Tworzenie, testowanie i publikowanie uporządkowanych danych

Tworzenie nowych stron

Oto zalecany przez nas proces tworzenia nowych stron z danymi strukturalnymi:

 1. Postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi danych strukturalnych przeznaczonymi dla określonego typu strony i funkcji. Jeśli na przykład strona zawiera przepis, postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przepisów.
 2. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi. Wklej kod do narzędzia i kliknij Przetestuj kod.
 3. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i, korzystając z narzędzia do sprawdzania adresów URL, zobaczyć, jak Google je odczytuje. Jeśli Twoje strony są dostępne w wersjach zarówno na urządzenia mobilne, jak i na komputery, do obu wersji dodaj uporządkowane dane. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt, tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wydaje się prawidłowa, wyślij za pomocą narzędzia prośbę o jej zindeksowanie. Tutaj dowiesz się, jak przetestować stronę hostowaną na serwerze lokalnym lub chronioną przez zaporę sieciową.
 4. Gdy Google zindeksuje stronę, skorzystaj z odpowiednich raportów o stanie wyników z elementami rozszerzonymi, by sprawdzić błędy i prawidłowo przetworzone dane. W idealnej sytuacji liczba wyników z elementami rozszerzonymi lub typów uporządkowanych danych powinna wzrosnąć, a liczba błędów nie powinna się zwiększyć.
  • Jeśli przekonasz się, że uporządkowane dane zostały zindeksowane bez błędów, zaktualizuj mapę witryny, by umożliwić Google regularne indeksowanie tych stron.
  • Jeśli znajdziesz problemy związane z uporządkowanymi danymi, rozwiąż je, ponownie przetestuj strony za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL i wyślij kolejną prośbę o zindeksowanie. Postępuj tak, dopóki raporty nie wykażą, że wszystko jest w porządku. Potem zaimplementuj pozostałe strony.
 5. Sprawdzaj okresowo liczbę błędów za pomocą odpowiednich raportów o stanie wyników z elementami rozszerzonymi, szczególnie po zastosowaniu nowych szablonów lub zaktualizowaniu kodu.

Naprawianie błędów na istniejących stronach

 1. Zarejestruj się jako zweryfikowany właściciel witryny w Search Console. Jeśli Search Console odnotuje znaczne zmiany w liczbie błędów, możesz otrzymać e-maila z informacją na ten temat.
 2. Sprawdzaj okresowo swoje strony za pomocą raportów o stanie wyników z elementami rozszerzonymi. Oto kilka częstych przyczyn błędów:
  • Możesz zauważyć większą liczbę błędów, jeśli wprowadzisz nowy szablon, który nie działa, lub jeśli Twoja witryna wykorzystuje istniejący szablon w nowy i nieprawidłowy sposób.
  • Jeśli łączna ilość uporządkowanych danych obniży się, sprawdź, czy nagły spadek ilości zindeksowanych uporządkowanych danych odpowiada zwiększonej liczbie błędów. Jeśli tak nie jest, być może nie umieszczasz już uporządkowanych danych na swoich stronach lub strony te są niedostępne dla Google (mogą być blokowane przez plik robots.txt lub tag noindex). Sprawdź dostępność strony za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL.
  Możesz ponownie przetestować określoną stronę za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi.
 3. Napraw kod i przetestuj go za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi. Tutaj dowiesz się, jak przetestować stronę hostowaną na serwerze lokalnym lub chronioną przez zaporę sieciową.
 4. Wprowadź poprawki i poczekaj, aż Google ponownie zindeksuje Twoją stronę. Pamiętaj, że może to potrwać kilka dni.

Naprawianie błędów na stronach, wobec których zostały podjęte ręczne działania

Jeśli wobec Twojej strony zostały podjęte ręczne działania dotyczące uporządkowanych danych, dane te zostaną zignorowane (mimo że strona nadal może się pojawiać w wynikach wyszukiwania Google).

Gdy wobec witryny zostaną podjęte ręczne działania, zweryfikowani właściciele witryn w Search Console otrzymają e-maila z informacją na ten temat. Na stronie Ręczne działania w Search Console możesz sprawdzić, czy podjęliśmy takie działania w odniesieniu do Twojej witryny.

