การจัดรูปแบบแผนที่ในระบบคลาวด์

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript บริการบนเว็บ

Google Maps Platform มีฟีเจอร์การจัดรูปแบบแผนที่บนระบบคลาวด์ที่ทำให้จัดรูปแบบ ปรับแต่ง และจัดการแผนที่ได้ง่ายๆ โดยใช้ Google Cloud Console ซึ่งคุณสามารถสร้างประสบการณ์แผนที่ที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้โดยไม่ต้องอัปเดตโค้ดของแอปทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

รูปแบบที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 15 กันยายน 2020 จะไม่แสดงฟีเจอร์ธรรมชาติที่ปรับปรุงแล้วของ Google Maps ในการใช้คุณลักษณะแผนที่ที่เพิ่มประสิทธิภาพแล้วของ Google Maps สำหรับการจัดรูปแบบแผนที่ คุณต้องสร้างรูปแบบแผนที่

การจัดรูปแบบแผนที่ในระบบคลาวด์ช่วยให้คุณสร้างและแก้ไขรูปแบบแผนที่สำหรับแอปที่ใช้ Google Maps ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโค้ดหลังจากที่มีรหัสแผนที่แล้ว การเปลี่ยนแปลงสไตล์ทั้งหมดทำได้ใน Cloud Console โดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ด เปลี่ยนลักษณะและสีขององค์ประกอบแผนที่หลายอย่าง เช่น ถนน อาคาร แหล่งน้ำ จุดสนใจ และเส้นทางขนส่งสาธารณะ

รวมถึงฟีเจอร์ต่อไปนี้

  • การจัดรูปแบบแผนที่ในระบบคลาวด์: แทนที่จะจัดรูปแบบแผนที่เป็นโค้ดด้วย JSON ให้จัดการและจัดรูปแบบแผนที่แบบไดนามิกหรือแบบคงที่ใน Cloud Console โดยใช้รหัสแผนที่และรูปแบบแผนที่
  • การกรองจุดที่น่าสนใจของธุรกิจ: คุณเลือกนำจุดสนใจของธุรกิจออกจากการแสดงแผนที่ได้ 5 หมวดหมู่
  • การควบคุมความหนาแน่นของจุดที่น่าสนใจ: ความหนาแน่นของจุดสนใจที่แสดงบนแผนที่ฐานสามารถปรับให้แสดงจุดสนใจมากขึ้นหรือน้อยลงได้โดยค่าเริ่มต้น

แม้ว่ารูปแบบแผนที่ในระบบคลาวด์จะใช้งานได้ใน Maps SDK สำหรับ Android1, Maps SDK สำหรับ iOS, JavaScript และ Maps Static API แต่บางแพลตฟอร์มก็ไม่มีบางฟีเจอร์

ก่อนเริ่มต้น

การเรียกเก็บเงิน

การใช้การจัดสไตล์แผนที่บนระบบคลาวด์ต้องใช้รหัสแผนที่ ใน Maps SDK สำหรับ Android, Maps SDK สำหรับ iOS และ JavaScript การใช้รหัสแผนที่จะมีการเรียกเก็บเงินตาม SKU ของแผนที่แบบไดนามิก ใน Maps Static API การใช้รหัสแผนที่จะมีการเรียกเก็บเงินกับ SKU ของแผนที่แบบคงที่

ตัวอย่าง

รหัสแผนที่คือตัวระบุที่เชื่อมโยงกับรูปแบบหรือฟีเจอร์แผนที่หนึ่งๆ กำหนดค่ารูปแบบแผนที่และเชื่อมโยงกับรหัสแผนที่ใน Google Cloud Console จากนั้น เมื่อคุณอ้างอิงรหัสแผนที่ในโค้ด รูปแบบแผนที่ที่เชื่อมโยงจะแสดงในแอป การอัปเดตรูปแบบที่คุณทำในภายหลังจะปรากฏในแอปโดยอัตโนมัติ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องอัปเดต

  1. หากคุณใช้การจัดรูปแบบแผนที่ในระบบคลาวด์กับแผนที่ที่มีอยู่ซึ่งปรับแต่งด้วยพารามิเตอร์ style อย่าลืมนำแผนที่ดังกล่าวออกเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นกับฟังก์ชันการทำงานในอนาคต

  2. หากต้องการเพิ่มรหัสแผนที่ลงในแผนที่ใหม่หรือที่มีอยู่ซึ่งใช้เว็บ API ตัวใดตัวหนึ่งของเรา ให้เพิ่มพารามิเตอร์ของ URL map_id แล้วตั้งเป็นรหัสแผนที่ของคุณ ตัวอย่างนี้แสดงการเพิ่มรหัสแผนที่ลงในแผนที่โดยใช้ Maps Static API

    <img src="https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=Brooklyn+Bridge,New+York,NY&zoom=13&size=600x300&maptype=roadmap&markers=color:blue%7Clabel:S%7C40.702147,-74.015794&markers=color:green%7Clabel:G%7C40.711614,-74.012318&markers=color:red%7Clabel:C%7C40.718217,-73.998284&key=YOUR_API_KEY&map_id=YOUR_MAP_ID&signature=YOUR_SIGNATURE" />
    


  1. การจัดรูปแบบแผนที่ในระบบคลาวด์ไม่พร้อมใช้งานในโหมด Android Lite