REST Resource: permissions

Kaynak: İzinler

JSON gösterimi
{
 "issuerId": string,
 "permissions": [
  {
   object (Permission)
  }
 ]
}
Alanlar
issuerId

string (int64 format)

İzin listesinde başvuruda bulunan yayıncının kimliği.

permissions[]

object (Permission)

Kartı veren kuruluşun izinlerinin tam listesi.

İzin

JSON gösterimi
{
 "emailAddress": string,
 "role": enum (Role)
}
Alanlar
emailAddress

string

Bu iznin ifade ettiği kullanıcının, grubun veya hizmet hesabının e-posta adresi.

role

enum (Role)

Bu izinle verilen rol.

Rol

Sıralamalar
ROLE_UNSPECIFIED
OWNER
owner

OWNER için eski takma ad. Kullanımdan kaldırıldı.

READER
reader

READER için eski takma ad. Kullanımdan kaldırıldı.

WRITER
writer

WRITER için eski takma ad. Kullanımdan kaldırıldı.

Yöntemler

get

Belirtilen yayıncı kimliği için izinleri döndürür.

update

Verilen yayıncının izinlerini günceller.