Aby zdiagnozować i rozwiązać problem z kodem:

 1. Otwórz stronę Ręczne działania dotyczącą Twojej witryny.
 2. Rozwiń sekcje Dopasowania w całej witrynieDopasowania częściowe, jeśli są zwinięte, i poszukaj problemów dotyczących uporządkowanych danych.
 3. Ustal, których stron lub typów wyników z elementami rozszerzonymi dotyczą działania.
  • W przypadku dopasowania częściowego (działania obejmują tylko część witryny), sprawdź adresy URL niektórych przykładowych stron, które naruszają wytyczne.
  • W przypadku problemów, które dotyczą całej witryny, nie zobaczysz adresów URL przykładowych stron, więc musisz je przeanalizować i ustalić przyczyny błędów. Sprawdź ostatnie modyfikacje szablonów, by zobaczyć, jakie zmiany mogą być przyczyną podjętego działania.
 4. Bardzo uważnie przeczytaj wszystkie wytyczne odnoszące się do typu wyniku z elementami rozszerzonymi, którego dotyczy działanie, by sprawdzić, które wytyczne zostały naruszone:
 5. Rozwiąż problem i ponownie opublikuj strony.
 6. W przypadku każdego ręcznego działania prześlij prośbę o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia za pomocą raportu Ręczne działania. Nie wysyłaj prośby o ponowne rozpatrzenie, dopóki nie uznasz, że problem został rozwiązany. Wysyłanie wielu próśb o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia dotyczącego treści z nierozwiązanymi problemami może wydłużyć czas sprawdzania strony.
 7. Zaczekaj na wynik rozpatrzenia prośby. Może to potrwać kilka dni (ponad trzy). Otrzymasz potwierdzenie, że problem został rozwiązany, lub powiadomienie, że występuje on nadal.

Typowe błędy dotyczące uporządkowanych danych

Oto kilka częstych przyczyn ręcznych działań podejmowanych w odniesieniu do uporządkowanych danych.

Typ elementu, którego dotyczy problem Opis
Wszystkie elementy

Informacje zawarte w uporządkowanych danych nie wyświetlają się w tekście widocznym dla użytkowników. Na przykład gwiazdki z opinii są umieszczone w uporządkowanych danych, ale nie ma ich na stronie. W tej sytuacji gwiazdki pojawiłyby się tylko w wynikach wyszukiwania, ale nie na stronie. Ten problem często występuje w przypadku wyników z elementami rozszerzonymi dotyczących produktów lub opinii.

Wskazówki:

Wydarzenie
 • Strona zawiera znaczniki wydarzenia, ale nie ma na niej żadnych widocznych treści dotyczących wydarzenia.
 • Widoczny tekst lub opis w znaczniku jest bardziej ukierunkowany na promowanie lub sprzedaż wydarzenia niż na jego opisywanie.

Wskazówki:

Praca
 • Na stronie zawierającej znaczniki dotyczące pracy nie ma żadnych treści związanych z ofertami pracy.
 • Brak możliwości przesłania aplikacji.
 • Znaczniki ofert pracy nie odpowiadają opisowi pracy widocznemu dla użytkowników.
 • Przesłanie aplikacji wymaga opłaty lub oferta wygląda na fałszywą.
 • Wprowadzająca w błąd dokumentacja pracy.

Wskazówki:

Pozycje listy

Podczas przypisywania właściwości elementów nie traktuj listy elementów (żadnego rodzaju) jako pojedynczego elementu. Na przykład nie przypisuj jednej oceny lub lokalizacji do listy elementów. Zamiast tego zastosuj osobne atrybuty do poszczególnych elementów na liście. Nie traktuj list „letnie sukienki” czy „przepisy na ciasto” jako pojedynczych elementów.

Wskazówki:

Produkt

Nazwa produktu: 1) musi dotyczyć samego produktu i nie może być nazwą producenta ani dystrybutora; 2) musi być rzeczywistą nazwą produktu, a nie jego opisem. Przykłady nieprawidłowych nazw produktów: „Telefony z Androidem”, „Telefony Nexus” lub „Najlepiej sprzedające się telefony Nexus”. Przykład prawidłowej nazwy produktu: „Nexus 5X”.

Wskazówki:

Produkt, Opinia

Opinia napisana przez twórców witryny lub osobę oferującą produkt bądź usługę, a nie przez klienta lub niezależnego recenzenta, który nie pobiera za nią opłaty.

Wskazówki:

Produkt, Opinia

Oceny są pokazywane na stronie, która nie pozwala użytkownikom na przesyłanie własnych opinii. Wyjątek: strona może przedstawiać jedną opinię bez mechanizmu przesyłania opinii, jeśli wyraźnie wskazano jej autora (nie może być on producentem danego produktu). Na przykład pośrednik w handlu dziełami sztuki może przedstawić ocenę obrazu „Mona Lisa”, który wystawia na sprzedaż na swojej stronie internetowej. Nie mógłby tego jednak zrobić Leonardo Da Vinci, gdyby wystawił go na sprzedaż na własnej stronie internetowej (nawet gdyby udostępnił użytkownikom mechanizm przesyłania innych opinii).

Wskazówki:

Opinia

Przypisana ocena to średnia ocen wszystkich elementów na stronie lub liście, a nie wartość przypisana do konkretnego elementu. Oceny muszą dotyczyć jednego elementu.

Wskazówki:

Przepis

Strona zawierająca znaczniki przepisów nie dotyczy przepisów.

Wskazówki: