Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Nội dung vi phạm do người dùng tạo

Nguyên tắc quản trị trang web của Google đưa ra các phương pháp hay nhất cho các chủ sở hữu trang web, đồng thời, chỉ ra những kỹ thuật vi phạm nguyên tắc của chúng tôi (cụ thể là Nguyên tắc về chất lượng) và có thể khiến chúng tôi áp dụng biện pháp xử lý đối với một trang web. Tuy nhiên, không phải mọi lỗi vi phạm nguyên tắc đều liên quan đến nội dung do chủ sở hữu trang web tạo ra một cách có chủ ý. Đôi khi, một trang web tốt vẫn có những nội dung vi phạm do người dùng ác ý tạo ra. Nội dung vi phạm này thường được tạo trên những trang web cho phép người dùng tạo các trang mới hoặc thêm nội dung vào trang web đó.

Bạn không cần lo lắng khi nhận được cảnh báo của Google về loại nội dung vi phạm như vậy. Nhìn chung, chúng tôi cho rằng trang web của bạn đủ chất lượng và chúng tôi không cần thực hiện biện pháp thủ công trên toàn bộ trang web đó. Tuy nhiên, nếu trang web của bạn có quá nhiều nội dung vi phạm do người dùng tạo, thì kết quả đánh giá của chúng tôi về trang web đó có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến việc chúng tôi phải thực hiện biện pháp thủ công trên toàn bộ trang web đó.

Sau đây là một số ví dụ về nội dung vi phạm do người dùng tạo:

  • Tài khoản vi phạm trên các dịch vụ lưu trữ được cung cấp miễn phí
  • Bài đăng vi phạm trong các chuỗi thảo luận trên diễn đàn
  • Bình luận không liên quan trên blog

Nội dung vi phạm do người dùng tạo có thể làm giảm chất lượng của kết quả tìm kiếm trên Google, vì vậy, bạn nên chủ động theo dõi và xóa loại nội dung này khỏi trang web của mình. Hãy tham khảo một số mẹo để ngăn chặn hành vi lợi dụng các phần nội dung công khai trên trang web của bạn.