Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Uporządkowane dane dotyczące artykułu (Article, NewsArticle, BlogPosting)

Dodanie uporządkowanych danych Article do stron z wiadomościami, blogiem lub artykułem o sporcie może pomóc Google lepiej zrozumieć stronę internetową i wyświetlić tekst tytułu, obrazy oraz datę związaną z artykułem w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google i innych usługach (np. w Wiadomościach Google i Asystencie Google). Aby móc korzystać z funkcji Wiadomości Google takich jak Najważniejsze artykuły, nie trzeba spełnić żadnych wymagań związanych ze znacznikami. Możesz jednak dodać Article, aby wyraźnie wskazać Google, o czym są Twoje treści (na przykład, że jest to artykuł z wiadomościami, kto jest autorem, jaki jest tytuł).

Wynik z elementami rozszerzonymi dotyczący artykułu

Przykład

Oto przykład strony z uporządkowanymi danymi Article.

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>Title of a News Article</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "NewsArticle",
   "headline": "Title of a News Article",
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
   "datePublished": "2015-02-05T08:00:00+08:00",
   "dateModified": "2015-02-05T09:20:00+08:00",
   "author": [{
     "@type": "Person",
     "name": "Jane Doe",
     "url": "https://example.com/profile/janedoe123"
    },{
     "@type": "Person",
     "name": "John Doe",
     "url": "https://example.com/profile/johndoe123"
   }]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Mikrodane


<html>
 <head>
  <title>Title of a News Article</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/NewsArticle">
   <div itemprop="headline">Title of News Article</div>
   <meta itemprop="image" content="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg" />
   <meta itemprop="image" content="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg" />
   <img itemprop="image" src="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg" />
   <div>
    <span itemprop="datePublished" content="2015-02-05T08:00:00+08:00">
     February 5, 2015 at 8:00am
    </span>
    (last modified
    <span itemprop="dateModified" content="2015-02-05T09:20:00+08:00">
     February 5, 2015 at 9:20am
    </span>
    )
   </div>
   <div>
    by
    <span itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person">
     <a itemprop="url" href="https://example.com/profile/janedoe123">
      <span itemprop="name">Jane Doe</span>
     </a>
    </span>
    and
    <span itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person">
     <a itemprop="url" href="https://example.com/profile/johndoe123">
      <span itemprop="name">John Doe</span>
     </a>
    </span>
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Poniżej omawiamy sposób tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych. Szczegółowe instrukcje dodawania uporządkowanych danych do strony internetowej znajdziesz w ćwiczeniach z programowania poświęconych uporządkowanym danym.

 1. Dodaj wymagane właściwości. Dowiedz się, w którym miejscu na stronie umieścić uporządkowane dane w zależności od używanego formatu.
 2. Przestrzegaj wskazówek.
 3. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi i napraw błędy krytyczne. Rozważ też usunięcie niekrytycznych problemów, które mogą zostać zgłoszone w narzędziu – to może poprawić jakość uporządkowanych danych (ale nie jest to konieczne, aby witryna kwalifikowała się do wyników z elementami rozszerzonymi).
 4. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wygląda dobrze, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresów URL.
 5. Aby na bieżąco informować Google o przyszłych zmianach, prześlij mapę witryny. Możesz zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu Search Console Sitemap API.

Wytyczne

Przestrzegaj tych wskazówek, by uporządkowane dane kwalifikowały się do wyświetlenia w wynikach wyszukiwania Google.

Wskazówki techniczne

 • W przypadku artykułów o rozbudowanej zawartości link rel=canonical powinien kierować do każdej strony lub całości artykułu (a nie do pierwszej strony rozbudowanego materiału). Dowiedz się więcej o wyborze strony kanonicznej.
 • Jeśli dostęp do Twojej witryny wymaga subskrypcji lub rejestracji, spróbuj dodać uporządkowane dane opisujące treści płatne lub dostępne w ramach subskrypcji.

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby pomóc Google w lepszym poznaniu treści strony, umieść w niej jak najwięcej właściwości zalecanych. Nie są wymagane żadne właściwości. Dodaj właściwości pasujące do Twoich treści.

Obiekty Article

Obiekty Article muszą być oparte na jednym z tych typów schema.org: Article, NewsArticle, BlogPosting.

Właściwości zalecane
author

Person lub Organization

Autor artykułu. Aby pomóc Google w lepszym rozpoznawaniu autorów w różnych funkcjach, postępuj zgodnie ze sprawdzonymi metodami dodawania znaczników autora.

author.name

Text

Imię i nazwisko autora.

author.url

URL

Link do strony internetowej, która jednoznacznie wskazuje autora artykułu. Może to być na przykład profil autora w mediach społecznościowych czy strona z informacjami o autorze lub z biografią.

dateModified

DateTime

Data i godzina ostatniej modyfikacji artykułu podana w formacie ISO 8601.

Właściwość dateModified stosuj, jeśli chcesz podać Google dokładniejsze informacje o dacie. Test wyników z elementami rozszerzonymi nie wyświetla ostrzeżenia w przypadku tej właściwości, ponieważ jest ona zalecana tylko wtedy, gdy uznasz, że ma zastosowanie do Twojej witryny.

datePublished

DateTime

Data i godzina pierwszej publikacji artykułu podana w formacie ISO 8601.

Właściwość datePublished stosuj, jeśli chcesz podać Google dokładniejsze informacje o dacie. Test wyników z elementami rozszerzonymi nie wyświetla ostrzeżenia w przypadku tej właściwości, ponieważ jest ona zalecana tylko wtedy, gdy uznasz, że ma zastosowanie do Twojej witryny.

headline

Text

Tytuł artykułu. Wartość nie może przekraczać 110 znaków.

image

Powtórzone pole ImageObject lub URL

Adres URL obrazu symbolizującego artykuł. Używaj obrazów, które pasują do artykułu, a nie logo czy napisów.

Additional image guidelines:

 • Every page must contain at least one image (whether or not you include markup). Google will pick the best image to display in Search results based on the aspect ratio and resolution.
 • Image URLs must be crawlable and indexable. To check if Google can access your URLs, use the URL Inspection tool.
 • Images must represent the marked up content.
 • Images must be in a file format that's supported by Google Images.
 • For best results, provide multiple high-resolution images (minimum of 50K pixels when multiplying width and height) with the following aspect ratios: 16x9, 4x3, and 1x1.

For example:

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]

Przykład:


{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "NewsArticle",
 "image": [
  "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
 ]
}

Sprawdzone metody dotyczące znaczników autora

Aby pomóc Google w lepszym rozpoznawaniu i prezentowaniu autorów treści, podczas określania autorów w znacznikach korzystaj z tych sprawdzonych metod:

Sprawdzone metody dotyczące znaczników autora

Uwzględnij w znacznikach wszystkich autorów

Upewnij się, że wszyscy autorzy przedstawiani jako autorzy na stronie internetowej są również uwzględnieni w znacznikach.

Określanie kilku autorów

Aby wskazać kilku autorów, umieść każdego w osobnym polu author:


"author": [
 {"name": "Willow Lane"},
 {"name": "Regula Felix"}
]

Nie podawaj kilku autorów w tym samym polu author:


"author": {
 "name": "Willow Lane, Regula Felix"
}

Użyj dodatkowych pól

Aby ułatwić Google rozpoznanie autora treści, koniecznie używaj właściwości type i url (lub sameAs). Używaj prawidłowych adresów URL we właściwościach url lub sameAs.

Jeśli na przykład autorem jest osoba, możesz dodać link do strony autora zawierającej informacje na jego temat.


"author": [
 {
  "@type": "Person",
  "name": "Willow Lane",
  "url": "http://www.example.com/staff/willow_lane"
 }
]

Jeśli autor jest organizacją, możesz podać link do strony głównej tej organizacji.


"author":
 [
  {
   "@type":"Organization",
   "name": "Some News Agency",
   "url": "https://www.example.com/"
 }
]

We właściwości author.name podawaj tylko imię i nazwisko autora

We właściwości author.name określ tylko imię i nazwisko autora. Nie dodawaj żadnych innych informacji, w szczególności tych:

 • Nazwa wydawcy. Zamiast tego użyj właściwości publisher.
 • Stanowisko służbowe autora. Jeśli chcesz wskazać te informacje, użyj odpowiedniej właściwości (jobTitle).
 • Grzecznościowy prefiks lub sufiks. Jeśli chcesz określić te informacje, użyj odpowiedniej właściwości (honorificPrefix lub honorificSuffix).
 • Słowa wprowadzające (na przykład nie dodawaj słów typu „wysłane przez”).

"author":
 [
  {
   "name": "Echidna Jones",
   "honorificPrefix": "Dr",
   "jobTitle": "Editor in Chief"
  }
 ],
"publisher":
 [
  {
   "name": "Bugs Daily"
  }
 ]
}

Użyj odpowiedniej właściwości Type

Używaj typu Person dla osób i typu Organization dla organizacji. Nie używaj typu Thing ani nie używaj nieprawidłowego typu (np. typu Organization dla osoby).

W tym przykładzie zastosowano sprawdzone metody dotyczące znaczników autora:

"author":
 [
  {
   "@type": "Person",
   "name": "Willow Lane",
   "jobTitle": "Journalist",
   "url":"https://www.example.com/staff/willow-lane"
  },
  {
   "@type":"Person",
   "name": "Echidna Jones",
   "jobTitle": "Editor in Chief",
   "url":"https://www.example.com/staff/echidna-jones"
  }
 ],
"publisher":
 {
  "name": "The Daily Bug",
  "url": "https://www.example.com"
 },
 // + Other fields related to the article...
}

Troubleshooting

If you're having trouble implementing or debugging structured data, here are some resources that may help you.

 • If you're using a content management system (CMS) or someone else is taking care of your site, ask them to help you. Make sure to forward any Search Console message that details the issue to them.
 • Google does not guarantee that features that consume structured data will show up in search results. For a list of common reasons why Google may not show your content in a rich result, see the General Structured Data Guidelines.
 • You might have an error in your structured data. Check the list of structured data errors.
 • If you received a structured data manual action against your page, the structured data on the page will be ignored (although the page can still appear in Google Search results). To fix structured data issues, use the Manual Actions report.
 • Review the guidelines again to identify if your content isn't compliant with the guidelines. The problem can be caused by either spammy content or spammy markup usage. However, the issue may not be a syntax issue, and so the Rich Results Test won't be able to identify these issues.
 • Troubleshoot missing rich results / drop in total rich results.
 • Allow time for re-crawling and re-indexing. Remember that it may take several days after publishing a page for Google to find and crawl it. For general questions about crawling and indexing, check the Google Search crawling and indexing FAQ.
 • Post a question in the Google Search Central forum.