Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Đường liên kết được trả tiền

Google và hầu hết các công cụ tìm kiếm khác đều dùng các đường liên kết để xác định danh tiếng của trang web. Thứ hạng của một trang web trong các kết quả tìm kiếm trên Google phụ thuộc một phần vào kết quả phân tích các trang web liên kết tới trang web đó. Phân tích dựa trên đường liên kết là một phương thức cực kỳ hữu hiệu trong việc đánh giá giá trị của một trang web, đồng thời, giúp cải thiện đáng kể chất lượng tìm kiếm trên web. Cả số lượng và chất lượng (quan trọng hơn) của các đường liên kết đều ảnh hưởng đến cách xếp hạng này.

Tuy nhiên, có nhiều chuyên viên SEO và chủ sở hữu trang web thực hiện hành vi mua và bán các đường liên kết đã vượt qua PageRank mà bỏ qua yếu tố chất lượng của đường liên kết, nguồn cũng như tác động lâu dài đối với trang web của họ. Hoạt động mua hoặc bán những đường liên kết đã vượt qua PageRank là hành vi vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google và có thể tác động tiêu cực đến thứ hạng của trang web trong các kết quả tìm kiếm.

Không phải tất cả đường liên kết được trả tiền đều vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi. Hoạt động mua và bán các đường liên kết là một điều bình thường trong nền kinh tế trên web khi hoạt động đó được thực hiện vì mục đích quảng cáo chứ không phải để thao túng kết quả tìm kiếm. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây để chỉ định việc các đường liên kết được mua cho mục đích quảng cáo:

  • Thêm một thuộc tính rel="nofollow" hoặc rel="sponsored" vào thẻ <a>
  • Dùng một tệp robots.txt để chuyển hướng đường liên kết tới một trang trung gian bị chặn khỏi công cụ tìm kiếm

Google nỗ lực để đảm bảo ngăn chặn mọi đường liên kết có mục đích thao túng các kết quả của công cụ tìm kiếm, chẳng hạn như hoạt động trao đổi liên kết quá mức hoặc mua những đường liên kết đã vượt qua PageRank. Nếu bạn thấy một trang web mua hoặc bán đường liên kết đã vượt qua PageRank, hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ dùng thông tin của bạn để nâng cao khả năng thuật toán phát hiện được những đường liên kết như vậy.