Method: permissions.get

Belirtilen yayıncı kimliği için izinleri döndürür.

HTTP isteği

GET https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/permissions/{resourceId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
resourceId

string (int64 format)

Kartı verenin benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu kimlik, kartı veren tüm kuruluşlarda benzersiz olmalıdır.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Permissions öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer