Twórz aplikacje do obsługi czatu, które pomagają użytkownikom

Zasady projektowania Google Chat to system, który opracowaliśmy, aby pomóc Ci w tworzeniu wysokiej jakości aplikacji do obsługi czatu. System opiera się na 2 filarach: zasadach projektowania i strukturze interfejsu z zastosowaniem kart.

Zasady projektowania

Zasady projektowania to przewodniki, które ułatwiają planowanie, projektowanie i wdrażanie funkcji aplikacji Google Chat, które pomagają użytkownikom osiągać ich cele.

Zasady projektowania dzielą proces tworzenia aplikacji do obsługi czatu na 3 sekwencyjne etapy:

  1. Zaplanuj aplikację do obsługi czatu. Podczas planowania bierzesz pod uwagę osoby, którym Twoja aplikacja do obsługi czatu będzie pomagała, oraz zadania, w których aplikacja będzie pomagała. Musisz też zmapować ścieżki użytkowników, które definiują każdą interakcję użytkownika z aplikacją.
  2. Powitaj uczestników i zacznij ich używać. Podczas wprowadzenia aplikacja Google Chat przedstawia się użytkownikom i pokojom oraz pomaga im odnieść sukces.
  3. Pomóż ludziom odnieść sukces. Po rejestracji Twoja aplikacja Google Chat nadal pomaga użytkownikom osiągać cele, informując ich za pomocą interaktywnych kart i wiadomości. Jeśli użytkownicy będą potrzebować pomocy lub napotkają błędy, aplikacja do obsługi czatu poinformuje ich, czego potrzebują, aby przejść dalej.

Platforma interfejsu oparta na kartach

Platforma interfejsu oparta na kartach zapewnia spójną i przyjemną obsługę na urządzeniach z Androidem, iOS i w internecie.

Aplikacje do obsługi czatu komunikują się z użytkownikami za pomocą wiadomości tekstowych lub kart, z których każdy jest reprezentowany jako obiekt JSON.

SMS-y to idealne rozwiązanie do tworzenia prostych powiadomień. Obsługiwane są @wzmianki i podstawowe formatowanie, np. pogrubienie, kursywa i code.

Aplikacja może wysyłać SMS-y, aby powiadamiać deweloperów o zbliżającym się zablokowaniu kodu:

Przykładowy SMS w Google Chat z informacją o zablokowaniu kodu

Komunikaty kart obsługują zdefiniowany układ, interaktywne elementy interfejsu (np. przyciski) i elementy multimedialne (np. obrazy). Używaj kart, aby prezentować szczegółowe informacje, zbierać informacje od użytkowników i pomagać im wykonać kolejny krok.

Aplikacja może użyć wiadomości na karcie do przeprowadzenia ankiety:

Przeprowadzanie ankiety w pokoju czatu z wiadomością na karcie

Aby ułatwić użytkownikom wykonanie wieloetapowych procesów, takich jak wypełnianie danych w formularzach, karty można przesuwać obok siebie w oknie. W oknach otwierają się okna, które umożliwiają aplikacjom bezpośrednią interakcję z użytkownikiem.

Aplikacja może rozpocząć okno zbierania danych kontaktowych:

Zbieranie informacji o nowym kontakcie od użytkownika w oknie

Niezależnie od tego, czy masz już skompilowaną i wdrożoną aplikację do obsługi czatu, czy dopiero zastanawiasz się nad nazwą odpowiedniej aplikacji, te zasady pomogą Ci tworzyć aplikacje do obsługi czatu, które zachwycą użytkowników.