Soru-Cevap (QAPage) yapılandırılmış verisi

Soru-Cevap sayfaları, bir sorunun ardından yanıtının belirtildiği, soru ve yanıt biçiminde hazırlanmış veriler içeren web sayfalarıdır. Bir soruyu ve yanıtlarını temsil eden içerik için verilerinizi schema.org QAPage, Question ve Answer türleriyle işaretleyebilirsiniz.

Doğru biçimde işaretlenmiş sayfalar, arama sonuçları sayfasında zengin sonuçla görüntülenmeye uygundur. Bu zengin değerlendirme, sitenizin Arama'daki doğru kullanıcılara ulaşmasına yardımcı olur. Bir sayfa, "USB bağlantı noktasına sıkışan bir kabloyu nasıl çıkarabilirim?" sorusunun yanıtı olarak işaretlenmişse söz konusu kullanıcı sorgusu için görebileceğiniz sonucun bir örneğini burada bulabilirsiniz:

Arama sonuçlarındaki bir soru ve yanıt kartının bir örneği

Soru-Cevap sayfanızı işaretlemek, içeriğinizde zengin sonuç değerlendirmesini etkinleştirmeye ek olarak, Google’ın sayfanız için daha iyi bir snippet oluşturmasına yardımcı olur. Zengin sonuç gösterilmiyorsa yanıtların içeriği temel sonuçta görünebilir.

How to add structured data

Structured data is a standardized format for providing information about a page and classifying the page content. If you're new to structured data, you can learn more about how structured data works.

Here's an overview of how to build, test, and release structured data. For a step-by-step guide on how to add structured data to a web page, check out the structured data codelab.

 1. Add the required properties. Based on the format you're using, learn where to insert structured data on the page.
 2. Follow the guidelines.
 3. Validate your code using the Rich Results Test and fix any critical errors. Consider also fixing any non-critical issues that may be flagged in the tool, as they can help improve the quality of your structured data (however, this isn't necessary to be eligible for rich results).
 4. Deploy a few pages that include your structured data and use the URL Inspection tool to test how Google sees the page. Be sure that your page is accessible to Google and not blocked by a robots.txt file, the noindex tag, or login requirements. If the page looks okay, you can ask Google to recrawl your URLs.
 5. To keep Google informed of future changes, we recommend that you submit a sitemap. You can automate this with the Search Console Sitemap API.

Örnekler

Aşağıdaki işaretleme örneği, JSON-LD kodundaki QAPage, Question ve Answer türü tanımlarını içerir:

JSON-LD

<html>
 <head>
  <title>How many ounces are there in a pound?</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "QAPage",
   "mainEntity": {
    "@type": "Question",
    "name": "How many ounces are there in a pound?",
    "text": "I have taken up a new interest in baking and keep running across directions in ounces and pounds. I have to translate between them and was wondering how many ounces are in a pound?",
    "answerCount": 3,
    "upvoteCount": 26,
    "acceptedAnswer": {
     "@type": "Answer",
     "text": "1 pound (lb) is equal to 16 ounces (oz).",
     "upvoteCount": 1337,
     "url": "https://example.com/question1#acceptedAnswer"
     },
    "suggestedAnswer": [
     {
      "@type": "Answer",
      "text": "Are you looking for ounces or fluid ounces? If you are looking for fluid ounces there are 15.34 fluid ounces in a pound of water.",
      "upvoteCount": 42,
      "url": "https://example.com/question1#suggestedAnswer1"
     }, {
      "@type": "Answer",
      "text": " I can't remember exactly, but I think 18 ounces in a lb. You might want to double check that.",
      "upvoteCount": 0,
      "url": "https://example.com/question1#suggestedAnswer2"
     }
    ]
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
Microdata

