Tác động đến ngày xuất bản/cập nhật trên Google Tìm kiếm

Ngày xuất bản là ngày trang web được cập nhật hoặc phát hành theo ước tính của Google. Khi có thể xác định ngày xuất bản trang hoặc video của bạn, Google có thể đưa thông tin đó vào kết quả trên Tìm kiếm nếu cho rằng thông tin đó có ích cho người dùng. Bạn có thể cung cấp thông tin giúp Google xác định ngày xuất bản.

Hình minh hoạ một kết quả dạng trang web trên Google Tìm kiếm, trong đó có phần ngày xuất bản/cập nhật được khoanh đánh dấu

Ngày 25 tháng 8 năm 2023

Google không dựa vào một yếu tố định ngày duy nhất vì mọi yếu tố đều có thể gặp vấn đề. Đó là lý do khiến các hệ thống của chúng tôi xem xét nhiều yếu tố để ước tính chính xác nhất ngày mà một trang được xuất bản hoặc cập nhật đáng kể.

Cách cung cấp thông tin về ngày cho Google

Để cung cấp thông tin về ngày cho Google, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Làm theo các phương pháp hay nhất để tác động đến ngày xuất bản.
 2. Bổ sung ngày mà người dùng nhìn thấy được lên trang và làm nổi bật thông tin đó. Gắn nhãn ngày của bạn bằng văn bản phù hợp, chẳng hạn như "Xuất bản" hoặc "Lần cập nhật gần nhất". Sau đây là một số ví dụ về cách bạn có thể làm nổi bật thông tin về ngày trên một trang web:
  • Đăng ngày 4 tháng 2 năm 2019
  • Xuất bản ngày 4 tháng 2 năm 2019
  • Lần cập nhật gần nhất: ngày 14 tháng 2 năm 2018
  • Cập nhật lúc 8 giờ tối (giờ ET) ngày 14 tháng 2 năm 2019
  <html>
   <head>
    <title>Analyzing Google Search traffic drops</title>
   </head>
   <body>
    <p>
     Posted Tuesday, July 20, 2021
    </p>
    <p>
     Suppose you open Search Console and find out that your Google Search traffic dropped. What should you do?
    </p>
   </body>
  </html>
 3. Chỉ định ngày bằng dữ liệu có cấu trúc. Bạn nên thêm một loại phụ của CreativeWork (chẳng hạn như Article, BlogPosting hoặc VideoObject) và chỉ định các trường datePublished và/hoặc dateModified. Hãy nhớ tuân theo các nguyên tắc của Google về dữ liệu có cấu trúc để giúp trình thu thập dữ liệu của chúng tôi hiểu được thông tin về ngày của bài viết.
  <html>
   <head>
    <title>Analyzing Google Search traffic drops</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
     "@context": "https://schema.org",
     "@type": "NewsArticle",
     "headline": "Analyzing Google Search traffic drops",
     "datePublished": "2021-07-20T08:00:00+08:00",
     "dateModified": "2021-07-20T09:20:00+08:00"
    }
    </script>
   </head>
   <body>
    <p>
     Posted Tuesday, July 20, 2021
    </p>
    <p>
     Suppose you open Search Console and find out that your Google Search traffic dropped. What should you do?
    </p>
   </body>
  </html>

Các phương pháp hay nhất để tác động đến ngày xuất bản

 • Ngày là thông tin bắt buộc; thời gian là thông tin không bắt buộc: Tuy nhiên, bạn nên cung cấp thời gian và múi giờ trong mã đánh dấu để tăng độ chính xác.
 • Nếu bạn chọn chỉ định múi giờ, hãy cung cấp múi giờ chính xác và tính đến giờ mùa hè khi thích hợp.
 • Cung cấp ngày và giờ thống nhất. Đảm bảo rằng ngày (cũng như giờ và múi giờ, nếu bạn cung cấp) trong giá trị cho người dùng thấy và trong dữ liệu có cấu trúc thống nhất với nhau. Bạn không bắt buộc phải cung cấp giờ và múi giờ trong dữ liệu cho người dùng thấy, ngay cả khi bạn đã cung cấp thông tin đó trong dữ liệu có cấu trúc.
 • Đừng chỉ định ngày trong tương lai hoặc ngày diễn ra hành động mô tả trên trang. Ngày này phải là ngày xuất bản hoặc cập nhật trang, chứ không phải là ngày diễn ra các tin tức hoặc sự kiện mô tả trên trang. Nếu muốn, bạn có thể thêm mã đánh dấu Sự kiện vào trang để mô tả các hoạt động nêu trên trang.
 • Giảm tối đa sự hiện diện của các ngày khác trên trang: Nếu bạn đã làm theo các phương pháp hay nhất và thấy Google đang chọn ngày không chính xác, thì hãy cân nhắc việc xoá một số hoặc tất cả thông tin ngày tháng khác xuất hiện trên trang.
 • Nếu muốn trang của mình xuất hiện trong tính năng tìm kiếm trên Google Tin tức, hãy làm theo các nguyên tắc bổ sung này.