Tổng quan

API tĩnh của Maps cho phép bạn nhúng hình ảnh Google Maps vào trang web của mình mà không cần JavaScript hay tải trang động. Dịch vụ Maps Static API tạo bản đồ dựa trên các tham số URL được gửi qua một yêu cầu HTTP tiêu chuẩn và trả về bản đồ dưới dạng hình ảnh mà bạn có thể hiển thị trên trang web của mình.

Ví dụ nhanh

Ví dụ sau đây chứa URL của hình ảnh API tĩnh của Maps trong trung tâm thành phố Thành phố New York. Hình ảnh này hiển thị bên dưới:

https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=Brooklyn+Bridge,New+York,NY&zoom=13&size=600x300&maptype=roadmap
&markers=color:blue%7Clabel:S%7C40.702147,-74.015794&markers=color:green%7Clabel:G%7C40.711614,-74.012318
&markers=color:red%7Clabel:C%7C40.718217,-73.998284
&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE

Địa điểm yêu thích ở Hạ Manhattan

Xin lưu ý rằng bạn không cần làm gì "đặc biệt" để hình ảnh này xuất hiện trên trang. Không yêu cầu JavaScript. Chúng ta chỉ cần tạo một URL và đặt URL này vào trong thẻ <img>. Bạn có thể đặt một API tĩnh của Google Maps ở bất kỳ vị trí nào trên trang web mà bạn có thể đặt hình ảnh.

Xác thực, hạn mức, đặt giá và chính sách

Xác thực

Để sử dụng API tĩnh của Maps, trước tiên, bạn phải bật API này và có được thông tin xác thực phù hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Bắt đầu sử dụng Nền tảng Google Maps.

Hạn mức và giá

Xem lại trang mức sử dụng và thanh toán để biết thông tin chi tiết về hạn mức và giá được đặt cho API tĩnh của Maps.

Chính sách

Việc sử dụng API tĩnh của Maps phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Tìm hiểu thêm

Hãy xem hướng dẫn dành cho nhà phát triển API tĩnh của Maps để biết thêm ví dụ, cách sử dụng tham số, cách khắc phục sự cố và các thông tin chi tiết khác.

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển API tĩnh của Maps là dành cho các nhà phát triển trang web và thiết bị di động muốn đưa hình ảnh API tĩnh của Maps vào một trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bài viết này giới thiệu cách sử dụng API và tài liệu tham khảo về các tham số có sẵn.