<html>
<body itemscope itemtype="https://schema.org/QAPage">
<div itemprop="mainEntity" itemscope itemtype="https://schema.org/Question">
  <h2 itemprop="name">How many ounces are there in a pound?</h2>
  <div itemprop="upvoteCount">52</div>
  <div itemprop="text">I have taken up a new interest in baking and keep running across directions in ounces and pounds. I have to translate between them and was wondering how many ounces are in a pound?</div>
<div>
  <div><span itemprop="answerCount">3</span> answers</div>
  <div><span itemprop="upvoteCount">26</span> votes</div>
  <div itemprop="acceptedAnswer" itemscope itemtype="https://schema.org/Answer">
    <div itemprop="upvoteCount">1337</div>
    <div itemprop="text">
    1 pound (lb) is equal to 16 ounces (oz).
    </div>
   <a itemprop="url" href="https://example.com/question1#acceptedAnswer">Answer Link</a>
   </div>
  <div itemprop="suggestedAnswer" itemscope itemtype="https://schema.org/Answer">
    <div itemprop="upvoteCount">42</div>
    <div itemprop="text">
    Are you looking for ounces or fluid ounces? If you are looking for fluid ounces there are 15.34 fluid ounces in a pound of water.
    </div>
    <a itemprop="url" href="https://example.com/question1#suggestedAnswer1">Answer Link</a>
   </div>
   <div itemprop="suggestedAnswer" itemscope itemtype="https://schema.org/Answer">
    <div itemprop="upvoteCount">0</div>
    <div itemprop="text">
    I can't remember exactly, but I think 18 ounces in a lb. You might want to double check that.
    </div>
    <a itemprop="url" href="https://example.com/question1#suggestedAnswer2">Answer Link</a>
  </div>
</div>
</div>
</body>
</html>

Yönergeler

Soru-Cevap sayfanızın bu zengin değerlendirmeye uygun olması için şu yönergeleri uygulamanız gerekir:

İçerik yönergeleri

 • QAPage işaretlemesini yalnızca sayfanızda, bir soruyu yanıtlarının izlediği soru ve yanıt biçiminde bilgiler varsa kullanın.
 • Kullanıcılar soru için yanıtlar gönderebilmelidir. Belirli bir soru için yalnızca tek bir yanıtın olduğu ve kullanıcıların alternatif yanıtlar eklemesi için herhangi bir yolun sağlanmadığı içeriklerde QAPage işaretlemesi kullanmayıp yerine FAQPage kullanın. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir:

  Geçerli kullanım örnekleri:

  • Kullanıcıların tek bir soruya yanıt gönderebildikleri bir forum sayfası
  • Kullanıcıların tek bir soruya yanıt gönderebildikleri bir ürün destek sayfası

  Geçersiz kullanım örnekleri:

  • Kullanıcıların alternatif yanıtlar göndermeleri için herhangi bir yolun sağlanmadığı, sitenin kendisi tarafından yazılmış bir SSS sayfası
  • Kullanıcıların tek bir sayfada birden fazla soru ve yanıt gönderebildikleri bir ürün sayfası
  • Bir soruyu yanıtlayan nasıl yapılır kılavuzu
  • Bir soruyu yanıtlayan blog yayını
  • Bir soruyu yanıtlayan deneme
 • İçeriğin tamamının uygun olmaması durumunda, bir sitedeki veya forumdaki tüm sayfalara QAPage işaretlemesi uygulamayın. Örneğin, bir forumda her biri ayrı ayrı işaretlemeye uygun olan çok sayıda soru yayınlanmış olabilir. Ancak forumda soru olmayan sayfalar da bulunuyorsa bu sayfalar uygun olmaz.
 • SSS sayfaları veya her sayfada birden fazla sorunun yer aldığı sayfalar için QAPage işaretlemesi kullanmayın. QAPage işaretlemesi, her bir sayfada yalnızca tek bir soruya ve bu sorunun yanıtlarına odaklanıldığı sayfalar içindir.
 • QAPage işaretlemesini reklam amaçlı kullanmayın.
 • Her Question öğesinin soru metninin tamamını ve her Answer öğesinin yanıt metninin tamamını içerdiğinden emin olun.
 • Answer işaretlemesi, soruya verilen yanıtlar içindir, soru veya diğer yanıtlar hakkındaki yorumlar için değildir. Yanıt olmayan yorumları Answer olarak işaretlemeyin.
 • Soru-cevap içeriği, şu içerik türlerinden herhangi birini içeriyorsa bir zengin sonuç olarak görüntülenemez: müstehcen, küfürlü, cinsel içerikli, şiddet içeren, tehlikeli veya yasa dışı faaliyetleri tanıtan ya da nefret söylemi veya taciz edici bir dil barındıran.
 • Asıl amacı, kullanıcı tarafından gönderilen ev ödevi sorusuna doğru yanıtı vermek olan eğitimiyle ilgili soru-cevap sayfaları, soru-cevap bandı deneyimine uygun olabilir. Bu sayfalarda, kullanıcı yerine şirket içi uzmanlar tarafından sağlanan veya seçilen tek bir yanıt olabilir.
  Örnek: Kullanıcının gönderdiği tek bir soru ile uzmanların seçtiği en iyi yanıtın yer aldığı bir eğitim sayfası.

