Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Nội dung tạo tự động

Nội dung tạo tự động (còn gọi là nội dung "được tạo tự động") là nội dung được tạo bằng cách lập trình. Trong trường hợp nội dung được tạo nhằm mục đích thao túng thứ hạng trong kết quả tìm kiếm và không giúp ích cho người dùng, Google có thể áp dụng biện pháp xử lý đối với nội dung đó. Bao gồm nhưng không giới hạn ở những ví dụ sau đây:

  • Văn bản vô nghĩa với người đọc nhưng có thể chứa các từ khoá tìm kiếm.
  • Văn bản do một công cụ tự động dịch nhưng chưa trải qua quá trình đánh giá thủ công hoặc biên tập trước khi xuất bản
  • Văn bản tạo qua quá trình tự động, như chuỗi Markov
  • Văn bản tạo bằng cách sử dụng kỹ thuật tạo từ đồng nghĩa hoặc mã hoá
  • Văn bản tạo bằng cách cóp nhặt nội dung từ nguồn cấp dữ liệu Atom/RSS hoặc kết quả tìm kiếm
  • Chắp vá hoặc kết hợp nội dung từ nhiều trang web mà không bổ sung đủ giá trị

Nếu bạn đang lưu trữ nội dung như vậy trên trang web, hãy ngăn nội dung đó xuất hiện trong Tìm kiếm.