Android için Haritalar SDK'sına Yönelik Politikalar

Bu konuda, söz konusu API'nin parçası olan Otomatik Yer Tamamlama hizmeti dahil olmak üzere, Android için Haritalar SDK'sı ile geliştirilen tüm uygulamalar için ilişkilendirme gereksinimleri açıklanmaktadır. Diğer Google Haritalar Platformu şartları için Google Haritalar Platformu Hizmet Şartları'na bakın.

Kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını sağlama

Android için Haritalar SDK'sı geliştirirseniz uygulamanızla birlikte Google ile Sözleşmenizde belirtilen kurallara uygun bir Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası'nı sunmanız gerekir:

 • Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası herkese açık olmalıdır.
 • Uygulamanızın Kullanım Şartları'nda, uygulamanızı kullanarak kullanıcıların Google'ın Hizmet Şartları'na tabi olduğunu açıkça belirtmelisiniz.
 • Gizlilik Politikanızda kullanıcılara Google Haritalar API'lerini kullandığınızı bildirmeniz ve Google Gizlilik Politikası'nı referans olarak eklemeniz gerekir.

Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikanızı kullanıma sunmanız önerilen yer, uygulamanızın platformuna bağlıdır.

Mobil uygulamalar

Mobil uygulama geliştiriyorsanız, ilgili uygulama mağazasındaki uygulamanızın indirme sayfasında ve uygulama ayarları menüsünde Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası'nın bağlantısını sağlamanız önerilir.

Web uygulamaları

Web uygulaması geliştiriyorsanız web sitenizin alt bilgisine Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası'nın bağlantısını sağlamanız önerilir.

İçeriği önceden getirme, önbelleğe alma veya depolama

Android için Haritalar SDK'sını kullanan uygulamalar, Google ile aranızdaki Sözleşme şartlarına tabidir. Sözleşmenizin şartlarına tabi olmak üzere, şartlarda belirtilen sınırlı koşullar dışında hiçbir İçeriği önceden getirmemeli, dizine eklememeli, depolamamalı veya önbelleğe almamalısınız.

Android sonuçları için Haritalar SDK'sı gösteriliyor

Android için Haritalar SDK'sını bir Google Haritası üzerinde veya harita olmadan görüntüleyebilirsiniz. Android için Haritalar SDK'sının bir haritada gösterilmesini istiyorsanız bu sonuçlar bir Google Haritası'nda görüntülenmelidir. Google haritası olmayan bir haritada Android verileri için Haritalar SDK'sının kullanılması yasaktır.

Uygulamanız bir Google Haritası üzerinde veri görüntülüyorsa Google logosu eklenir ve değiştirilemez. Google verilerini bir Google Haritası ile aynı ekranda görüntüleyen uygulamaların Google'a daha fazla atıf sağlaması gerekmez.

Uygulamanız, Google Haritası görüntülemeyen bir sayfa veya görünümde veri görüntülüyorsa bu verilerle birlikte bir Google logosu göstermeniz gerekir. Örneğin, uygulamanız bir sekmede Google verilerini, başka bir sekmede bu verileri içeren bir Google Haritası görüntülüyorsa ilk sekmede Google logosu gösterilmelidir. Uygulamanızda, otomatik tamamlama ile veya otomatik tamamlama olmadan arama alanları kullanılıyorsa logo satır içinde gösterilmelidir.

Google logosu, haritanın sol alt köşesine yerleştirilmeli ve atıf bilgileri sağ alt köşede yer almalıdır. Her iki bilgi de harita üzerinde bir bütün olarak sunulmalı, haritanın altında veya uygulama içindeki başka bir yerde sunulmamalıdır. Aşağıdaki harita örneğinde, haritanın sol alt kısmında Google logosu ve sağ alt tarafta atıf gösterilmektedir.

Aşağıdaki zip dosyasında masaüstü, Android ve iOS uygulamaları için doğru boyutlardaki Google logosu yer almaktadır. Bu logoları hiçbir şekilde yeniden boyutlandıramaz veya değiştiremezsiniz.

İndir: google_logo.zip

İlişkilendirmeyi değiştirmeyin. Atıf bilgilerini kaldırmayın, üzerini kapatmayın veya kırpmayın. Google logolarını satır içinde kullanamazsınız (örneğin, "Bu haritalar [Google_logo] logosuna aittir).