Yapılandırılmış veri türü tanımları

Bu bölümde QAPage ile ilgili yapılandırılmış veri türleri açıklanmaktadır.

İçeriğinizin zengin sonuç olarak görüntülenmeye uygun olması için gereken özellikleri eklemeniz gerekir. Yapılandırılmış verilerinize daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önerilen özellikleri de dahil edebilirsiniz.

Yapılandırılmış verilerinizi doğrulamak ve önizlemek için Google'ın Zengin Sonuçlar Testi'ni kullanabilirsiniz.

QAPage

QAPage türü, sayfanın belirli bir soruya ve yanıtlarına odaklandığını belirtir. Question yapılandırılmış verilerini yalnızca QAPage işaretlemesine sahip sayfalardan kullanacağız. Sayfa başına yalnızca bir QAPage türü tanımı olmalıdır.

QAPage öğesinin tam tanımını https://schema.org/QAPage adresinde bulabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, Google Arama tarafından kullanılan QAPage türünün özellikleri açıklanmaktadır.

Zorunlu özellikler

mainEntity

Question

Bu sayfanın Question özelliği, QAPage öğesinin mainEntity özelliği altına yerleştirilmelidir.

Question

Question türü, bu sayfanın yanıtladığı soruyu tanımlar ve varsa söz konusu soruya verilen yanıtları içerir. Sayfada, schema.org/QAPage tanımının mainEntity özelliği altına yerleştirilmiş, tam olarak bir Question türünün olması beklenir. Sayfa başına yalnızca bir Question türü tanımı olmalıdır.

Question öğesinin tam tanımını https://schema.org/Question adresinde bulabilirsiniz. Google tarafından desteklenen özellikler şunlardır:

Zorunlu özellikler

answerCount

Integer

Soruya verilen yanıtların toplam sayısı. Örneğin, 15 yanıt varsa ancak sayfalara ayırma nedeniyle bunların yalnızca ilk 10'u işaretlenmişse bu değer 15 olur. Bu değer, yanıtsız sorular için de 0 olabilir.

acceptedAnswer veya suggestedAnswer Answer

Zengin sonuca uygun olması için bir sorunun en az bir yanıtı (acceptedAnswer veya suggestedAnswer) olmalıdır. Ancak, ilk yayınlandıklarında soruların yanıtları olmayabilir. Yanıtı olmayan sorular için answerCount özelliğini 0 olarak ayarlayın. Yanıtı olmayan sorular zengin sonuç için uygun değildir.

acceptedAnswer

Answer

Soruya verilen en iyi yanıt. Her soru için bunlardan hiç olmayabilir veya birden fazla olabilir. Bu, sitenizde bir şekilde kabul edilen yanıtları temsil etmelidir. Örneğin, soruyu soran kullanıcı, moderatör veya bir oylama sistemiyle en iyi yanıt olarak kabul edilir. En son gibi diğer yanıt sıralama biçimleri, en iyi yanıtları tanımlamak için kullanılmamalıdır.

suggestedAnswer

Answer

Olası ancak en iyi yanıt (acceptedAnswer) olarak kabul edilmemiş bir yanıt. Her Soru için bunlardan hiç olmayabilir veya birden fazla olabilir.

name

Text

Sorunun kısa biçiminin tam metni. Örneğin, "Bir bardak kaç çay kaşığı eder?"

