Lời gọi ngầm (Dialogflow)

Lệnh gọi ngầm ẩn là một luồng tương tác xảy ra khi người dùng yêu cầu thực hiện một tác vụ nào đó mà không gọi Hành động theo tên. Trợ lý Google cố gắng so khớp yêu cầu của người dùng với một phương thức thực hiện phù hợp, chẳng hạn như Hành động, kết quả tìm kiếm hoặc ứng dụng di động, sau đó đưa ra các đề xuất cho người dùng.

Nếu bạn đã triển khai một Hành động có thể giúp người dùng thực hiện nhiệm vụ của họ, thì lệnh gọi ngầm ẩn sẽ giúp người dùng khám phá Hành động của bạn thông qua Trợ lý.

Cách thức hoạt động

Để tìm Hành động phù hợp, Google sử dụng các tín hiệu như người dùng yêu cầu Trợ lý thực hiện hành động tương tự như một cụm từ của lời gọi cho một trong các ý định đã định cấu hình hoặc khi người dùng ở trong ngữ cảnh mà Hành động của bạn phù hợp.

Hoạt động tương tác này diễn ra như sau:

 1. Một người dùng yêu cầu Trợ lý thực hiện một việc cần làm.
 2. Thuật toán đề xuất xác định rằng Hành động của bạn có thể hoàn thành việc cần làm của người dùng.
 3. Trợ lý đề xuất Hành động của bạn cho người dùng.

Khi người dùng chọn Hành động của bạn sau lệnh gọi ngầm ẩn, Trợ lý sẽ thông báo cho Hành động của bạn về tác vụ cụ thể mà người dùng đã yêu cầu.

Ví dụ sau cho thấy cách người dùng có thể kích hoạt một lệnh gọi ngầm ẩn bằng cách yêu cầu công thức súp gà mà không cần chỉ định tên lệnh gọi của Hành động.

User Ok Google, tôi cần công thức súp gà.
<Trợ lý sẽ truy vấn nền tảng Actions on Google để tìm Hành động phù hợp với yêu cầu của người dùng>
Trợ lý Được chứ. Do đó, bạn có thể sẽ thích Đầu bếp riêng. Bạn có muốn dùng thử dịch vụ này không?

Nếu không thể liên kết các cụm từ gọi của Hành động với nhiều truy vấn có liên quan của người dùng, thì Hành động đó sẽ không được công nhận là phù hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem Các phương pháp hay nhất để viết các cụm từ hữu ích cho lời gọi.

Do tính chất liên tục phát triển của thuật toán đề xuất, Google không thể đảm bảo rằng Hành động của bạn sẽ được đề xuất thông qua lệnh gọi ngầm ẩn.

Thêm các cụm từ của lời gọi

Phần này mô tả cách bạn thêm các cụm từ của lời gọi cho lời gọi ngầm ẩn nếu bạn đang sử dụng Dialogflow hoặc SDK Hành động để tạo Hành động của mình.

Dialogflow

Nếu bạn đang sử dụng các thực thể trong các cụm từ huấn luyện, hãy nhớ làm quen với các yêu cầu đối với cụm từ có thực thể.

Trong Dialogflow, các Hành động và cụm từ gọi của chúng được xác định là các cụm từ huấn luyện trong các ý định mà bạn chỉ định cho lệnh gọi ngầm. Bạn có thể thêm tính năng hỗ trợ cho các đường liên kết sâu và lệnh gọi ngầm cho Hành động của mình bằng cách sử dụng quy trình một bước trong bảng điều khiển Dialogflow, như mô tả trong hướng dẫn tích hợpDialogflow.

SDK Hành động

Trong SDK Hành động, Hành động và cụm từ gọi của Hành động đó được xác định là mẫu truy vấn. Hãy xem phần Xác định hành động để biết thêm thông tin.

Phân tích và xem lệnh gọi ngầm ẩn

Phần này mô tả cách sử dụng bảng điều khiển Actions để phân tích và xem thông tin về các lệnh gọi ngầm ẩn khớp với Hành động của bạn.

Số liệu phân tích của chiến dịch Khám phá

Mục Analytics > Khám phá của Bảng điều khiển Actions cung cấp thông tin hữu ích về những cụm từ đã khiến Trợ lý đề xuất Hành động của bạn và ý định nào của bạn phù hợp với lời nhắc.

Bạn có thể tìm thêm thông tin trong tài liệu của chúng tôi về tình trạng và số liệu phân tích trên bảng điều khiển.