İlişkilendirmeyi yakın tutun. Doğrudan yerleştirmeler dışında Google görüntülerinin ekran görüntülerini kullanıyorsanız standart atıfı resimde göründüğü gibi ekleyin. Gerekirse metnin içeriğe yakın olması ve ortalama bir görüntüleyen ya da okuyucu tarafından okunabilmesi şartıyla, atıf metninin stilini ve yerleşimini özelleştirebilirsiniz. Atıfları içerikten başka yere taşıyamazsınız (örneğin, kitabınızın sonuna, dosyalarınızın veya programınızın jeneriklerine ya da web sitenizin alt bilgisine).

Üçüncü taraf veri sağlayıcıları dahil edin. Haritalama ürünlerimizdeki bazı veri ve resimler Google dışındaki sağlayıcılardan gelir. Bu tür görüntüler kullanıyorsanız ilişkilendirmenizde "Google" adı ve ilgili veri sağlayıcılarına(ör. "Harita verileri: Google, Maxar Technologies") yer almalıdır. Görüntülerle birlikte atıfta bulunulan üçüncü taraf veri sağlayıcıların olması halinde, yalnızca "Google" ifadesinin veya Google logosunun eklenmesi uygun bir ilişkilendirme değildir.

Google Haritalar Platformu'nu ilişkilendirme görünümünün pratik olmadığı bir cihazda kullanıyorsanız kullanım alanınıza uygun olan lisanslar hakkında görüşmek için lütfen Google satış ekibiyle iletişime geçin.

Diğer ilişkilendirme şartları

Üçüncü taraf ilişkilendirmelerini almak ve ilişkilendirmeleri uygulamanızda görüntülemek için bu talimatları uygulayın.

Bir Yerden atıfları alma

Uygulamanız, get yer kimliği çağrısıyla elde edilen bilgileri gösteriyorsa uygulamanın, elde edilen yer ayrıntılarına ilişkin üçüncü taraf ilişkilendirmelerini de göstermesi gerekir.

API bir Place nesnesi döndürür. Place nesnesinden ilişkilendirmeleri almak için Place.getAttributions() çağrısı yapın. Yöntem, bir String veya görüntülenecek ilişkilendirme yoksa boş dize döndürür.

String placeId = "INSERT_PLACE_ID_HERE";
List<Place.Field> placeFields = Arrays.asList(Place.Field.ID, Place.Field.NAME);
FetchPlaceRequest request = FetchPlaceRequest.newInstance(placeId, placeFields);

placesClient.fetchPlace(request).addOnSuccessListener((response) -> {
  Place place = response.getPlace();
  textView.append("Place found: " + place.getName());
  textView.append("Attributions: " + place.getAttributions());
}).addOnFailureListener((exception) -> {
  if (exception instanceof ApiException) {
    // Handle the error.
  }
});

Bir fotoğraf için atıfları yayınlama

Uygulamanızda fotoğraf görüntüleniyorsa fotoğraf içeren her fotoğraf için atıfları göstermeniz gerekir. PhotoMetadata iki ilişkilendirme türünden birini içerebilir:

Bir fotoğrafın dize ilişkilendirmelerini almak için PhotoMetadata.getAttributions() numaralı telefonu arayın. Yöntem, bir HTML karakter dizisi veya görüntülenecek bir ilişkilendirme yoksa boş bir dize döndürür.

// Get the photo metadata from the Place object.
PhotoMetadata photoMetadata = place.getPhotoMetadatas().get(0);

// Get the attribution text.
String attributions = photoMetadata.getAttributions();

Bir fotoğrafın yazar atıflarını almak için PhotoMetadata.getAuthorAttributions() numaralı telefonu arayın. Yöntem bir AuthorAttributions nesnesi döndürür. Bu nesne, her yazar ilişkilendirmesi için bir tane olmak üzere List AuthorAttribution nesne içerir.

// Get the photo metadata from the Place object.
PhotoMetadata photoMetadata = place.getPhotoMetadatas().get(0);

// Get the author attributions object.
AuthorAttributions authorAttributions = photoMetadata.getAuthorAttributions();
List<AuthorAttribution> authorAttributionList = authorAttributions.asList();

Yorum göster

Bir Place nesnesi en fazla beş yorum içerebilir. Her yorum, bir Review nesnesiyle temsil edilir. İsterseniz bu yorumları uygulamanızda gösterebilirsiniz.

