GMS Kare Hızı

GMS Kare Hızı

Numaralandırma

sıralamaGMSFrameRate { kGMSFrameRatePowerSave, kGMSFrameRateConservative, kGMSFrameRateMaksimum }
 GMSMapView için kare hızları oluşturuluyor. Diğer...

Sıralama Türündeki Belgeler

GMSMapView için kare hızları oluşturuluyor.

Numaralandırma:
kGMSFrameRatePowerSave

Pil kullanımını korumak için minimum kare hızını kullanın.

kGMSFrameRateConservative

Daha sorunsuz görüntüleme sağlamak ve işleme döngülerini korumak için ortanca kare hızını kullanın.

kGMSFrameRateMaksimum

Bir cihaz için maksimum kare hızını kullanın.

Düşük kaliteli cihazlar için bu değer 30 FPS, ileri teknoloji cihazlar için 60 FPS olur.