Đường liên kết của trang web

Đường liên kết của trang web là các đường liên kết từ cùng một miền được nhóm lại với nhau trong một kết quả dạng văn bản. Hệ thống của chúng tôi phân tích cấu trúc đường liên kết trên trang web của bạn để tìm ra những lối tắt giúp người dùng tiết kiệm thời gian và nhanh chóng tìm thấy thông tin họ cần.

Hình minh hoạ đường liên kết của trang web trên Google Tìm kiếm

Pet Paradise: Thức ăn, phụ kiện và đồ dùng

Đồ dùng cho chó

Thức ăn cho mèo

Bể thuỷ sinh và phụ kiện

Kết quả tìm kiếm chính

Đường liên kết của trang web

Các đường liên kết của trang web chỉ xuất hiện khi chúng tôi cho rằng chúng sẽ có ích cho người dùng. Nếu cấu trúc của trang web của bạn không cho phép thuật toán của chúng tôi tìm thấy đường liên kết phù hợp của trang web, hoặc chúng tôi cho rằng đường liên kết của trang web tới trang web của bạn không phù hợp với cụm từ tìm kiếm của người dùng, thì đường liên kết của trang web đó sẽ không xuất hiện.

Hiện nay, các đường liên kết của trang web xuất hiện tự động. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để cải tiến thuật toán liên quan tới đường liên kết của trang web. Cũng có thể sau này chúng tôi sẽ dùng thông tin do chủ sở hữu trang web cung cấp. Tuy nhiên, để cải thiện chất lượng của đường liên kết của trang web, bạn nên làm theo các phương pháp hay nhất.

  • Đảm bảo rằng văn bản bạn dùng làm tiêu đề trang và đề mục đều giàu thông tin, phù hợp và súc tích.
  • Tạo một cấu trúc trang web hợp lý cho người dùng dễ dàng thao tác và đảm bảo các trang quan trọng của bạn được nhiều trang liên quan khác liên kết tới.
  • Đảm bảo rằng văn bản liên kết của các đường liên kết nội bộ đều ngắn gọn và phù hợp với trang mà văn bản đó đang trỏ đến.
  • Tránh lặp lại nội dung.

Nếu bạn cần xoá một đường liên kết của trang web, hãy cân nhắc xoá trang đó khỏi trang web hoặc sử dụng noindex.