Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Từ khoá không liên quan

"Nhồi nhét từ khoá" đề cập đến hành vi tải một trang web có chứa các từ khoá hoặc chữ số nhằm mục đích thao túng thứ hạng của trang web trong kết quả tìm kiếm của Google. Thông thường, những từ khoá này xuất hiện trong một danh sách hay một nhóm hoặc không phù hợp với ngữ cảnh (không phải là văn bản tự nhiên). Việc nhồi nhét từ khóa hoặc chữ số vào các trang dẫn đến trải nghiệm kém cho người dùng và có thể gây hại cho thứ hạng trang web của bạn. Hãy chú trọng vào việc tạo nội dung giàu thông tin, hữu ích, sử dụng những từ khoá thích hợp và đúng ngữ cảnh.

Ví dụ về hành vi nhồi nhét từ khóa bao gồm:

  • Danh sách các số điện thoại không đem lại giá trị đáng kể nào
  • Các đoạn văn bản liệt kê những thành phố và tiểu bang mà một trang web đang muốn xếp hạng
  • Hành vi lặp lại các từ hoặc cụm từ tương tự nhiều lần đến mức bất thường, chẳng hạn như:
    Chúng tôi bán hộp giữ ẩm xì gà làm theo yêu cầu. Các hộp giữ ẩm xì gà của chúng tôi đều được làm thủ công theo yêu cầu. Nếu bạn đang nghĩ đến việc mua một hộp giữ ẩm xì gà làm theo yêu cầu, vui lòng liên hệ với các chuyên viên về hộp giữ ẩm xì gà làm theo yêu cầu tại custom.cigar.humidors@example.com.