İşaretçi Kümelemesi

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.
Platform seçin: Android iOS JavaScript

Genel bakış

Bu eğitim, bir harita üzerinde çok sayıda işaretçi görüntülemek için işaretçi kümelerini nasıl kullanacağınızı gösterir. Yakın mesafe işaretçilerini kümeler halinde birleştirmek ve işaretçilerin haritada görüntülenmesini kolaylaştırmak için @googlemaps/markbundleer kitaplığını Maps JavaScript API ile birlikte kullanabilirsiniz.

İşaretçi kümelemenin nasıl çalıştığını aşağıdaki haritada görebilirsiniz.

Bir kümedeki sayı, kümede kaç işaretçi olduğunu gösterir. Küme konumlarının herhangi birine yaklaştıkça kümedeki sayı azalır ve harita üzerinde bağımsız işaretçileri görmeye başlarsınız. Haritadan uzaklaşıldığında işaretçiler tekrar kümelerde birleştirilir.

Aşağıdaki örnekte, bu haritayı oluşturmak için ihtiyacınız olan kodun tamamı gösterilmektedir.

TypeScript

function initMap(): void {
 const map = new google.maps.Map(
  document.getElementById("map") as HTMLElement,
  {
   zoom: 3,
   center: { lat: -28.024, lng: 140.887 },
  }
 );

 const infoWindow = new google.maps.InfoWindow({
  content: "",
  disableAutoPan: true,
 });

 // Create an array of alphabetical characters used to label the markers.
 const labels = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";

 // Add some markers to the map.
 const markers = locations.map((position, i) => {
  const label = labels[i % labels.length];
  const marker = new google.maps.Marker({
   position,
   label,
  });

  // markers can only be keyboard focusable when they have click listeners
  // open info window when marker is clicked
  marker.addListener("click", () => {
   infoWindow.setContent(label);
   infoWindow.open(map, marker);
  });

  return marker;
 });

 // Add a marker clusterer to manage the markers.
 new MarkerClusterer({ markers, map });
}

const locations = [
 { lat: -31.56391, lng: 147.154312 },
 { lat: -33.718234, lng: 150.363181 },
 { lat: -33.727111, lng: 150.371124 },
 { lat: -33.848588, lng: 151.209834 },
 { lat: -33.851702, lng: 151.216968 },
 { lat: -34.671264, lng: 150.863657 },
 { lat: -35.304724, lng: 148.662905 },
 { lat: -36.817685, lng: 175.699196 },
 { lat: -36.828611, lng: 175.790222 },
 { lat: -37.75, lng: 145.116667 },
 { lat: -37.759859, lng: 145.128708 },
 { lat: -37.765015, lng: 145.133858 },
 { lat: -37.770104, lng: 145.143299 },
 { lat: -37.7737, lng: 145.145187 },
 { lat: -37.774785, lng: 145.137978 },
 { lat: -37.819616, lng: 144.968119 },
 { lat: -38.330766, lng: 144.695692 },
 { lat: -39.927193, lng: 175.053218 },
 { lat: -41.330162, lng: 174.865694 },
 { lat: -42.734358, lng: 147.439506 },
 { lat: -42.734358, lng: 147.501315 },
 { lat: -42.735258, lng: 147.438 },
 { lat: -43.999792, lng: 170.463352 },
];

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
 }
}
window.initMap = initMap;

JavaScript

function initMap() {
 const map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 3,
  center: { lat: -28.024, lng: 140.887 },
 });
 const infoWindow = new google.maps.InfoWindow({
  content: "",
  disableAutoPan: true,
 });
 // Create an array of alphabetical characters used to label the markers.
 const labels = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
 // Add some markers to the map.
 const markers = locations.map((position, i) => {
  const label = labels[i % labels.length];
  const marker = new google.maps.Marker({
   position,
   label,
  });

  // markers can only be keyboard focusable when they have click listeners
  // open info window when marker is clicked
  marker.addListener("click", () => {
   infoWindow.setContent(label);
   infoWindow.open(map, marker);
  });
  return marker;
 });

 // Add a marker clusterer to manage the markers.
 new MarkerClusterer({ markers, map });
}

const locations = [
 { lat: -31.56391, lng: 147.154312 },
 { lat: -33.718234, lng: 150.363181 },
 { lat: -33.727111, lng: 150.371124 },
 { lat: -33.848588, lng: 151.209834 },
 { lat: -33.851702, lng: 151.216968 },
 { lat: -34.671264, lng: 150.863657 },
 { lat: -35.304724, lng: 148.662905 },
 { lat: -36.817685, lng: 175.699196 },
 { lat: -36.828611, lng: 175.790222 },
 { lat: -37.75, lng: 145.116667 },
 { lat: -37.759859, lng: 145.128708 },
 { lat: -37.765015, lng: 145.133858 },
 { lat: -37.770104, lng: 145.143299 },
 { lat: -37.7737, lng: 145.145187 },
 { lat: -37.774785, lng: 145.137978 },
 { lat: -37.819616, lng: 144.968119 },
 { lat: -38.330766, lng: 144.695692 },
 { lat: -39.927193, lng: 175.053218 },
 { lat: -41.330162, lng: 174.865694 },
 { lat: -42.734358, lng: 147.439506 },
 { lat: -42.734358, lng: 147.501315 },
 { lat: -42.735258, lng: 147.438 },
 { lat: -43.999792, lng: 170.463352 },
];

window.initMap = initMap;

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Marker Clustering</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- 
   The `defer` attribute causes the callback to execute after the full HTML
   document has been parsed. For non-blocking uses, avoiding race conditions,
   and consistent behavior across browsers, consider loading using Promises
   with https://www.npmjs.com/package/@googlemaps/js-api-loader.
   -->
  <script
   src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg&callback=initMap&v=weekly"
   defer
  ></script>
 </body>
</html>

Örneği Deneyin

Bu çizimde, locations dizisi kullanılarak haritaya bir işaretçi grubu eklenmiştir. Haritanıza yönelik işaretçiler almak için diğer kaynakları kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için işaretçi oluşturma kılavuzunu okuyun.

İşaretçi kümeleyicisi ekleme

İşaretçi kümeleyici eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Sayfa veya uygulamanıza işaretçi kümeleme kitaplığı ekleyin. Kitaplık, NPM'de @googlemaps/markbundleer adresinde ve GitHub'daki depoda kullanılabilir.

  AİOY

  AİOY'yi kullanarak @googlemaps/markbundleer kitaplığının en son sürümünü yükleyin.

  npm install @googlemaps/markerclusterer

  CDN

  Aşağıdaki komut dosyası, kitaplığın unpkg.com CDN'deki en son 1.x.x sürümünü yükler.

  <script src="https://unpkg.com/@googlemaps/markerclusterer/dist/index.min.js"></script>
 2. Uygulamanıza bir işaretçi kümeleyici ekleyin.

  Aşağıdaki kod, haritaya bir işaretçi kümeleyici ekler.

  AİOY

  import { MarkerClusterer } from "@googlemaps/markerclusterer";
  
  const markerCluster = new MarkerClusterer({ map, markers });

  CDN

  CDN ile erişildiğinde kitaplık markerClusterer genel altında kullanılabilir.

  const markerCluster = new markerClusterer.MarkerClusterer({ map, markers });

  Bu örnek, markers dizisini MarkerClusterer hedefine iletir.

 3. İşaretçi kümeleyiciyi özelleştirin.

Daha fazla bilgi

GitHub'daki depoda daha karmaşık işaretçi kümeleme örneklerini görüntüleyebilir ve kitaplığa ilişkin referans dokümanlarını okuyabilirsiniz.