LocalizedString

Zapis JSON
{
 "kind": string,
 "translatedValues": [
  {
   object (TranslatedString)
  }
 ],
 "defaultValue": {
  object (TranslatedString)
 }
}
Pola
kind
(deprecated)

string

Określa rodzaj danego zasobu. Wartość: ustalony ciąg znaków "walletobjects#localizedString".

translatedValues[]

object (TranslatedString)

Zawiera tłumaczenia ciągu znaków.

defaultValue

object (TranslatedString)

Zawiera ciąg znaków, który ma zostać wyświetlony, gdy nie będzie dostępne odpowiednie tłumaczenie.

TranslatedString

Zapis JSON
{
 "kind": string,
 "language": string,
 "value": string
}
Pola
kind
(deprecated)

string

Określa rodzaj danego zasobu. Wartość: ustalony ciąg znaków "walletobjects#translatedString".

language

string

Reprezentuje tag języka BCP 47. Przykładowe wartości to „en-US”, „en-GB”, „de” i „de-AT”.

value

string

Przetłumaczony ciąg znaków zakodowany w UTF-8.