Xem các cụm từ của lời gọi

Trong Bảng điều khiển Actions, bạn có thể xem Hành động và cụm từ gọi của Hành động đó trong phần Tạo > Hành động.

Bạn có thể nhấp vào bất kỳ Hành động nào được liệt kê để xem các cụm từ gọi của các Hành động đó. Nếu đang sử dụng Dialogflow, bạn có thể chọn Thêm cụm từ khác để liên kết trực tiếp bạn đến ý định của Hành động trong Dialogflow.

Yêu cầu đối với những cụm từ có thực thể

Nếu bạn đang sử dụng Dialogflow, các quy tắc sau sẽ áp dụng cho thực thể. Các quy tắc về cú pháp này cũng áp dụng cho các ngôn ngữ (ví dụ: tiếng Hàn và tiếng Thái) mà trong thực tế không sử dụng dấu cách giữa các từ.

 • Nếu bạn đặt một thực thể trong một cụm từ, thì thực thể đó phải có dấu cách ở trước và sau cụm từ đó.
 • Bạn không cần thêm dấu cách trước thực thể nếu thực thể đó được đặt ở đầu cụm từ.
 • Bạn không cần thêm dấu cách sau thực thể nếu thực thể đó được đặt ở cuối cụm từ.

Nếu một thực thể không được phân tách bằng dấu cách với văn bản, Actions on Google sẽ đọc toàn bộ cụm từ dưới dạng một chuỗi mà không có giá trị thay thế cho thực thể đó.

Bạn nên kiểm thử các cụm từ có chứa các thực thể và văn bản trong Trình mô phỏng hành động để đảm bảo ý nghĩa dự kiến được giữ nguyên.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Tổng quan về các thực thể Dialogflow.

Các phương pháp hay nhất để viết các cụm từ kích hoạt hữu ích

Các cụm từ gọi cung cấp một công cụ gọi và khám phá hữu ích cho người dùng, nhưng bạn phải chọn chúng một cách cẩn thận. Hãy lưu ý các phương pháp hay nhất sau đây khi thiết kế các cụm từ gọi cho Hành động:

 • Sử dụng cụm từ kích hoạt dành riêng cho các trường hợp sử dụng của Hành động

  Hành động của bạn phải phục vụ một mục đích cụ thể, vì vậy, hãy đảm bảo các cụm từ gọi thực sự mô tả hành động của bạn. Ví dụ: nếu Hành động của bạn được dùng để đặt vé máy bay, thì đừng sử dụng cụm từ "Làm cách nào để tôi di chuyển từ $location đến $location?". Cách khác là "Đặt chuyến bay từ $location đến $location.".

  • Nếu cụm từ gọi của bạn có chứa các thực thể, hãy đảm bảo tất cả các từ đồng nghĩa của các thực thể đó đều liên quan đến(các) cụm từ và trường hợp sử dụng Hành động của bạn nói chung.
 • Tạo cụm từ có cả động từđối tượng

  Lời gọi bao gồm một câu hoàn chỉnh, có nghĩa là cụm từ gọi của Hành động cần phải là một cặp động từ – đối tượng thì mới tự nhiên về mặt ngôn ngữ. Ví dụ: "Công thức dễ thực hiện." sẽ không phải là một cụm từ gọi thích hợp vì lệnh gọi đầy đủ sẽ là "Ok Google, Công thức dễ dàng.". Một lựa chọn tốt hơn có thể là "Làm cách nào để nấu một công thức dễ dàng?" có thể được gọi bằng câu lệnh "Ok Google, làm cách nào để làm một công thức dễ dàng".

Hãy xem các ví dụ sau về các cụm từ lời gọi hợp lệ và không hợp lệ:

Cụm từ của lời gọi không hợp lệ

 • Cụm từ thiếu động từ: "Số năm."
 • Cụm từ quá chung chung: "Du lịch đến New York".

Các cụm từ hay của lời gọi

 • Cụm từ có động từ và đối tượng rõ ràng: "Nghe câu đùa của bố."
 • Cụm từ đưa ra các yêu cầu cụ thể:

  • "Tôi nên mặc gì hôm nay?"
  • "Tôi muốn chơi trò đố vui."
  • "Tôi muốn đặt một số tên con gái cho bé gái."

Những cụm từ của lời gọi này có thể không phải là của riêng Hành động của bạn. Trợ lý có thể phụ thuộc vào việc xác định Hành động nào nên đề xuất cho người dùng.