MediaType

Typ multimediów tej odpowiedzi.

Wartości w polu enum
MEDIA_TYPE_UNSPECIFIED NIE OKREŚLONA wartość
AUDIO Plik audio.
MEDIA_STATUS_ACK Odpowiedź dotycząca potwierdzenia raportu o stanie multimediów.