Informacje o klasie GMSIndoorLevel

Odniesienie do klasy GMSIndoorLevel

Opis

Opisuje jeden poziom budynku.

Wiele budynków może mieć ten sam poziom – w tym przypadku wystąpienia poziomów będą porównywane, mimo że ich numery i nazwy mogą być różne.

Usługi

NSString * name
 Zlokalizowana wyświetlana nazwa poziomu, np.
NSString * shortName
 Zlokalizowana krótka wyświetlana nazwa poziomu, np.

Dokumentacja właściwości

- (NSString*) nazwa [read, copy]

Zlokalizowana wyświetlana nazwa poziomu, np.

„parter”.

- (NSString*) shortName [read, copy]

Zlokalizowana krótka wyświetlana nazwa poziomu, np.

„1”.