Rozszerzenie Prezentacji Google o dodatki

Prezentacje Google to działające w chmurze rozwiązanie do tworzenia prezentacji, które umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym i zaawansowane narzędzia, które pozwalają szybko tworzyć niestandardowe prezentacje.

Prezentacje Google możesz wzbogacać o dodatki ułatwiające użytkownikom tworzenie nowych prezentacji, łączenie się z systemami innych firm oraz integrowanie danych z Prezentacji z innymi aplikacjami Google Workspace (takimi jak Arkusze Google).

Dodatki do Prezentacji utworzone przez innych użytkowników znajdziesz w Google Workspace Marketplace.

Co można zrobić

Oto dodatek, który pozwala:

Dodatki do Prezentacji tworzy się za pomocą Apps Script. Więcej informacji o uzyskiwaniu dostępu do Prezentacji Google i zarządzaniu nimi za pomocą Apps Script znajdziesz w artykule Rozszerzanie Prezentacji Google.

Struktura prezentacji

Prezentacja Google składa się ze stron, z których każda zawiera określoną liczbę elementów, takich jak pola tekstowe czy obrazy.

Usługa Slajdy Apps Script zawiera kilka klas reprezentujących struktury organizacyjne w Prezentacjach (np. Slide i Shape). Możesz używać tych zajęć do odczytywania i modyfikowania danych oraz zachowań Prezentacji.

Aby dowiedzieć się więcej o strukturze prezentacji Prezentacji, zobacz Strukturę prezentacji.

Aktywatory

Aktywatory Apps Script umożliwiają wykonanie skryptu zgodnie z określonymi funkcjami po spełnieniu określonych warunków, takich jak otwarcie prezentacji lub zainstalowanie dodatku.

W artykule na temat aktywatorów dodatkowych znajdziesz więcej informacji o tym, których reguł można używać z dodatkami do Prezentacji oraz jakie są ograniczenia ich użycia.

Więcej informacji

Podczas tworzenia dodatków do Prezentacji przydatne mogą być te przewodniki dotyczące Apps Script: