Method: permissions.update

Verilen yayıncının izinlerini günceller.

HTTP isteği

PUT https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/permissions/{resourceId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
resourceId

string (int64 format)

Kartı verenin benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu kimlik, kartı veren tüm kuruluşlarda benzersiz olmalıdır.

İstek içeriği

İstek metni, Permissions öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Permissions öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer