Image

Typ pakowania obrazów hostowanych przez Google. Następny identyfikator: 7

Zapis JSON
{
 "kind": string,
 "sourceUri": {
  object (ImageUri)
 },
 "contentDescription": {
  object (LocalizedString)
 }
}
Pola
kind
(deprecated)

string

Określa rodzaj danego zasobu. Wartość: ustalony ciąg znaków "walletobjects#image".

sourceUri

object (ImageUri)

Identyfikator URI obrazu.

contentDescription

object (LocalizedString)

Opis obrazu używanego na potrzeby ułatwień dostępu.

ImageUri

Zapis JSON
{
 "uri": string,
 "description": string,
 "localizedDescription": {
  object (LocalizedString)
 }
}
Pola
uri

string

Lokalizacja obrazu. Identyfikatory URI muszą mieć schemat.

description
(deprecated)

string

Dodatkowe informacje o obrazie, które nie są używane i zostały zachowane tylko na potrzeby zgodności wstecznej.

localizedDescription
(deprecated)

object (LocalizedString)

Przetłumaczony tekst pola opisu, który nie jest używany i został zachowany tylko na potrzeby zgodności wstecznej.