Strony przejściowe

Strony przejściowe to witryny lub strony, które utworzono po to, by zajmowały wysokie pozycje w konkretnych wynikach wyszukiwania. Są one szkodliwe dla użytkowników, ponieważ mogą powodować wyświetlanie wielu podobnych stron w wynikach wyszukiwania, z których każdy prowadzi tak na prawdę w to samo miejsce. Mogą też prowadzić użytkowników do stron pośrednich, które nie są tak przydatne, jak lokalizacja docelowa.

Oto niektóre przykłady stron przejściowych:

  • Używanie wielu nazw domenowych lub stron ukierunkowanych na określone regiony lub miasta, które prowadzą użytkowników do jednej strony
  • Strony utworzone po to, by prowadzić gości do użytecznych lub istotnych części witryn(y)
  • Bardzo podobne strony, które są bliższe wynikom wyszukiwania niż jasno określona i przeszukiwalna hierarchia