Site haritalarınızı site haritası dizin dosyasıyla yönetme

Boyut sınırlarını aşan bir site haritanız varsa her yeni site haritası, boyut sınırının altında olacak şekilde büyük site haritanızı birden fazla site haritasına bölmeniz gerekir. Site haritanızı böldükten sonra aynı anda birden fazla site haritası göndermenin bir yolu olarak site haritası dizin dosyasından yararlanabilirsiniz.

Site haritası diziniyle ilgili en iyi uygulamalar

Site haritası dizin dosyasının XML biçimi, site haritası dosyasının XML biçimine çok benzerdir ve Site haritası protokolüne göre tanımlanır. Bu, tüm site haritası şartlarının, site haritası dizin dosyaları için de geçerli olduğu anlamına gelir.

Başvurulan site haritaları, site haritası dizin dosyanızla aynı sitede barındırılmalıdır. Siteler arası gönderme ayarladığınızda bu şart geçerli olmaz.

Site haritası dizin dosyasında başvurulan site haritaları, site haritası diziniyle aynı dizinde bulunmalı veya site hiyerarşisinde site haritası dizininden aşağıda yer almalıdır. Örneğin, site haritası dizin dosyası https://example.com/public/sitemap_index.xml adresindeyse yalnızca https://example.com/public/shared/... gibi aynı veya daha derin dizindeki site haritalarını içerebilir.

Search Console hesabınızdaki her bir site için en fazla 500 site haritası dizin dosyası gönderebilirsiniz.

Örnek site haritası dizini

Aşağıdaki örnekte iki site haritası listelemekte olan XML biçiminde bir site haritası dizini verilmiştir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <sitemap>
    <loc>https://www.example.com/sitemap1.xml.gz</loc>
  </sitemap>
  <sitemap>
    <loc>https://www.example.com/sitemap2.xml.gz</loc>
  </sitemap>
</sitemapindex>

Site haritası dizinine başvurma

Site haritası dizinindeki etiketler, geleneksel site haritalarıyla aynı ad alanına göre tanımlanır: http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9

Google'ın site haritası dizininizi kullanabileceğinden emin olmak için aşağıdaki zorunlu etiketleri kullanmanız gerekir:

Zorunlu etiketler
sitemapindex XML ağacının kök etiketi. Diğer tüm etiketleri içerir.
sitemap Dosyada listelenen site haritalarının her birinin üst etiketidir. sitemapindex etiketinin ilk ve tek doğrudan alt etiketidir.
loc Site haritasının konumu (URL). sitemap etiketinin ilk ve tek alt etiketidir. Bir site haritası dizin dosyasının en fazla 50.000 loc etiketi olabilir.

Ayrıca, aşağıdaki isteğe bağlı etiketler Google'ın site haritalarınızı tarama için planlamasına yardımcı olabilir:

İsteğe bağlı etiketler
lastmod İlgili site haritası dosyasının değiştirildiği zamanı tanımlar. lastmod etiketinin değeri W3C Datetime biçiminde olmalıdır.

Ek kaynaklar

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Aşağıdaki kaynaklara göz atın: