Usuwanie obrazów przechowywanych w Twojej witrynie z wyników wyszukiwania

Usuwanie obrazów w sytuacji alarmowej

Aby szybko usunąć z wyników wyszukiwania Google obrazy przechowywane w Twojej witrynie, użyj Narzędzia do usuwania. Pamiętaj, że jeśli nie usuniesz także obrazów ze swojej witryny lub nie zablokujesz ich w inny sposób zgodnie z opisem w sekcji dotyczącej usuwania obrazów w trybie zwykłym, mogą się one ponownie pojawić w wynikach wyszukiwania Google. po wygaśnięciu żądania usunięcia.

Usuwanie grafiki w normalnym trybie

Obrazy ze swojej witryny możesz usunąć z wyników wyszukiwania Google na 2 sposoby:

Obie metody dają ten sam efekt. Wybierz metodę, którą łatwiej zastosować w Twojej witrynie. Pamiętaj, że Googlebot musi skanować adresy URL, aby wyodrębnić nagłówki HTTP, więc nie ma sensu jednocześnie implementować obu tych metod.

Jeśli nie masz dostępu do witryny, w której są hostowane Twoje obrazy (np. CDN), lub system CMS nie umożliwia blokowania obrazów za pomocą nagłówka HTTP noindex X-Robots-Tag lub pliku robots.txt, może być konieczne całkowite usunięcie obrazów z witryny.

Usuwanie obrazów za pomocą reguł w pliku robots.txt

Aby zapobiec wyświetlaniu obrazów z Twojej witryny w wynikach wyszukiwania Google, dodaj plik robots.txt do katalogu głównego witryny, w której się on znajduje, (np. https://yoursite.example.com/robots.txt). Usunięcie grafiki z wyników wyszukiwania Googleza pomocą reguł w pliku robots.txt trwa dłużej niż skorzystanie z Narzędzia do usuwania, ale zapewnia większą elastyczność i kontrolę nad użyciem symboli wieloznacznych i blokowaniem ścieżki podrzędnej. Dotyczy to też wszystkich wyszukiwarek, a Narzędzie do usuwania działa tylko w Google.

Jeśli na przykład chcesz, aby wyszukiwarka Google pomijała grafikę dogs.jpg, która znajduje się w witrynie pod adresem yoursite.example.com/images/dogs.jpg, utwórz taki wpis w pliku robots.txt:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /images/dogs.jpg

Gdy przy kolejnym indeksowaniu obrazu dogs.jpg Google napotka tę regułę, obraz zostanie usunięty z naszych wyników wyszukiwania.

Reguły mogą zawierać znaki specjalne, co zapewnia większą elastyczność i kontrolę. Znak * odpowiada dowolnej sekwencji znaków, co pozwala dopasować kilka ścieżek obrazów za pomocą 1 reguły.

Aby usunąć z indeksu Google kilka obrazów z Twojej witryny, dodaj regułę disallow w przypadku każdego obrazu. Jeśli obrazy mają wspólny wzorzec, np. przyrostek w nazwie pliku, użyj znaku * w nazwie pliku. Na przykład:

User-agent: Googlebot-Image
# Repeated 'disallow' rules for each image:
Disallow: /images/dogs.jpg
Disallow: /images/cats.jpg
Disallow: /images/llamas.jpg

# Wildcard character in the filename for
# images that share a common suffix. For example,
#   animal-picture-UNICORN.jpg and
#   animal-picture-SQUIRREL.jpg
# in the "images" directory
# will be matched by this pattern.
Disallow: /images/animal-picture-*.jpg

Aby usunąć z naszego indeksu wszystkie obrazy znajdujące się w Twojej witrynie, umieść w pliku robots.txt tę regułę:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /

Aby usunąć wszystkie pliki określonego typu (na przykład uwzględniać grafiki z rozszerzeniem .jpg, ale nie .gif), możesz użyć takiego wpisu w pliku robots.txt:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /*.gif$

Dzięki ustawieniu nagłówka Googlebot-Image na wartość User-agent obrazy zostaną usunięte z wyszukiwarki Grafiki Google. Jeśli chcesz wykluczyć obrazy ze wszystkich wyników wyszukiwania Google (w tym w wyszukiwarce Google i Grafice Google), wskaż klienta użytkownika Googlebot.

Usuwanie obrazów z nagłówkiem HTTP noindex X-Robots-Tag

Możesz też usunąć obrazy hostowane w Twojej witrynie z wyników wyszukiwania Google, dodając noindex X-Robots-Tag w nagłówkach odpowiedzi HTTP obrazów, które chcesz usunąć. W takim przypadku musisz zezwolić na indeksowanie adresów URL obrazów, aby Googlebot mógł wyodrębnić regułę noindex. Aby zaimplementować nagłówek odpowiedzi HTTP noindex X-Robots-Tag, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą noindex.

Pamiętaj, że dodanie do danej strony tagu robots noimageindex zapobiegnie też indeksowaniu obrazów na niej umieszczonych. Jeśli jednak te same obrazy pojawiają się też na innych stronach, mogą być na nich indeksowane. Aby upewnić się, że dany obraz jest zablokowany niezależnie od tego, gdzie się wyświetla, użyj nagłówka odpowiedzi HTTP noindex X-Robots-Tag.

Jak usunąć obrazy z usług, które nie należą do mnie?

Przeczytaj dokumentację na temat usuwania obrazów z wyników wyszukiwania w Pomocy wyszukiwarki Google.