การจัดรูปแบบแผนที่ในระบบคลาวด์

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript บริการเว็บ

Google Maps Platform มีฟีเจอร์การจัดรูปแบบแผนที่บนระบบคลาวด์ ซึ่งทำให้คุณสามารถจัดรูปแบบ ปรับแต่ง และจัดการแผนที่ได้ง่ายๆ โดยใช้ Google Cloud Console ซึ่งช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์แผนที่ที่กำหนดเอง สำหรับผู้ใช้ โดยไม่ต้องอัปเดตโค้ดของแอปทุกครั้งที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

สไตล์ที่สร้างก่อนวันที่ 15 กันยายน 2020 จะไม่แสดงฟีเจอร์ธรรมชาติที่เพิ่มประสิทธิภาพของ Google Maps หากต้องการใช้ฟีเจอร์ธรรมชาติที่ปรับปรุงแล้วของ Google Maps สำหรับการจัดรูปแบบแผนที่ คุณต้องสร้างรูปแบบแผนที่

การจัดรูปแบบแผนที่ในระบบคลาวด์ช่วยให้คุณสร้างและแก้ไขรูปแบบแผนที่สำหรับแอปทั้งหมดที่ใช้ Google Maps ได้ โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโค้ดใดๆ เลยเมื่อมีรหัสแผนที่แล้ว การเปลี่ยนแปลงสไตล์ทั้งหมดจะทำได้ใน Cloud Console โดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ด เปลี่ยนลักษณะและสีขององค์ประกอบหลายๆ อย่างในแผนที่ เช่น ถนน อาคาร แหล่งน้ำ จุดสนใจ และเส้นทางขนส่งสาธารณะ

รวมถึงฟีเจอร์ต่อไปนี้

  • การจัดรูปแบบแผนที่บนระบบคลาวด์: แทนที่จะจัดรูปแบบแผนที่เป็นโค้ดโดยใช้ JSON คุณจะจัดการและจัดรูปแบบแผนที่แบบไดนามิกหรือแบบคงที่ใน Cloud Console โดยใช้รหัสแผนที่และรูปแบบแผนที่แทน
  • การกรองจุดที่น่าสนใจของธุรกิจ: คุณเลือกนำจุดสนใจของธุรกิจออกจากการแสดงแผนที่ได้ 5 หมวดหมู่
  • การควบคุมความหนาแน่นของจุดที่น่าสนใจ: ปรับความหนาแน่นของจุดสนใจที่แสดงบนแผนที่ฐานให้แสดงจุดที่น่าสนใจมากขึ้นหรือน้อยลงได้โดยค่าเริ่มต้น

แม้ว่าการจัดรูปแบบแผนที่บนระบบคลาวด์จะใช้งานได้ใน Maps SDK สำหรับ Android1, Maps SDK สำหรับ iOS, JavaScript และ Maps Static API แต่บางแพลตฟอร์มอาจไม่แสดงฟีเจอร์

ข้อควรปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มต้น

การเรียกเก็บเงิน

การใช้การจัดรูปแบบแผนที่ในระบบคลาวด์ต้องใช้รหัสแผนที่ ใน Maps SDK สำหรับ Android, Maps SDK สำหรับ iOS และ JavaScript จะมีการเรียกเก็บเงินสำหรับ Dynamic Maps SKU โดยใช้รหัสแผนที่ สำหรับ Maps Static API การใช้รหัสแผนที่จะมีการเรียกเก็บค่าบริการจาก SKU ของแผนที่แบบคงที่

ตัวอย่าง

รหัสแผนที่คือตัวระบุที่เชื่อมโยงกับรูปแบบหรือฟีเจอร์แผนที่หนึ่งๆ กำหนดค่ารูปแบบแผนที่และเชื่อมโยงกับรหัสแผนที่ใน Google Cloud Console จากนั้น เมื่อคุณอ้างอิงรหัสแผนที่ในโค้ด รูปแบบแผนที่ที่เชื่อมโยงจะแสดงในแอป การอัปเดตรูปแบบครั้งต่อๆ ไปจะปรากฏในแอปโดยอัตโนมัติ โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องอัปเดตใดๆ

  1. หากคุณใช้การจัดรูปแบบแผนที่ในระบบคลาวด์กับแผนที่ที่มีอยู่ซึ่งปรับแต่งด้วยพารามิเตอร์ style อย่าลืมนำแผนที่เหล่านั้นออกเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับฟังก์ชันการทำงานในอนาคต

  2. หากต้องการเพิ่มรหัสแผนที่ไปยังแมปใหม่หรือที่มีอยู่ที่ใช้ API เว็บรายการใดรายการหนึ่งของเรา ให้เพิ่มพารามิเตอร์ของ URL map_id ต่อท้าย และตั้งค่าเป็นรหัสแผนที่ของคุณ ตัวอย่างนี้แสดงการเพิ่มรหัสแผนที่ลงในแผนที่โดยใช้ Maps Static API

    <img src="https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=Brooklyn+Bridge,New+York,NY&zoom=13&size=600x300&maptype=roadmap&markers=color:blue%7Clabel:S%7C40.702147,-74.015794&markers=color:green%7Clabel:G%7C40.711614,-74.012318&markers=color:red%7Clabel:C%7C40.718217,-73.998284&key=YOUR_API_KEY&map_id=YOUR_MAP_ID&signature=YOUR_SIGNATURE" />
    


  1. การจัดรูปแบบแผนที่บนระบบคลาวด์ไม่พร้อมใช้งานในโหมด Lite ของ Android