Dữ liệu có cấu trúc Ứng dụng phần mềm (SoftwareApplication)

Đánh dấu thông tin ứng dụng phần mềm trong phần nội dung của trang web để hiển thị chi tiết ứng dụng của bạn một cách rõ ràng hơn trong kết quả tìm kiếm của Google.

Kết quả nhiều định dạng về ứng dụng phần mềm trong kết quả của Google Tìm kiếm

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trên trang. Nếu mới làm quen với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Sau đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc. Để xem hướng dẫn từng bước về cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào một trang web, hãy tham khảo lớp học lập trình về dữ liệu có cấu trúc.

 1. Thêm các thuộc tính bắt buộc. Tùy theo định dạng bạn đang sử dụng, hãy tìm hiểu nơi chèn dữ liệu có cấu trúc trên trang.
 2. Tuân theo các nguyên tắc.
 3. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng rồi sửa mọi lỗi nghiêm trọng. Bạn cũng nên cân nhắc việc khắc phục mọi vấn đề không nghiêm trọng có thể bị gắn cờ trong công cụ này, vì những vấn đề này có thể giúp cải thiện chất lượng của dữ liệu có cấu trúc của bạn (tuy nhiên, bạn không nhất thiết thực hiện việc này để nội dung đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng).
 4. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và sử dụng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu có vẻ như trang không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu các URL của mình.
 5. Để thông báo cho Google về các thay đổi sau này, bạn nên gửi một sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hoá quy trình này bằng Search Console Sitemap API.

Ví dụ

JSON-LD

Dưới đây là ví dụ về một ứng dụng phần mềm trong JSON-LD:


<html>
 <head>
  <title>Angry Birds</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "SoftwareApplication",
   "name": "Angry Birds",
   "operatingSystem": "ANDROID",
   "applicationCategory": "GameApplication",
   "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "4.6",
    "ratingCount": "8864"
   },
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "price": "1.00",
    "priceCurrency": "USD"
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
RDFa

Dưới đây là ví dụ về một ứng dụng phần mềm trong RDFa:


<div vocab="https://schema.org/" typeof="SoftwareApplication">
 <span property="name">Angry Birds</span> -

 REQUIRES <span property="operatingSystem">ANDROID</span>
 TYPE: <span property="applicationCategory" content="GameApplication">Game</span>

 RATING:
 <div property="aggregateRating" typeof="AggregateRating">
  <span property="ratingValue">4.6</span> (
  <span property="ratingCount">8864</span> ratings )
 </div>

 <div property="offers" typeof="Offer">
  Price: $<span property="price">1.00</span>
  <meta property="priceCurrency" content="USD" />
 </div>
</div>
 
Vi dữ liệu

Dưới đây là ví dụ về một ứng dụng phần mềm trong Vi dữ liệu:


<div itemscope itemtype="https://schema.org/SoftwareApplication">
 <span itemprop="name">Angry Birds</span> -

 REQUIRES <span itemprop="operatingSystem">ANDROID</span>
 TYPE: <span itemprop="applicationCategory" content="GameApplication">Game</span>

 RATING:
 <div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="https://schema.org/AggregateRating">
  <span itemprop="ratingValue">4.6</span> (
  <span itemprop="ratingCount">8864</span> ratings )
 </div>

 <div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
  Price: $<span itemprop="price">1.00</span>
  <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
 </div>
</div>
 

Nguyên tắc

Bạn phải tuân theo các nguyên tắc này để ứng dụng của bạn đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng.

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải thêm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể thêm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để bổ sung thông tin về nội dung của bạn và cải thiện trải nghiệm người dùng.

SoftwareApplication

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về SoftwareApplication tại schema.org/SoftwareApplication.

Sau đây là các thuộc tính được Google hỗ trợ:

Thuộc tính bắt buộc
name

Text

Tên ứng dụng.

offers.price

Offer

Thông tin chào bán ứng dụng. Đối với các nhà phát triển, offers có thể cho biết các trang web thương mại có bán ứng dụng đó. Đối với các trang web thương mại, hãy sử dụng offers để cho biết giá cho một phiên bản cụ thể của ứng dụng.

Nếu bạn cung cấp ứng dụng miễn phí, hãy đặt offers.price thành 0. Ví dụ:

"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": "0"
}

Nếu ứng dụng có giá lớn hơn 0, bạn phải chỉ định offers.currency. Ví dụ:

"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": "1.00",
 "priceCurrency": "USD"
}
Điểm xếp hạng hoặc bài đánh giá

Điểm xếp hạng hoặc bài đánh giá về ứng dụng. Bạn phải bao gồm một trong các thuộc tính sau:

aggregateRating

AggregateRating

Điểm đánh giá trung bình của ứng dụng. Hãy tuân theo Nguyên tắc về đoạn trích thông tin đánh giá và danh sách các thuộc tính AggregateRating bắt buộc và nên có.

review

Review

Một bài đánh giá về ứng dụng. Hãy tuân theo Nguyên tắc về đoạn trích thông tin đánh giá và danh sách các thuộc tính Review bắt buộc và nên có.

Thuộc tính nên có
applicationCategory

Text

Loại ứng dụng (ví dụ: BusinessApplication hoặc GameApplication). Giá trị này phải là một loại ứng dụng được hỗ trợ.

Danh sách các loại ứng dụng được hỗ trợ

 • GameApplication
 • SocialNetworkingApplication
 • TravelApplication
 • ShoppingApplication
 • SportsApplication
 • LifestyleApplication
 • BusinessApplication
 • DesignApplication
 • DeveloperApplication
 • DriverApplication
 • EducationalApplication
 • HealthApplication
 • FinanceApplication
 • SecurityApplication
 • BrowserApplication
 • CommunicationApplication
 • DesktopEnhancementApplication
 • EntertainmentApplication
 • MultimediaApplication
 • HomeApplication
 • UtilitiesApplication
 • ReferenceApplication
operatingSystem

Text

Hệ điều hành cần có để sử dụng ứng dụng (ví dụ: Windows 7, OSX 10.6, Android 1.6)

Thuộc tính mở rộng cho các loại ứng dụng phụ

Đối với các ứng dụng dành cho thiết bị di động và ứng dụng web, Google cũng hỗ trợ MobileApplicationWebApplication .

Google không đưa ra kết quả nhiều định dạng cho các Ứng dụng phần mềm chỉ có loại VideoGame. Để đảm bảo Ứng dụng phần mềm của bạn đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng, hãy nhập đồng thời loại VideoGame với một loại khác. Ví dụ:

{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": ["VideoGame", "MobileApplication"],
 ....
}

Khắc phục sự cố

Nếu gặp sự cố khi triển khai hoặc gỡ lỗi dữ liệu có cấu trúc, thì bạn có thể tham khảo một số tài nguyên trợ giúp sau đây.