GMSPolygonlayer Sınıf Referansı

GMSPolygonLayer Sınıf Referansı

Genel bakış

GMSPolygonLayer, GMSOverlayLayer alt sınıfıdır ve poligon başına temel alınır. Bu çizgi, ilişkili GMSPolygon'un birkaç özelliğinin animasyonuna olanak tanır.

GMSMapView tamamen bir OpenGL katmanı üzerinden sağlandığından bu CAKatman'ın hiçbir zaman doğrudan oluşturulmadığını unutmayın. Bu nedenle, CAlayer'ın 'default' özelliklerinde yapılan ayarlamalar veya animasyonların hiçbir etkisi olmayacaktır.

GMSOverlayLayer değerini devralır.

Tesisler

CGFloatstrokeGenişlik
 Ekran noktalarındaki poligon ana hatlarının genişliği.
CGColorReffırça rengi
 Poligon dış çizgisinin rengi.
CGColorReffillColor
 Dolgu rengi.

Mülk Dokümanları

- (CGFloat) strokeWidth [read, write, assign]

Ekran noktalarındaki poligon ana hatlarının genişliği.

- (CGColorRef) strokeColor [read, write, assign]

Poligon dış çizgisinin rengi.

Bu bir atama özelliğidir. GMSPolygon'un gerekirse referansa sahip olması beklenir.

- (CGColorRef) fillColor [read, write, assign]

Dolgu rengi.

Bu bir atama özelliğidir. GMSPolygon'un gerekirse referansa sahip olması beklenir.