Önerilen özellikler

text

Text

Sorunun uzun biçiminin tam metni. Örneğin, "Yemek yapıyorum ve bir bardağın kaç çay kaşığı olduğunu öğrenmem gerekiyor. 1 bardak kaç çay kaşığı eder?"

upvoteCount

Integer

Bu sorunun aldığı toplam oy sayısı. Sayfa, olumlu ve olumsuz oyları destekliyorsa upvoteCount değerini, hem olumlu hem de olumsuz oyları temsil eden tek bir toplam değere ayarlayın. Örneğin, 5 olumlu ve 2 olumsuz oy varsa upvoteCount için kullanılan toplam değer 3 olur. 5 olumlu oy varsa ve olumsuz oylar desteklenmiyorsa upvoteCount değeri 5 olur.

Answer

Answer türü, bu sayfadaki Question için önerilen ve kabul edilen yanıtları tanımlar. Question içindeki Answers öğelerini, suggestedAnswer ve acceptedAnswer özelliklerinin değerleri olarak tanımlayın.

Aşağıdaki tabloda, bir Question içinde kullanılan Answer türündeki özellikler açıklanmaktadır.

Answer öğesinin tam tanımını https://schema.org/Answer adresinde bulabilirsiniz.

Zorunlu özellikler

text

Text

Yanıtın tam metni. Yalnızca bir kısım işaretlenmişse içeriğiniz gösterilmeyebilir ve Google görüntülenecek en iyi metni belirleyemez.

Önerilen özellikler

upvoteCount

Integer

Bu yanıtın aldığı toplam oy sayısı. Sayfa, olumlu ve olumsuz oyları destekliyorsa upvoteCount değerini, hem olumlu hem de olumsuz oyları temsil eden tek bir toplam değere ayarlayın. Örneğin, 5 olumlu ve 2 olumsuz oy varsa upvoteCount için kullanılan toplam değer 3 olur. 5 olumlu oy varsa ve olumsuz oylar desteklenmiyorsa upvoteCount değeri 5 olur.

url

URL

Bu yanıta doğrudan bağlanan bir URL. Örneğin: https://www.examplesite.com/question#answer1

Monitor rich results with Search Console

Search Console is a tool that helps you monitor how your pages perform in Google Search. You don't have to sign up for Search Console to be included in Google Search results, but it can help you understand and improve how Google sees your site. We recommend checking Search Console in the following cases:

 1. After deploying structured data for the first time
 2. After releasing new templates or updating your code
 3. Analyzing traffic periodically

After deploying structured data for the first time

After Google has indexed your pages, look for issues using the relevant Rich result status report. Ideally, there will be an increase of valid items, and no increase in invalid items. If you find issues in your structured data:

 1. Fix the invalid items.
 2. Inspect a live URL to check if the issue persists.
 3. Request validation using the status report.

After releasing new templates or updating your code

When you make significant changes to your website, monitor for increases in structured data invalid items.
 • If you see an increase in invalid items, perhaps you rolled out a new template that doesn't work, or your site interacts with the existing template in a new and bad way.
 • If you see a decrease in valid items (not matched by an increase in invalid items), perhaps you are no longer embedding structured data in your pages. Use the URL Inspection tool to learn what is causing the issue.

Analyzing traffic periodically

Analyze your Google Search traffic using the Performance Report. The data will show you how often your page appears as a rich result in Search, how often users click on it and what is the average position you appear on search results. You can also automatically pull these results with the Search Console API.

Troubleshooting

If you're having trouble implementing or debugging structured data, here are some resources that may help you.

 • If you're using a content management system (CMS) or someone else is taking care of your site, ask them to help you. Make sure to forward any Search Console message that details the issue to them.
 • Google does not guarantee that features that consume structured data will show up in search results. For a list of common reasons why Google may not show your content in a rich result, see the General Structured Data Guidelines.
 • You might have an error in your structured data. Check the list of structured data errors.
 • If you received a structured data manual action against your page, the structured data on the page will be ignored (although the page can still appear in Google Search results). To fix structured data issues, use the Manual Actions report.
 • Review the guidelines again to identify if your content isn't compliant with the guidelines. The problem can be caused by either spammy content or spammy markup usage. However, the issue may not be a syntax issue, and so the Rich Results Test won't be able to identify these issues.
 • Troubleshoot missing rich results / drop in total rich results.
 • Allow time for re-crawling and re-indexing. Remember that it may take several days after publishing a page for Google to find and crawl it. For general questions about crawling and indexing, check the Google Search crawling and indexing FAQ.
 • Post a question in the Google Search Central forum.