu kodu,
 3. podczas okresowego analizowania ruchu.

Po pierwszym wdrożeniu uporządkowanych danych

Gdy Google zindeksuje Twoje strony, poszukaj problemów w odpowiednim raporcie o stanie wyników z elementami rozszerzonymi. W idealnej sytuacji powinno się pojawić więcej elementów prawidłowych, a liczba elementów nieprawidłowych nie powinna się zwiększyć. Jeśli zauważysz problemy w uporządkowanych danych:

 1. Napraw nieprawidłowe elementy
 2. Sprawdź opublikowany adres URL, by zobaczyć, czy problem nadal występuje.
 3. Poproś o weryfikację, korzystając z raportu o stanie.

Po opublikowaniu nowych szablonów lub zaktualizowaniu kodu

Po wprowadzeniu istotnych zmian w witrynie monitoruj wzrost liczby nieprawidłowych elementów w uporządkowanych danych.
 • Możesz zauważyć większą liczbę elementów nieprawidłowych, jeśli wprowadzisz nowy szablon, który nie działa, lub jeśli Twoja witryna wykorzystuje istniejący szablon w nowy i nieprawidłowy sposób.
 • Jeśli okaże się, że jest mniej prawidłowych elementów (ale liczba nieprawidłowych elementów się nie zwiększyła), być może na swoich stronach nie umieszczasz już uporządkowanych danych. Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, by dowiedzieć się, co jest przyczyną problemu.

Okresowe analizowanie ruchu

Analizuj ruch w wyszukiwarce Google za pomocą raportu skuteczności. Zawarte w nim dane pokazują, jak często Twoja strona wyświetla się w wyszukiwarce jako wynik z elementami rozszerzonymi, jak często użytkownicy ją klikają i jaka jest jej średnia pozycja w wynikach wyszukiwania. Możesz też pobrać te wyniki automatycznie za pomocą interfejsu Search Console API.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań: