مروری بر مرجع

این بخش مستندات مرجع را برای APIهایی که راه حل سواری و تحویل درخواستی را تشکیل می دهند ارائه می دهد.

Fleet Engine API

gRPC

باقی مانده

ورود به سیستم

درایور SDK

اندروید

iOS

SDK مصرف کننده

اندروید

iOS

برای مستندات مرجع برای Navigation SDK، به Navigation SDK برای Android یا Navigation SDK برای iOS مراجعه کنید.

کتابخانه اشتراک گذاری سفر جاوا اسکریپت

مستندات کتابخانه به اشتراک گذاری سفر جاوا اسکریپت بخشی از اسناد API جاوا اسکریپت Google Maps است.