Bağlantılarınızı taranabilir yapma

Google, bağlantılarınızı yalnızca çözümlenebilir URL'lere sahip doğru <a> etiketleri kullanılıyorsa izleyebilir:

Uygun <a> etiketleri kullanın

Google, bağlantıları yalnızca href özelliğine sahip bir <a> etiketi olmaları halinde izleyebilir. Başka biçimleri kullanan bağlantıları Google’ın tarayıcıları izleyemez. Google, bir href özelliği olmayan <a> bağlantılarını veya komut dosyası etkinlikleri ile bağlantı işlevi gören diğer etiketleri izleyemez. Google'ın izleyebileceği ve izleyemeyeceği bağlantı örnekleri aşağıda verilmiştir:

İzlenebilen bağlantılar:

 • <a href="https://example.com">
 • <a href="/relative/path/file">

İzlenemeyen bağlantılar:

 • <a routerLink="some/path">
 • <span href="https://example.com">
 • <a onclick="goto('https://example.com')">

<a> etiketinizin bağlantı verdiği URL'nin, Googlebot'un istek gönderebileceği gerçek bir web adresi olduğundan emin olun. Örneğin:

Çözümlenebilenler:

 • https://example.com/stuff
 • /products
 • /products.php?id=123

Çözümlenemeyenler:

 • javascript:goTo('products')
 • javascript:window.location.href='/products'
 • #