Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Kỹ thuật che giấu

Kỹ thuật che giấu là hành vi cho người dùng xem nội dung hay URL khác với nội dung hay URL mà công cụ tìm kiếm nhìn thấy. Kỹ thuật che giấu bị xem là một hành vi vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google vì kỹ thuật này cung cấp cho người dùng của chúng tôi kết quả khác so với những gì họ mong đợi.

Một số ví dụ về kỹ thuật che giấu:

  • Cung cấp một trang có văn bản HTML cho công cụ tìm kiếm nhưng lại cho người dùng xem một trang có hình ảnh.
  • Chèn văn bản hoặc từ khóa vào một trang chỉ khi tác nhân người dùng yêu cầu trang là công cụ tìm kiếm, không phải là khách truy cập.

Nếu trang web của bạn dùng những công nghệ khiến công cụ tìm kiếm khó tiếp cận (chẳng hạn như JavaScript hoặc hình ảnh), hãy xem các đề xuất của chúng tôi về cách giúp các công cụ tìm kiếm và người dùng dễ dàng truy cập vào nội dung của bạn mà không cần kỹ thuật che giấu.

Trong nhiều trường hợp trang web bị tấn công, tin tặc thường dùng kỹ thuật che giấu để chủ sở hữu trang web khó phát hiện ra vụ tấn công đó. Đọc thêm về trang web bị tấn công.