Operatory wyszukiwania w Grafice Google

Podobnie jak wyszukiwarka, Grafika Google również obsługuje specjalne operatory wyszukiwania: src:imagesize:. Te operatory działają tylko w Grafice Google. Nie mają wpływu na inne usługi Google.

Operator wyszukiwania src:

Operator wyszukiwania src: zwraca strony odwołujące się do adresu URL obrazu w atrybucie src podanym w operatorze. Na przykład:

src:https://example.com/media/carrot.jpg

Operator zwraca strony z dowolnej domeny, a nie tylko z adresu URL, który został w nim określony. Dzięki temu możesz się dowiedzieć, do których obrazów hostowanych w Twojej witrynie prowadzą linki z innych witryn.

Operator wyszukiwania imagesize:

Operator wyszukiwania imagesize: zwraca grafiki o określonym w nim rozmiarze. Rozmiar musisz określić w formacie szerokość x wysokość. Na przykład:

imagesize:1500x1000

Ten operator może być pomocny w połączeniu z operatorem src:site:. Możesz na przykład znaleźć obraz o określonym rozmiarze, który został zindeksowany w Twojej witrynie:

src:https://example.com/media/carrot.jpg imagesize:500x1200

Używając operatora imagesize: w połączeniu z operatorem site:, możesz znaleźć obrazy o dokładnym rozmiarze:

site:https://example.com/ imagesize:500x1200

Ograniczenia

Operatory wyszukiwania grafiki są objęte limitami dotyczącymi indeksowania i pobierania, więc standardowe zapytania mogą nie zwracać wszystkich wyników.