Google ayrıca yorumların nasıl sıralandığını son kullanıcıya görüntülemenizi önerir.

Yorumlara erişmek için Place.getReviews() numaralı telefonu arayın:

// Specify the fields to return.
final List<Place.Field> placeFields = Arrays.asList(Place.Field.REVIEWS);

// Construct a request object, passing the place ID and fields array.
final FetchPlaceRequest request = FetchPlaceRequest.newInstance("INSERT_PLACE_ID_HERE", placeFields);

placesClient.fetchPlace(request).addOnSuccessListener((response) -> {
  Place place = response.getPlace();
  List<Review> reviews = place.getReviews();
  // For loop for iterating over the List
  for (int i = 0; i < reviews.size(); i++) {
   // For each review, get the Review object.
    Review placeReview = reviews.get(i);

   // Get any attribution and author attribution.
    String reviewAttribution = placeReview.getAttribution();
    AuthorAttribution authorAttribution = placeReview.getAuthorAttribution();

    // Display the review contents and attributions as necessary.
  }
}).addOnFailureListener((exception) -> {
  if (exception instanceof ApiException) {
    // Handle the error.
  }
});

Üçüncü taraf ilişkilendirmelerini görüntüleme

Üçüncü taraf sağlayıcılara atıflar, saklamanız ve kullanıcıya sağlandıkları biçimde göstermeniz gereken HTML biçiminde içerik ve bağlantılar içerir. Google bu bilgileri yer ayrıntılarının altında görüntülemenizi önerir.

API, uygulama tarafından kullanılan tüm yerler için ilişkilendirmeler oluşturur. İlişkilendirmeler her yer için değil, API çağrısı başına sağlanır.

İlişkilendirmeleri görüntülemenin bir yolu TextView kullanmaktır. Örneğin:

TextView attributionsText = (TextView) findViewById(R.id.attributions);
String thirdPartyAttributions = place.getAttributions();
attributionsText.setText(thirdPartyAttributions);

Üçüncü taraf ilişkilendirme örneği

Listings by <a href="https://www.example.com/">Example Company</a>

Bir yeri benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılan yer kimliğinin, önbelleğe alma kısıtlamasından muaf olduğunu unutmayın. Bu nedenle, yer kimliği değerlerini süresiz olarak saklayabilirsiniz. Yer kimliği, Android yanıtları için Haritalar SDK'sındaki place_id alanında döndürülür.

Google ilişkilendirmesi için stil kuralları

İndirilebilir Google logosunu kullanamıyorsanız CSS ve HTML'de Google ilişkilendirmeleri için stil kurallarını aşağıda bulabilirsiniz.

Boş alan

Tam logonun etrafındaki boş alan, Google'daki "G" harfinin yüksekliğine eşit veya yüksekliğinden büyük olmalıdır.

İlişkilendirme metni ile Google logosu arasındaki alan, "G" harfinin yarısı kadar olmalıdır.

Okunabilirlik

İmza satırı her zaman net, okunabilir olmalı ve belirli bir arka plan için doğru renk varyasyonunda görünmelidir. Seçtiğiniz logo varyasyonu için yeterince kontrast sağladığınızdan her zaman emin olun.

Renk

Maksimum siyah tonu %0-%40 arasında değişen beyaz veya açık renkli arka plan üzerinde Google Material Gray 700 metin kullanın.

Google
#5F6368
RGB 95 99 104
HSL 213 5 39
HSB 213 9 41

Daha koyu arka planlar üzerinde ve fotoğrafçılık içeren veya meşgul olmayan kalıpların üzerinde künye satırı ve atıf için beyaz metin kullanın.

Google
#FFFFFF
RGB 255 255 255
HSL 0 0 100
HSB 0 0 100

Yazı tipi

Roboto yazı tipini kullanın.

Örnek CSS

Aşağıdaki CSS, "Google" metnine uygulandığında "Google" kelimesini beyaz veya açık arka plan üzerinde uygun yazı tipi, renk ve boşlukla oluşturur.

font-family: Roboto;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 16px;
line-height: 16px;
padding: 16px;
letter-spacing: 0.0575em; /* 0.69px */
color: #5F6368;