Treści generowane automatycznie

Treści generowane automatycznie to treści, które są tworzone przez oprogramowanie. Jeśli zamiast pomagać użytkownikom służą do manipulowania rankingami wyników wyszukiwania, Google może podjąć odpowiednie działania, by przeciwdziałać takim praktykom. Treści te to między innymi:

  • tekst, który nie ma sensu dla użytkownika, ale może zawierać słowa kluczowe wyszukiwania;
  • tekst przetłumaczony przez zautomatyzowane narzędzia i opublikowany bez wcześniejszego sprawdzenia przez człowieka;
  • tekst wygenerowany przy użyciu automatycznych procesów, np. łańcuchów Markowa
  • tekst wygenerowany przy użyciu technik automatycznego dobierania synonimów lub zaciemniania kodu
  • tekst wygenerowany przez kopiowanie treści kanałów Atom/RSS lub wyników wyszukiwania
  • łączenie zawartości innych stron internetowych bez dodawania wystarczającej ilości własnych treści ani dodatkowych funkcji.