Chạy Google Maps

Chọn nền tảng: Android iOS

Bạn có một số cách để chạy Google Maps. Hãy truy cập vào các đường liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm.

URL trên Maps (được đề xuất)

Khi sử dụng URL của Maps, bạn có thể tạo một URL chung, nhiều nền tảng để chạy Google Maps và thực hiện các lượt tìm kiếm, nhận thông tin chỉ đường và đi theo chỉ dẫn, đồng thời hiển thị chế độ xem bản đồ và hình ảnh toàn cảnh. Các URL phổ biến này cho phép xử lý các yêu cầu bản đồ rộng hơn bất kể người dùng đang sử dụng nền tảng nào.

Ý định của Google Maps dành cho Android

Khi sử dụng ý định trong ứng dụng Android, bạn có thể bắt đầu một hoạt động trong một ứng dụng khác bằng cách mô tả một thao tác đơn giản mà bạn muốn thực hiện (chẳng hạn như "hiển thị bản đồ" hoặc "xem đường đi đến sân bay") trong một đối tượng Intent. Ứng dụng Google Maps dành cho Android hỗ trợ nhiều ý định, cho phép bạn khởi chạy ứng dụng Google Maps ở các chế độ hiển thị, tìm kiếm, điều hướng hoặc Chế độ xem đường phố.

Nếu bạn muốn nhúng bản đồ vào ứng dụng, vui lòng tham khảo hướng dẫn bắt đầu SDK Maps dành cho Android.