Wymagania techniczne wyszukiwarki Google

Wyświetlanie strony w wynikach wyszukiwania nic nie kosztuje, niezależnie od tego, co niektórzy mogą twierdzić. Strona kwalifikuje się do zindeksowania przez wyszukiwarkę Google, jeśli tylko spełnia minimalne wymagania techniczne:

  1. nie blokuje Googlebota;
  2. działa poprawnie, tzn. Google może odczytać kod stanu HTTP 200 (success);
  3. zawiera treści możliwe do zindeksowania.

Googlebot nie jest zablokowany (może znaleźć stronę i uzyskać do niej dostęp)

Google indeksuje tylko te strony w internecie, które są dostępne publicznie i nie blokują Googlebotowi możliwości skanowania. Jeśli strona jest prywatna, na przykład wymaga zalogowania się, aby ją wyświetlić – Googlebot jej nie zeskanuje. Podobnie jeśli strona używa jednego z kilku mechanizmów blokowania indeksowania.

Sprawdzanie, czy Googlebot może znaleźć Twoją stronę i czy ma do niej dostęp

Strony zablokowane w plikach robots.txt prawdopodobnie nie będą się wyświetlać w wynikach wyszukiwania Google. Aby zobaczyć listę stron, które są niedostępne dla Google, ale powinny pokazywać się w wynikach wyszukiwania, skorzystaj z raportów Indeksowanie stronStatystyki indeksowania w Search Console. Każdy raport może zawierać różne informacje o adresach URL, dlatego warto przejrzeć obydwa.

Aby przetestować konkretną stronę, użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL.

Strona działa prawidłowo (nie jest to strona błędu)

Google indeksuje tylko te strony, które są wyświetlane z kodem stanu HTTP 200 (success). Strony błędów klienta i serwera nie są indeksowane. Kod stanu HTTP danej strony możesz sprawdzić w narzędziu do sprawdzania adresów URL.

Strona zawiera treści możliwe do zindeksowania

Gdy Googlebot znajdzie działającą stronę i uzyska do niej dostęp, Google sprawdzi, czy zawiera ona treści możliwe do zindeksowania. Są to: