Mẫu (Dialogflow)

Trang này tóm tắt các mẫu có sẵn để giúp bạn bắt đầu xây dựng Actions.

Tải các mẫu đầy đủ xuống cho Dialogflow, SDK Hành động và Nhà thông minh từ kho lưu trữ Actions on Google GitHub và chạy các mẫu này trên môi trường của riêng bạn.

Khám phá ngay