Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Mapy witryn dla Wiadomości Google

Tworząc mapę witryny dla Wiadomości Google, postępuj zgodnie z tymi wymaganiami:

 • Uwzględniaj tylko nowe adresy URL artykułów utworzonych w ciągu ostatnich 2 dni. Jeśli artykuły są starsze niż 2 dni, usuń te adresy URL z mapy witryny dla Wiadomości Google lub usuń z tych adresów metadane <news:news>. Artykuły pozostaną w indeksie przez zwykły okres 30 dni.

  Jeśli wybierzesz metodę usuwania starych adresów URL z mapy witryny dla Wiadomości Google, może to spowodować, że Twoja mapa witryny będzie przez jakiś czas pusta (np. nie opublikowano nowych artykułów w ciągu ostatnich kilku dni). W Search Console możesz zobaczyć ostrzeżenie o pustej mapie witryny (tylko w celu sprawdzenia, czy taki stan jest zamierzony). Jeśli plik jest pusty, nie spowoduje to problemów w wyszukiwarce Google.

 • Aktualizuj mapę witryny dla Wiadomości Google o nowe artykuły w miarę ich publikowania. Nie twórz nowej mapy witryny przy każdej aktualizacji. Roboty serwisu Wiadomości Google indeksują mapy witryn wiadomości tak często jak pozostałą część witryny.
 • Do mapy witryny dla Wiadomości Google możesz dodać maksymalnie 1000 elementów <url>. Jeśli elementów <url> jest więcej, podziel mapę na kilka mniejszych map witryny i skorzystaj z pliku indeksu map witryny, aby nimi zarządzać zgodnie z definicją w protokole mapy witryny). Mapy witryny dla Wiadomości Google są indeksowane częściej niż mapy witryn internetowych, więc ten limit zapewnia, że witryna nie jest przeciążona.
 • Nasza dokumentacja dotycząca map witryn dotyczy też rozszerzeń map witryn. Przestrzegaj ogólnych wskazówek dotyczących mapy witryny.

Przykładowy wpis w mapie witryny

Mapa witryny dla Wiadomości Google korzysta z protokołu Sitemap. Oto przykładowy wpis w mapie witryny dla Wiadomości Google:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
 <url>
  <loc>http://www.example.org/business/article55.html</loc>
  <news:news>
  <news:publication>
   <news:name>The Example Times</news:name>
   <news:language>en</news:language>
  </news:publication>
  <news:publication_date>2008-12-23</news:publication_date>
   <news:title>Companies A, B in Merger Talks</news:title>
  </news:news>
 </url>
</urlset>

Witryny z mapą dla Wiadomości Google nie są faworyzowane w rankingu. Wiadomości Google korzystają z normalnych metod indeksowania, aby wyszukiwać i oznaczać strony główne oraz sekcje wszystkich witryn z wiadomościami niezależnie od dostępności mapy witryny dla Wiadomości Google.

Przesyłanie mapy witryny

Po utworzeniu mapy witryny dla Wiadomości Google prześlij ją w Search Console. Zalecamy przesłanie mapy witryny do katalogu zawierającego artykuły z wiadomościami lub katalogu znajdującego się bliżej katalogu głównego witryny. Więcej informacji znajdziesz w artykule o zarządzaniu mapami witryn.

Definicje tagów związanych z Wiadomościami

Przejrzyj te opisy tagów używanych w mapach witryn dla Wiadomości Google:

Tag Wymagany? Opis
<publication> Tak

Publikacja, w której pojawia się artykuł. Zawiera 2 wymagane tagi podrzędne: <name><language>.
Tag <name> to nazwa publikacji z wiadomościami. Musi ona dokładnie odpowiadać nazwie wyświetlanej w Twoich artykułach na stronie news.google.com, z pominięciem wszystkich elementów znajdujących się w nawiasach.

Tag <language> to język publikacji. Użyj kodu języka w standardzie ISO 639 (2 lub 3 litery).

Wyjątek: w przypadku języka chińskiego należy użyć kodu zh-cn dla odmiany uproszczonej lub zh-tw dla odmiany tradycyjnej.

<publication_date> Tak

Data opublikowania artykułu w formacie W3C. Może mieć format „pełnej daty” (YYYY-MM-DD) albo „pełnej daty z godziną, minutami, sekundami i znacznikiem strefy czasowej” (YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD). Określ pierwotną datę i godzinę opublikowania artykułu w Twojej witrynie. Nie podawaj, kiedy artykuł został dodany do mapy witryny.

Robot Wiadomości Google akceptuje te formaty:

 • Pełna data: YYYY-MM-DD (1997-07-16)
 • Pełna data oraz godziny i minuty: YYYY-MM-DDThh:mmTZD (1997-07-16T19:20+01:00)
 • Pełna data oraz godziny, minuty i sekundy: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (1997-07-16T19:20:30+01:00)
 • Pełna data oraz godziny, minuty, sekundy i części dziesiętne sekundy: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (1997-07-16T19:20:30.45+01:00)
<title> Tak

Tytuł artykułu z wiadomościami.