Program dla użytkowników wczesnej wersji funkcji śledzenia przesyłki

Śledzenie przesyłki to funkcja, która wyświetla w Google informacje o śledzeniu przesyłki. Użytkownicy mogą wpisać identyfikator przesyłki bezpośrednio w wyszukiwarce, by śledzić przesyłkę dostarczaną za pomocą danej firmy. Funkcja wykorzystuje interfejs API, dzięki któremu może uzyskać informacje o śledzeniu przesyłki, a następnie wyświetlić je użytkownikowi. Oto jak mogą wyglądać informacje o śledzeniu przesyłki, które użytkownik zobaczy w wyszukiwarce Google.

śledzenie przesyłki w wynikach wyszukiwania

Dostępność funkcji

Śledzenie przesyłki jest dostępne we wszystkich językach i krajach, w których działa wyszukiwarka Google.

Wymagania

Aby wziąć udział w programie użytkowników wczesnej wersji funkcji śledzenia przesyłki, należy spełnić te wymagania:

  • Firma kurierska musi mieć siedzibę poza Indiami, Japonią i Brazylią lub musi być jedynym autoryzowanym dostawcą informacji o śledzeniu przesyłek dostarczanych przez firmę działającą na tych obszarach.
  • Śledzenie przesyłki Google generuje w czasie rzeczywistym wywołania RESTowego interfejsu API JSON (tylko żądania POST), aby uzyskać informacje o śledzeniu przesyłki. Jeśli masz już interfejs API, który może zwrócić te informacje, możemy uzgodnić z Tobą jego ponowne wykorzystanie. Interfejs API musi spełniać wymagania dotyczące dostępności i czasu reakcji oraz dostarczać wymagane treści.

Dostępność i czas reakcji

Interfejs API musi mieć ograniczony do minimum czas przestoju i średni czas reakcji krótszy niż 700 ms, a 95. percentyl nie może przekraczać 1000 ms. Jeśli interfejs API nie będzie spełniać tych wymagań, możemy przestać wyświetlać informacje o śledzeniu przesyłki.

Treść

Aby integracja działała, interfejs API musi zwracać takie informacje:

Pole wymagane
CurrentStatus Obecny stan przesyłki. Obejmuje datę i godzinę ustawienia tego stanu oraz wszelkie stany błędów.

Zdecydowanie zalecamy, by interfejs API zwracał też te informacje:

Pola zalecane
DeliveredDate Dzień i godzina dostarczenia przesyłki (jeśli została dostarczona).
PromisedDate Oczekiwana data dostarczenia przesyłki.
TrackingNumber Numer śledzenia przesyłki.
TrackingURL Adres URL witryny, w której użytkownik może wyświetlić informacje o śledzeniu przesyłki i ewentualne dodatkowe szczegóły.
SupportPhoneNumbers Lista numerów telefonów pomocy dostępnych w danym regionie.
TransitEvents Zestaw zdarzeń wskazujących, kiedy przesyłka przechodzi do kolejnych etapów podróży do odbiorcy. Obejmuje dzień, godzinę, miasto, region/województwo i kraj (w stosownych przypadkach).
CreateDate Dzień i godzina utworzenia numeru śledzenia.
PickupDate Data odebrania przesyłki przez przewoźnika.
TimestampEvent Sygnatura czasowa zdarzenia powiązanego z daną przesyłką.
LocationEvent Lokalizacja zdarzenia powiązanego z daną przesyłką.
CanReschedule Określenie, czy można ponownie zaplanować dostawę tej przesyłki.

Nie akceptujemy:

  • żadnych danych osobowych odbiorcy ani nadawcy przesyłki,
  • żadnych informacji geograficznych dotyczących odbiorcy ani nadawcy przesyłki.

Wyraź zainteresowanie

Chcesz wziąć udział w programie użytkowników wczesnej wersji funkcji śledzenia przesyłek? Wypełnij formularz