Genel bakış

Platform seçin: Android iOS JavaScript Web Hizmeti

Giriş

Android için Yerler SDK'sı, kullanıcının yerel cihazının ve yerel işletmelerin yanı sıra diğer yerlere bağlamsal olarak yanıt veren, konuma duyarlı uygulamalar geliştirmenizi sağlar. Diğer bir deyişle, Android konum hizmetleri tarafından sunulan basit coğrafi tabanlı hizmetleri tamamlamak için kullanıcı için bir anlamı olan yerleri temel alan zengin uygulamalar oluşturabilirsiniz.

Kavramlar

Aşağıdaki arayüzler, Android için Yerler SDK'sına birincil giriş noktalarını sağlar:

  • Places, Google'ın yerel yer ve işletme bilgileri veritabanının yanı sıra cihazın mevcut konumuna programatik erişim sağlar.
  • Autocomplete, kullanıcı arama sorgularına yanıt olarak yer tahminleri döndürecek önceden hazırlanmış widget'lar sunar.

Yer, adı olan fiziksel bir alan olarak tanımlanır. Bir yeri düşünmenin bir başka yolu da haritada bulabileceğiniz her şeydir. Yerel işletmeler, önemli noktalar ve coğrafi konumlar örnek olarak gösterilebilir. API'de, bir yer Place arayüzüyle temsil edilir. Yer adı ve adresi, coğrafi konum, yer kodu, telefon numarası, yer türü, web sitesi URL'si gibi bilgileri içerir.

API'ye genel bakış

Müşterilerinizin nerede olduklarını ve etraflarında neler olduğunu keşfetmesine yardımcı olun:

  • Otomatik Yer Tamamlama özelliği, kullanıcılar yazarken bir yerin adını ve/veya adresini otomatik olarak doldurur.
  • Mevcut Yer, kullanıcının cihazının son olarak bilindiği yerlerin listesini, her bir yer için göreli olasılığın göstergesiyle birlikte döndürür.
  • Yer Ayrıntıları görüntülenir ve bir yer hakkında daha ayrıntılı bilgiler gösterir.
  • Yer Fotoğrafları, bir yerin yüksek kaliteli resimlerini döndürür.
  • Yer kimlikleri, yer bilgilerinin isteğe bağlı olarak alınması için bir veya daha fazla yerin benzersiz kimliğini depolar.

Politikalar ve Şartlar

Android için Yerler SDK'sını kullanan tüm uygulamalar, Google Haritalar Platformu Hizmet Şartları, Kullanım ve Faturalandırma ve İlişkilendirmeleri Görüntüleme bölümlerinde açıklanan şartlara uymalıdır.