Ayrı URL'ler

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Bu yapılandırmada, masaüstü ve mobil sayfaların farklı URL'leri vardır.

Yaygın bir kurulum, www.example.com adresindeki sayfaların masaüstü kullanıcılara ve karşılık gelen sayfaların m.example.com üzerinden mobil kullanıcılara sunulmasıdır. URL biçimlerinin tamamı tüm Googlebot kullanıcı aracıları tarafından erişilebilir olduğu sürece Google'ın belirli bir URL biçimi için özel bir tercihi olmaz.

ayrı URL'leri gösteren grafik

TL;DR

 • İki URL arasındaki ilişkiyi <link> etiketinde rel="canonical" ve rel="alternate" öğeleriyle bildirin.

 • Kullanıcı aracısı dizelerini tespit edin ve doğru olarak yönlendirin.

Masaüstü ve mobil URL'ler için ek açıklamalar

Algoritmalarımızın ayrı mobil URL'leri anlamasına yardımcı olmak için aşağıdaki ek açıklamaları kullanmanızı öneririz:

 1. Masaüstü sayfasına, karşılık gelen mobil sayfanın URL'sini işaret eden bir rel="alternate" etiket ekleyin. Bu etiket, Googlebot'un, sitenizin mobil sayfalarının konumlarını bulunmasına yardımcı olur.
 2. Mobil sayfaya, karşılık gelen masaüstü sayfanın URL'sini işaret eden bir rel="canonical" etiket ekleyin.

Bu ek açıklamanın bulunmasını iki yöntemde destekleriz: sayfaların kendi HTML'leri ve site haritaları. Örneğin, masaüstü URL'sinin http://example.com/page-1 ve karşılık gelen mobil URL'nin http://m.example.com/page-1 olduğunu düşünün. Bu örnekteki ek açıklama aşağıdaki gibi olur.

HTML'deki ek açıklamalar

Masaüstü sayfasına (http://www.example.com/page-1) aşağıdaki ek açıklamayı ekleyin:

<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)"
 href="http://m.example.com/page-1">

Mobil sayfasında (http://m.example.com/page-1) gerekli ek açıklama ise aşağıdaki gibi olmalıdır:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/page-1">

Mobil URL'sinde, masaüstü sayfasına işaret eden bu rel="canonical" etiketi gereklidir.

Site haritalarında ek açıklamalar

Masaüstü sayfaları için aşağıdaki gibi rel="alternate" ek açıklamasının Site Haritaları'na eklenmesi desteklenmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <url>
  <loc>http://www.example.com/page-1/</loc>
  <xhtml:link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)"
  href="http://m.example.com/page-1" />
 </url>
</urlset>

Mobil URL'sinde gerekli rel="canonical" etiketi mobil sayfanın HTML'sine yine eklenmelidir.

Ek açıklama ile ilgili ayrıntılar

Masaüstü sayfasındaki bağlantı etiketinin özelliklerine dikkat edin:

 • rel="alternate" özelliği, bu etiketin masaüstü sayfasına giden alternatif bir URL'yi belirttiğine işaret eder.
 • Medya özelliğinin değeri, Google'ın ne zaman alternatif URL'yi kullanması gerektiğini açıklayan medya özelliklerinin belirtildiği bir CSS medya sorgusudur. Bu örnekte, tipik olarak mobil cihazları hedeflemek için kullanılan bir medya sorgusu kullanıyoruz.
 • href özelliği, alternatif URL'nin konumunu, yani m.example.com sitesindeki sayfayı belirtir.

Bu iki yönlü ("çift yönlü") ek açıklama, Googlebot'un içeriğinizi bulmasına, algoritmalarımızın masaüstü ile mobil sayfalarınız arasındaki ilişkiyi anlamasına ve uygun şekilde davranmasına yardımcı olur. Aynı içeriği farklı biçimlerde sunmak için farklı URL'ler kullandığınızda, ek açıklama Google'ın algoritmalarına bu iki URL'nin aynı içeriğe sahip olduğunu ve iki öğe değil, tek bir öğe sayılması gerektiğini belirtir. Sayfanın masaüstü ve mobil sürümleri ayrı öğeler olarak işlenirse, arama sonuçlarında hem masaüstü hem de mobil URL'ler görüntülenebilir ve bu öğelerin sıralaması, Google'ın onlar arasındaki ilişkiyi anlamış olduğu duruma oranla daha düşük olabilir. Bu yapılandırmadaki yaygın bazı hatalar şunlardır:

 • rel="alternate" ve rel="canonical" işaretlemesini kullanırken, mobil sayfa ile karşılık gelen masaüstü sayfası arasındaki 1'e 1 bağlantıyı koruyun. Özellikle, tek bir mobil sayfaya referans veren çok sayıda masaüstü sayfasına (veya tam tersi) ek açıklama eklemekten sakının.
 • Yönlendirmelerinizi yeniden kontrol edin. Masaüstü sayfalarının yanlışlıkla ilgisiz tek bir mobil sayfaya yönlenmediğinden emin olun.
Ayrı bir mobil site uygulamayı seçerseniz, mobil kullanıcılar için hatalı yönlendirmeler yapılandırmak gibi yaygın hatalardan sakının.

Otomatik yönlendirme

Bir web sitesi farklı URL'ler kullanarak masaüstü ve mobil tarayıcılara içerik sunacak şekilde yapılandırıldığında, web yöneticileri, kullanıcıları otomatik olarak en uygun URL'ye yönlendirmek isteyebilirler. Web sitenizde otomatik yönlendirme kullanılıyorsa Googlebot'ları tıpkı diğer kullanıcı aracıları gibi görün ve uygun şekilde yönlendirin.

Desteklenen yönlendirme teknikleri

Googlebot aşağıdaki iki yönlendirmenin uygulanmasını desteklemektedir:

 • HTTP yönlendirmeleri
 • JavaScript yönlendirmeleri

HTTP yönlendirmelerini kullanma

HTTP yönlendirmesi, istemcileri cihaza özgü URL'lere yönlendirmek için yaygın olarak kullanılır. Yönlendirme genellikle HTTP isteği üstbilgilerindeki kullanıcı aracısına göre yapılır. Yönlendirmenin, sayfanın link rel="alternate" etiketinde veya Site Haritası'nda belirtilen alternatif URL ile tutarlı kalmasını sağlamak çok önemlidir.

Bu amaçla, sunucunun bir HTTP 301 veya 302 durumu koduyla yönlendirmesi önemli değildir, ancak 302 kullanılması önerilir.

JavaScript yönlendirmeleri

HTTP yönlendirmesinin uygulanması zorsa, kullanıcıları rel="alternate" etiketiyle işaret edilen URL'lere yönlendirmek için JavaScript'i kullanabilirsiniz. Bu tekniği kullanmayı seçerseniz, önce sayfanın yüklenmesi ardından da yönlendirme tetiklenmeden JavaScript'in ayrıştırılıp yürütülmesi gerektiğinden, yönlendirmenin istemci tarafının neden olduğu gecikmeye dikkat edin.

JavaScript tabanlı bir yönlendirmenin uygulanmasına ilişkin pek çok yaklaşım vardır. Örneğin, matchMedia() JavaScript fonksiyonu ile sitenizin zaten sayfadaki bağlantı ek açıklamalarında kullandığı medya sorgularını yürütmek için JavaScript'i kullanabilirsiniz.

İki yönlü ve tek yönlü yönlendirmeler

Farklı web sitelerinde farklı yönlendirme politikaları uygulanmaktadır. Bazı web siteleri sadece masaüstü sayfasını ziyaret eden mobil kullanıcıları mobil sayfasına yönlendirirken ("tek yönlü" yönlendirme), bazı web siteleri hem masaüstü siteleri ziyaret eden mobil kullanıcıları, hem de mobil siteleri ziyaret eden masaüstü kullanıcılarını yönlendirir ("iki yönlü" yönlendirme).

Googlebot için herhangi bir tercihimiz yoktur ve web yöneticilerinin yönlendirme politikalarına karar verirken kullanıcılarını dikkate almalarını öneririz. En önemlisi, doğru ve tutarlı yönlendirmeler sunmak veya başka bir deyişle, masaüstü veya mobil sitedeki eşdeğer içeriğe yönlendirmektir. Yapılandırmanız yanlış olursa, bazı kullanıcılar sunduğunuz içeriği hiç göremeyebilir.

Ayrıca kullanıcılara, yönlendirme politikasını geçersiz kılma yöntemi sağlamanızı ya da başka bir deyişle, isterlerse mobil kullanıcıların masaüstü sayfasını ve masaüstü kullanıcılarının da mobil sayfayı görmelerine izin vermenizi öneririz