Tartışma forumu (DiscussionForumPosting) yapılandırılmış verileri

Tartışmalar ve forumlar özelliğinin resmi

Tartışma forumu işaretlemesi, kullanıcıların toplu olarak bakış açılarını paylaştığı forum tarzındaki tüm siteler için tasarlanmıştır. Forum siteleri bu işaretlemeyi eklediğinde Google Arama, web'deki online tartışmaları daha iyi tanımlayıp Tartışmalar ve Forumlar ile Perspektifler gibi özelliklerde bu işaretlemeden yararlanabilir.

Forumlarda DiscussionForumPosting öğesini kullanma

Genel olarak yorumları, alakalı oldukları yayının altına yerleştirmenizi öneririz. Forumun kendi ileti dizisi yapısı varsa bu yapıyı temsil edecek bir yorum ağacı kullanın:

{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "DiscussionForumPosting",
 "headline": "Very Popular Thread",
 ...
 "comment": [{
  "@type": "Comment",
  "text": "This should not be this popular",
  ...
  "comment": [{
   "@type": "Comment",
   "text": "Yes it should",
   ...
  }]
 }]
}

Yapısı gereği daha doğrusal ilerliyorsa (örneğin, orijinal bir yayın ve ardından bir dizi yanıt içeriyorsa) bunların tümünü orijinal yayının altına yorum olarak yerleştirin. İdeal olarak çok sayfalı forumlardaki içeriğin sonraki sayfalarında, ana sayfa URL'sini içeren orijinal yayın bulunur:

{
 // JSON-LD on non-threaded forum at https://example.com/post/very-popular-thread/14
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "DiscussionForumPosting",
 "headline": "Very Popular Thread", // Only the headline/topic is explicitly present
 "url": "https://example.com/post/very-popular-thread",
 ...
 "comment": [{
  "@type": "Comment",
  "text": "First Post on this Page",
  ...
 },{
  "@type": "Comment",
  "text": "Second Post on this Page",
  ...
 }]
}

URL esasen tek bir yayınla ilgiliyse birincil DiscussionForumPosting öğesini tanımlamak için mainEntity (veya mainEntityOfPage) kullanın:

{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "WebPage",
 "url": "https://example.com/post/very-popular-thread",
 "mainEntity": {
  "@type": "DiscussionForumPosting"
  ...
 }
}

Yayın listesi içeren web sayfalarında (örneğin profil, konu veya kategori sayfasında) tüm bilgilerin aynı sayfada bulunmaması ve ek bilgi (ör. yanıtlar) almak isteyen kullanıcıların tıklamalarını gerektirmesi yaygındır. Yalnızca sayfada bulunan bilgileri (ve tartışmaya özel yayının URL'sini) dahil etmeyi seçip seçmemek sizin kararınızdır.

Sayfadaki bir yayını, yayının tartışma sayfası değilse ana öğe olarak işaretlemeyin. Sayfaların birbiriyle alakalı bir yayın grubu olduğunu göstermek için bunların tümünü Collection veya ItemList öğesine eklemek faydalı olabilir.

Yapılandırılmış veri ekleme

Yapılandırılmış veri, bir sayfa hakkında bilgi sağlamak ve sayfa içeriğini sınıflandırmak için kullanılan standart bir biçimdir. Yapılandırılmış veri konusunda yeniyseniz yapılandırılmış verinin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Aşağıda, yapılandırılmış verinin nasıl oluşturulacağı, test edileceği ve yayınlanacağı hakkında bir genel bakış sunulmuştur. Web sayfasına yapılandırılmış verinin nasıl ekleneceği hakkında adım adım açıklamalı kılavuz için yapılandırılmış veri codelab'e göz atın.

 1. Zorunlu özellikleri ekleyin. Kullandığınız biçime bağlı olarak sayfada yapılandırılmış verilerin nereye ekleneceğini öğrenin.
 2. Yönergeleri uygulayın.
 3. Zengin Sonuçlar Testi'ni kullanarak kodunuzu doğrulayın ve kritik hataları düzeltin. Araçta işaretlenmiş olabilecek kritik olmayan sorunları da düzeltme seçeneğini değerlendirin. Bu tür hatların düzeltilmesi yapılandırılmış verilerinizin kalitesini artırır ancak zengin sonuçlara uygun olmak için zorunlu değildir.
 4. Yapılandırılmış verinizi içeren birkaç sayfa dağıtıp Google'ın sayfayı nasıl gördüğünü test etmek için URL Denetleme aracını kullanın. Google'ın sayfanıza erişebildiğinden ve bir robots.txt dosyası, noindex etiketi veya giriş gereksinimleri tarafından engellenmediğinden emin olun. Sayfa düzgün görünüyorsa Google'dan URL'lerinizi yeniden taramasını isteyebilirsiniz.
 5. İleride yapılacak değişiklikler konusunda Google'a bilgi vermeye devam etmek için site haritası gönderin. Bu işlemi Search Console Sitemap API ile otomatikleştirebilirsiniz.

Örnekler

Aşağıdaki işaretleme örneğinde ileti dizisiz doğrusal bir forum sayfası gösterilmektedir:

JSON-LD

<html>
 <head>
  <title>I went to the concert!</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "DiscussionForumPosting",
   "mainEntityOfPage": "https://example.com/post/very-popular-thread",
   "headline": "I went to the concert!",
   "text": "Look at how cool this concert was!",
   "video": {
    "@type": "VideoObject",
    "contentUrl": "https://example.com/media/super-cool-concert.mp4",
    "name": "Video of concert",
    "uploadDate": "2024-03-01T06:34:34+02:00",
    "thumbnailUrl": "https://example.com/media/super-cool-concert-snap.jpg"
   },
   "url": "https://example.com/post/very-popular-thread",
   "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "Katie Pope",
    "url": "https://example.com/user/katie-pope",
    "agentInteractionStatistic": {
     "@type": "InteractionCounter",
     "interactionType": "https://schema.org/WriteAction",
     "userInteractionCount": 8
    }
   },
   "datePublished": "2024-03-01T08:34:34+02:00",
   "interactionStatistic": {
    "@type": "InteractionCounter",
    "interactionType": "https://schema.org/LikeAction",
    "userInteractionCount": 27
   },
   "comment": [{
    "@type": "Comment",
    "text": "Who's the person you're with?",
    "author": {
     "@type": "Person",
     "name": "Saul Douglas",
     "url": "https://example.com/user/saul-douglas",
     "agentInteractionStatistic": {
      "@type": "InteractionCounter",
      "interactionType": "https://schema.org/WriteAction",
      "userInteractionCount": 167
     }
    },
    "datePublished": "2024-03-01T09:46:02+02:00"
   },{
    "@type": "Comment",
    "text": "That's my mom, isn't she cool?",
    "author": {
     "@type": "Person",
     "name": "Katie Pope",
     "url": "https://example.com/user/katie-pope",
     "agentInteractionStatistic": {
      "@type": "InteractionCounter",
      "interactionType": "https://schema.org/WriteAction",
      "userInteractionCount": 8
     }
    },
    "datePublished": "2024-03-01T09:50:25+02:00",
    "interactionStatistic": {
     "@type": "InteractionCounter",
     "interactionType": "https://schema.org/LikeAction",
     "userInteractionCount": 7
    }
   }]
  }
 </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
Mikro veri

<html>
  <body>
   <div id="main-post" itemtype="https://schema.org/DiscussionForumPosting" itemscope>
    <meta itemprop="mainEntityOfPage" content="https://example.com/post/very-popular-thread" />
    <meta itemprop="url" content="https://example.com/post/very-popular-thread" />
    <div class="author-block" itemprop="author" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
     <div><a href="https://example.com/user/katie-pope" itemprop="url"><span itemprop="name">Katie Pope</span></a></div>
     <div itemprop="agentInteractionStatistic" itemtype="https://schema.org/InteractionCounter" itemscope>
      <span itemprop="userInteractionCount">8</span>
      <span itemprop="interactionType" content="https://schema.org/WriteAction">posts</span>
     </div>
    </div>
    <div itemprop="datePublished" content="2024-03-01T08:34:34+02:00">March 1</div>
    <div itemprop="headline">I went to the concert!</div>
    <div>
     <div itemprop="video" itemtype="https://schema.org/VideoObject" itemscope>
      <meta itemprop="name" content="Video of concert" />
      <meta itemprop="contentUrl" content="https://example.com/media/super-cool-concert.mp4" />
      <meta itemprop="uploadDate" content="2024-03-01T06:34:34+02:00" />
      <meta itemprop="thumbnailUrl" content="https://example.com/media/super-cool-concert-snap.jpg" />
     </div>
     <span itemprop="text">Look at how cool this concert was!</span>
    </div>
    <div itemprop="interactionStatistic" itemtype="https://schema.org/InteractionCounter" itemscope>
     <span itemprop="userInteractionCount">27</span>
     <span itemprop="interactionType" content="https://schema.org/LikeAction">likes</span>
    </div>
    <div id="comment-1" itemprop="comment" itemtype="https://schema.org/Comment" itemscope>
     <div class="author-block" itemprop="author" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
      <div><a href="https://example.com/user/saul-douglas" itemprop="url"><span itemprop="name">Saul Douglas</span></a></div>
      <div itemprop="agentInteractionStatistic" itemtype="https://schema.org/InteractionCounter" itemscope>
       <span itemprop="userInteractionCount">167</span>
       <span itemprop="interactionType" content="https://schema.org/WriteAction">posts</span>
      </div>
     </div>
     <div itemprop="datePublished" content="2024-03-01T09:46:02+02:00">March 1</div>
     <div>
      <span itemprop="text">Who's the person you're with?</span>
     </div>
    </div>
    <div id="comment-2" itemprop="comment" itemtype="https://schema.org/Comment" itemscope>
     <div class="author-block" itemprop="author" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
      <div><a href="https://example.com/user/katie-pope" itemprop="url"><span itemprop="name">Katie Pope</span></a></div>
      <div itemprop="agentInteractionStatistic" itemtype="https://schema.org/InteractionCounter" itemscope>
       <span itemprop="userInteractionCount">8</span>
       <span itemprop="interactionType" content="https://schema.org/WriteAction">posts</span>
      </div>
     </div>
     <div itemprop="datePublished" content="2024-03-01T09:50:25+02:00">March 1</div>
     <div>
      <span itemprop="text">That's my mom, isn't she cool?</span>
     </div>
     <div itemprop="interactionStatistic" itemtype="https://schema.org/InteractionCounter" itemscope>
      <span itemprop="userInteractionCount">7</span>
      <span itemprop="interactionType" content="https://schema.org/LikeAction">likes</span>
     </div>
    </div>
   </div>
  </body>
</html>

Yönergeler

Tartışma forumu yapılandırılmış verilerinizin Google Arama'da kullanılmaya uygun olması için aşağıdaki yönergeleri uygulamanız gerekir:

İçerik yönergeleri

 • DiscussionForumPosting işaretlemesini yalnızca bir web sitesinde kullanıcı tarafından oluşturulan bir yayını açıklamak için kullanın. Bu işaretlemeyi, esas olarak web sitesinin yayıncıları veya aracıları tarafından yazılan içerikler için kullanmayın.
 • Siteniz daha çok genel bir sosyal medya platformuna benziyorsa ana DiscussionForumPosting türü olan SocialMediaPosting öğesini aynı şartlarla kullanabilirsiniz.
 • Yorumlar, yazar bilgileri ve etkileşim istatistikleriyle çok benzer işaretlemeyi kullanabilen diğer türlerin (Article, ImageObject, VideoObject) geçerli işaretlemelerinin kullanılmasını teşvik etsek de bunların DiscussionForumPosting işaretlemesini kullanmaması gerekir. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir:

  Geçerli kullanım örnekleri:

  • Kullanıcıların belirli bir oyun hakkında konuşabilecekleri topluluk forumu sayfası
  • Çok çeşitli alt forum içeriği barındıran genel bir forum platformu
  • Kullanıcıların yorum veya medya içerikleri yayınlayıp bunları yanıtlayabileceği bir sosyal medya platformu

  Geçersiz kullanım örnekleri:

  • Web sitesi için doğrudan bir aracı tarafından yazılmış makale veya blog (yorum içeriyor olsa bile)
  • Bir ürünle ilgili kullanıcı yorumları
 • Soru-Cevap sayfasının, Google'ın çoğu kullanım alanında tartışma forumu sayfasının özel bir alanı olarak kabul edildiğini unutmayın. Forum web sitesinin yapısı çoğunlukla cevap içeren sorulardan oluşuyorsa bunun yerine Soru-Cevap işaretlemesini kullanmanızı öneririz. Daha genel kapsamlı ve genellikle soru-cevap içeriği olmayan bir yapı söz konusuysa DiscussionForumPosting daha iyi bir seçim olur.
 • Her DiscussionForumPosting öğesinin yayın metninin tamamını ve her Comment öğesinin, söz konusu sayfada yer alıyorsa yanıt metninin tamamını içerdiğinden emin olun.

Teknik yönergeler

 • Genel yapılandırılmış veri tercihlerimizden farklı olarak mümkünse Mikro Veri'de (veya RDFa'da) DiscussionForumPosting işaretlemesini sağlamanızı öneririz. Böylece, işaretlemenin içindeki büyük metin bloklarını yinelemeniz gerekmez. Ancak bu sadece bir öneridir ve JSON-LD hâlâ tam olarak desteklenmektedir.

Yapılandırılmış veri türü tanımları

Bu bölümde DiscussionForumPosting ile ilgili yapılandırılmış veri türleri açıklanmaktadır.

İçeriğinizin Google Arama'da kullanılmaya uygun olması için gereken özellikleri eklemeniz gerekir. Tartışma forumu sayfalarınız hakkında daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önerilen özellikleri de dahil edebilirsiniz.

DiscussionForumPosting (veya SocialMediaPosting)

DiscussionForumPosting türü, tartışma konusu olan orijinal bir yayını tanımlar. Bu tür genellikle metinden oluşsa da yalnızca medya içeriklerinden oluşan forum yayınları da olabilir.

Zorunlu özellikler

author

Person veya Organization

Yayının yazarı hakkında bilgiler. Google'ın çeşitli özellikler kullanarak yazarları en iyi şekilde anlamasına yardımcı olmak için yazar işaretlemesiyle ilgili en iyi uygulamalara uymanızı öneririz.

Makale ve profil sayfası yapılandırılmış verilerindeki desteklenen özellikleri rehber olarak kullanıp yazar için anlamlı olan mümkün olduğunca çok sayıda özellik ekleyin.

author.name

Text

Yayının yazarının adı.

datePublished

DateTime

ISO 8601 biçiminde belirtilen, yayının oluşturulduğu tarih ve saat.

text veya image ya da video

Yayının içeriğini temsil etmek için aşağıdaki özelliklerden birini eklemeniz gerekir:

Bu, forumların sonraki sayfalarında veya forum kategorisi sayfalarında olduğu gibi başka sayfadaki bir yayını temsil ediyorsanız (harici url ile) gerekli değildir.

Önerilen özellikler

author.url

URL

Yayının yazarını benzersiz şekilde tanımlayan bir web sayfasına bağlantı (büyük olasılıkla forumun profil sayfası). Bu sayfayı, profil sayfası yapılandırılmış verilerini kullanarak işaretlemenizi öneririz.

comment

Comment

Varsa yayınla ilgili yorum veya yayına verilen yanıt. Yorumları, sayfada göründükleri sıraya göre işaretleyin.

creativeWorkStatus

Text

Yayın silindiyse ancak bağlamda veya ileti dizisinde kullanılmak üzere saklanıyorsa bu özelliği Deleted olarak ayarlayın (varsa).

dateModified

DateTime

Varsa ISO 8601 biçiminde belirtilen, yayının düzenlendiği tarih ve saat. Hiçbir değişiklik olmadıysa yayınlanma tarihinin yinelenmesine gerek yoktur.

headline

Text

Yayının başlığı. Ayrı bir başlık yoksa metni kopyalamayın veya başlık olarak kısaltmayın. Bu işlem SocialMediaPosting için önerilmez.

image

ImageObject veya URL

Varsa yayındaki satır içi resimler. Resim yoksa bu alana varsayılan resim, simge veya yer tutucu resim eklemeyin.

interactionStatistic

InteractionCounter

Varsa ana yayına uygulanan kullanıcı istatistikleri.

Google, aşağıdaki interactionTypes öğelerini destekler:

isPartOf

CreativeWork veya URL

Yayın, genel web sitesinin belirli bir bölümünde yer alıyorsa yayının birincil kaynağı (varsa). Örneğin, daha geniş web sitesindeki bir alt forum veya grup. Bir CreativeWork (WebPage gibi) kullanılıyorsa URL'sini belirtmek için URL özelliğini kullanın.

sharedContent

CreativeWork

Yayının birincil paylaşılan içeriği (varsa). Bunu kullanmanın en yaygın yolu, WebPages öğelerini (URL'lerle birlikte) konuyla ilgili bir tartışma olarak paylaşmaktır. Bununla birlikte, özellikle yorumun birincil içeriğiyse resimler veya videolar da bu özellikle birlikte kullanılabilir.

Yayında paylaşılan bir bağlantının nasıl ekleneceğinin örneğini aşağıda görebilirsiniz:

 ...
 "sharedContent": { "@type": "WebPage", url: "https://example.com/external-url" }
 ...
text

Text

Varsa yayındaki metinler. Bu çok yaygın kullanılsa da yayında başka medyalar olduğunda bazen atlanabilir.

url

URL

Tartışmanın standart URL'si. Çok sayfalı ileti dizilerinde bu özelliği ilk sayfa URL'sine ayarlayın. Tek bir tartışma için bu genellikle geçerli URL'dir.

video

VideoObject

Varsa yayındaki satır içi videolar.

Comment

Comment türü, orijinal CreativeWork öğesindeki bir yorumu tanımlar. Bu durumda, bu bir DiscussionForumPosting öğesidir. DiscussionForumPosting yönergelerimizdeki özelliklerin çoğunu kullanır.

Zorunlu özellikler

author

Person veya Organization

Yorumun yazarı hakkında bilgiler. Google'ın çeşitli özellikler kullanarak yazarları en iyi şekilde anlamasına yardımcı olmak için yazar işaretlemesiyle ilgili en iyi uygulamalara uymanızı öneririz.

Makale ve profil sayfası yapılandırılmış verilerindeki desteklenen özellikleri rehber olarak kullanıp yazar için anlamlı olan mümkün olduğunca çok sayıda özellik ekleyin.

datePublished

DateTime

ISO 8601 biçiminde belirtilen, yorumun oluşturulduğu tarih ve saat. Hiçbir değişiklik olmadıysa yayınlanma tarihinin yinelenmesine gerek yoktur.

text veya image ya da video

Yorumun içeriğini temsil etmek için aşağıdaki özelliklerden birini eklemeniz gerekir:

Önerilen özellikler

author.url

URL

Yorumun yazarını benzersiz şekilde tanımlayan bir web sayfasına bağlantı (büyük olasılıkla forumun profil sayfası). Bu sayfayı, profil sayfası yapılandırılmış verilerini kullanarak işaretlemenizi öneririz.

comment

Comment

Varsa yorumla ilgili başka bir yorum veya yoruma verilen yanıt. Yorumları, sayfada göründükleri sıraya göre işaretleyin.

creativeWorkStatus

Text

Yorum silindiyse ancak bağlamda veya ileti dizisinde kullanılmak üzere saklanıyorsa bu özelliği Deleted olarak ayarlayın (varsa).

dateModified

DateTime

Varsa ISO 8601 biçiminde belirtilen, yorumun son düzenlendiği tarih ve saat.

image

ImageObject veya URL

Varsa yorumdaki satır içi resimler. Resim yoksa bu alana varsayılan resim, simge veya yer tutucu resim eklemeyin.

interactionStatistic

InteractionCounter

Varsa yoruma uygulanan kullanıcı istatistikleri.

Google, aşağıdaki interactionTypes öğelerini destekler:

sharedContent

CreativeWork

Yorumun birincil paylaşılan içeriği (varsa). Bunu kullanmanın en yaygın yolu, WebPages öğelerini (URL'lerle birlikte) konuyla ilgili bir tartışma olarak paylaşmaktır. Bununla birlikte, özellikle yorumun birincil içeriğiyse resimler veya videolar da bu özellikle birlikte kullanılabilir.

Yorumda paylaşılan bir bağlantının nasıl ekleneceğinin örneğini aşağıda görebilirsiniz:

 ...
 "sharedContent": { "@type": "WebPage", url: "https://example.com/external-url" }
 ...

url

URL

Sayfadaki bu belirli yorumun URL'si (varsa). Yalnızca orijinal yayının URL'siyse bu özelliği eklemeyin.

video

VideoObject

Varsa yorumdaki satır içi videolar.

InteractionCounter

InteractionCounter, bir sayının belirli bir etkileşim türüyle ilişkilendirilmesini sağlar. Bu, her iki içerik özelliğinin (DiscussionForumPosting ve Comment) yanı sıra author özellikleri ile kullanılabilir.

Zorunlu özellikler

userInteractionCount

Integer

Bu etkileşimin gerçekleşme sayısı.

interactionType

Action alt türü

Bu mülkün geçerli Action alt türlerinin listesi için InteractionCounter kullanan mülkü (örneğin, interactionStatistic) kontrol edin.

Search Console ile zengin sonuçları izleme

Search Console, sayfalarınızın Google Arama'daki performansını izlemenize yardımcı olan bir araçtır. Google Arama sonuçlarına dahil olmak için Search Console'a kaydolmanız gerekmez, ancak Google'ın sitenizi nasıl gördüğünü anlamanıza ve iyileştirmenize yardımcı olabilir. Aşağıdaki durumlarda Search Console'u kontrol etmenizi öneririz:

 1. Yapılandırılmış verileri ilk kez dağıttıktan sonra
 2. Yeni şablonlar yayınladıktan veya kodunuzu güncelledikten sonra
 3. Düzenli olarak trafiği analiz etmek için

Yapılandırılmış verileri ilk kez dağıttıktan sonra

Google sayfalarınızı dizine ekledikten sonra, ilgili Zengin sonuç durum raporunu kullanarak sorunları arayın. İdeal olan, geçerli öğelerin sayısı artarken geçersiz öğelerin sayısında artış olmamasıdır. Yapılandırılmış verilerinizde sorun bulursanız:

 1. Geçersiz öğeleri düzeltin.
 2. Sorunun devam edip etmediğini kontrol etmek için yayındaki URL'yi inceleyin.
 3. Durum raporunu kullanarak doğrulama isteğinde bulunun.

Yeni şablonlar yayınladıktan veya kodunuzu güncelledikten sonra

Web sitenizde önemli değişiklikler yaptığınızda yapılandırılmış verilerdeki geçersiz öğelerin sayısında artış olup olmadığını takip edin.
 • Geçersiz öğe sayısında artış görürseniz çalışmayan yeni bir şablonu kullanıma sunmuş olabilirsiniz veya siteniz mevcut şablonla yeni ve kötü bir şekilde etkileşime giriyor olabilir.
 • Geçerli öğelerde azalma görürseniz (geçersiz öğelerdeki artışla eşleşmeyen), artık sayfalarınıza yapılandırılmış veri yerleştirmiyor olabilirsiniz. Soruna neyin neden olduğunu öğrenmek için URL Denetleme aracı'nı kullanın.

Düzenli olarak trafiği analiz etme

Performans Raporu'nu kullanarak Google Arama trafiğinizi analiz edin. Veriler, sayfanızın Arama'da ne sıklıkta zengin sonuç olarak göründüğünü, kullanıcıların bu zengin sonucu ne sıklıkta tıkladığını ve arama sonuçlarında göründüğünüz ortalama konumu gösterir. Bu sonuçlara Search Console API ile otomatik olarak da ulaşabilirsiniz.

Sorun giderme

Yapılandırılmış verileri uygulamada veya hata ayıklamada sorun yaşıyorsanız size yardımcı olabilecek bazı kaynaklar aşağıda verilmiştir.

 • İçerik yönetim sistemi (İYS) kullanıyorsanız veya sitenizle başka biri ilgileniyorsa bu kişiden size yardım etmesini isteyin. Sorunla ilgili ayrıntılı bilgiler içeren Search Console mesajlarını bu kişiye yönlendirdiğinizden emin olun.
 • Google, yapılandırılmış veriler kullanan özelliklerin arama sonuçlarında görüneceğini garanti etmez. Google'ın içeriğinizi zengin sonuç içinde göstermemesinin yaygın nedenlerini içeren liste için Genel Yapılandırılmış Veri Yönergeleri'ni inceleyin.
 • Yapılandırılmış verilerinizde bir hata olabilir. Yapılandırılmış veri hatalarının listesini kontrol edin.
 • Sayfanıza yönelik bir yapılandırılmış veri manuel işlemi varsa sayfadaki yapılandırılmış veriler dikkate alınmaz (sayfa Google Arama sonuçlarında görünmeye devam edebilir). Yapılandırılmış veri sorunlarını düzeltmek için Manuel İşlemler raporunu kullanın.
 • İçeriğinizin kurallara uygun olup olmadığını belirlemek için yönergeleri tekrar inceleyin. Sorun, spam içeriği veya spam içerikli işaretleme kullanımından kaynaklanıyor olabilir. Bununla birlikte, sorunun söz diziminden kaynaklanmadığı durumlarda Zengin Sonuçlar Testi bu sorunları tanımlayamaz.
 • Eksik zengin sonuçlar / toplam zengin sonuç sayısında düşüş sorununu giderin.
 • Yeniden tarama ve yeniden dizine ekleme için zaman tanıyın. Google’ın yayınlandıktan sonra bir sayfayı bulmasının ve taramasının birkaç gün sürebileceğini unutmayın. Tarama ve dizine ekleme hakkında genel sorular için Google Arama tarama ve dizine ekleme için SSS bölümüne bakın.
 • Sorunuzu Google Arama Merkezi forumunda sorun.