REST Resource: inappproducts

Kaynak: InAppProduct

Uygulama içi ürün. InappproductsService kaynağı.

JSON gösterimi
{
 "packageName": string,
 "sku": string,
 "status": enum (Status),
 "purchaseType": enum (PurchaseType),
 "defaultPrice": {
  object (Price)
 },
 "prices": {
  string: {
   object (Price)
  },
  ...
 },
 "listings": {
  string: {
   object (InAppProductListing)
  },
  ...
 },
 "defaultLanguage": string,
 "subscriptionPeriod": string,
 "trialPeriod": string,
 "gracePeriod": string,

 // Union field TaxAndComplianceType can be only one of the following:
 "subscriptionTaxesAndComplianceSettings": {
  object (SubscriptionTaxAndComplianceSettings)
 },
 "managedProductTaxesAndComplianceSettings": {
  object (ManagedProductTaxAndComplianceSettings)
 }
 // End of list of possible types for union field TaxAndComplianceType.
}
Alanlar
packageName

string

Üst uygulamanın paket adı.

sku

string

Ürünün uygulama içinde benzersiz olan stok tutma birimi (SKU).

status

enum (Status)

Ürünün durumu (ör. etkin olup olmadığı).

purchaseType

enum (PurchaseType)

Ürünün türü (ör. yinelenen abonelik).

defaultPrice

object (Price)

Varsayılan fiyat. Uygulama içi ürünler hiçbir zaman ücretsiz olmadığından sıfır olamaz. Her zaman geliştiricinin Google Checkout satıcı para biriminde.

prices

map (key: string, value: object (Price))

Alıcı bölgesi başına fiyatlar. Uygulama içi ürünler hiçbir zaman ücretsiz olmadığı için bunların hiçbiri sıfır olamaz. Harita anahtarı, ISO 3166-2 tarafından tanımlandığı şekilde bölge kodudur.

"key": value çiftlerinin listesini içeren bir nesne. Örnek: { "name": "wrench", "mass": "1.3kg", "count": "3" }.

listings

map (key: string, value: object (InAppProductListing))

inappproducts.list'i seçin. Harita anahtarı, yerelleştirilmiş verilerin BCP-47 tarafından tanımlandığı şekilde dilidir, ör. "en-US".

"key": value çiftlerinin listesini içeren bir nesne. Örnek: { "name": "wrench", "mass": "1.3kg", "count": "3" }.

defaultLanguage

string

Yerelleştirilmiş verilerin BCP-47 tarafından tanımlandığı şekilde varsayılan dili. ör. "en-US".

subscriptionPeriod

string

ISO 8601 biçiminde belirtilen abonelik süresi. Kabul edilebilir değerler P1W (bir hafta), P1M (bir ay), P3M (üç ay), P6M (altı ay) ve P1Y (bir yıl) değerleridir.

trialPeriod

string

ISO 8601 biçiminde belirtilen deneme süresi. Kabul edilebilir değerler, P7D (yedi gün) ile P999D (999 gün) arasındaki tüm değerlerdir.

gracePeriod

string

Abonelik için ek süre (ISO 8601 biçiminde belirtilir). Geliştiricilerin, yeni yineleme dönemi ödemesi reddedildiğinde, abonelerine ek süre tanımalarına olanak sağlar. Kabul edilebilir değerler P0D (sıfır gün), P3D (üç gün), P7D (yedi gün), P14D (14 gün) ve P30D (30 gün) şeklindedir.

TaxAndComplianceType alanı.

TaxAndComplianceType şunlardan yalnızca biri olabilir:

subscriptionTaxesAndComplianceSettings

object (SubscriptionTaxAndComplianceSettings)

Vergiler ve yasalara uygunlukla ilgili ayrıntılar. Yalnızca abonelik ürünleri için geçerlidir.

managedProductTaxesAndComplianceSettings

object (ManagedProductTaxAndComplianceSettings)

Vergiler ve yasalara uygunlukla ilgili ayrıntılar. Yalnızca yönetilen ürünler için geçerlidir.

Durum

Uygulama içi bir ürünün durumu.

Sıralamalar
statusUnspecified Belirtilmemiş durum.
active Ürün yayınlanmış ve mağazada etkin durumda.
inactive Ürün yayınlanmamış ve bu nedenle mağazada etkin değil.

PurchaseType

Ürünün türü.

Sıralamalar
purchaseTypeUnspecified Belirtilmemiş satın alma türü.
managedUser Varsayılan ürün türü - tek seferlik satın alım.
subscription Yinelenen dönemli uygulama içi ürün.

InAppProductListing

Tek bir uygulama içi ürünün mağaza girişi.

JSON gösterimi
{
 "title": string,
 "description": string,
 "benefits": [
  string
 ]
}
Alanlar
title

string

Mağaza girişinin başlığı.

description

string

Mağaza girişi açıklaması.

benefits[]

string

Bir abonelik için yerelleştirilmiş yararlanma hakkı avantajları.

ManagedProductTaxAndComplianceSettings

Yönetilen ürünler için vergilendirme ve yasal uyumlulukla ilgili ayrıntılar.

JSON gösterimi
{
 "eeaWithdrawalRightType": enum (WithdrawalRightType),
 "taxRateInfoByRegionCode": {
  string: {
   object (RegionalTaxRateInfo)
  },
  ...
 },
 "isTokenizedDigitalAsset": boolean
}
Alanlar
eeaWithdrawalRightType

enum (WithdrawalRightType)

Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AEA) kullanıcılara dağıtılan ürünler için dijital içerik veya hizmet sınıflandırması. AEA tüketici yasaları uyarınca fesih hakkı uygulaması bu sınıflandırmaya bağlıdır. Daha fazla bilgi için Yardım Merkezi makalesini inceleyin.

taxRateInfoByRegionCode

map (key: string, value: object (RegionalTaxRateInfo))

Bölge kodundan vergi oranı ayrıntılarına eşleme. Anahtarlar, Unicode'un "CLDR" kapsamında tanımlandığı şekilde bölge kodlarıdır.

"key": value çiftlerinin listesini içeren bir nesne. Örnek: { "name": "wrench", "mass": "1.3kg", "count": "3" }.

isTokenizedDigitalAsset

boolean

Bu uygulama içi ürünün, token atanmış bir dijital varlığı temsil eden ürün olarak beyan edilip edilmediği.

Yöntemler

batchDelete

Uygulama içi ürünleri siler (yönetilen ürünler veya abonelikler).

batchGet

Birden çok uygulama içi ürünü okur (bu ürünler yönetilen ürünler veya abonelikler olabilir).

batchUpdate

Bir veya daha fazla uygulama içi ürünü (yönetilen ürünler veya abonelikler) günceller veya ekler.

delete

Uygulama içi bir ürünü (yönetilen ürün veya abonelik) siler.

get

Yönetilen ürün veya abonelik olabilecek bir uygulama içi ürün alır.

insert

Uygulama içi ürün oluşturur (yönetilen ürün veya abonelik).

list

Hem yönetilen ürünler hem de abonelikler olmak üzere tüm uygulama içi ürünleri listeler.

patch

Bir uygulama içi ürüne (yönetilen ürün veya abonelik) yama uygular.

update

Uygulama içi bir ürünü (yönetilen ürün veya abonelik) günceller.