Chạy Google Maps

Chọn nền tảng: Android iOS

Bạn có một số lựa chọn để khởi chạy Google Maps. Hãy nhấp vào các đường liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm.

URL của Maps (nên có)

Khi sử dụng URL của Maps, bạn có thể tạo một URL chung, trên nhiều nền tảng để chạy Google Maps và thực hiện các hoạt động tìm kiếm, chỉ đường và đi theo chỉ dẫn, đồng thời hiển thị chế độ xem bản đồ và ảnh toàn cảnh. Những URL phổ quát này cho phép xử lý các yêu cầu bản đồ rộng hơn, bất kể người dùng đang sử dụng nền tảng nào.

Lược đồ URL của Google Maps dành cho iOS / Đường liên kết phổ quát

Bạn có thể sử dụng lược đồ URL của Google Maps để chạy ứng dụng Google Maps dành cho iOS và thực hiện các hoạt động tìm kiếm, yêu cầu chỉ đường cũng như hiển thị chế độ xem bản đồ. Trên thiết bị chạy iOS 9 trở lên, bạn có thể sử dụng Đường liên kết phổ quát để chạy Google Maps khi có URL Google Maps.

Nếu bạn muốn nhúng bản đồ vào ứng dụng của mình, vui lòng tham khảo hướng dẫn bắt đầu của SDK Maps dành cho iOS.